engels kl

icon-linkedin

0
0
0
s2smodern

Lean-koulutus 3: Lean-muutosohjaaja

 

Opi viiden päivän koulutuksessa, mitä Lean-ajattelu tarkoittaa, miten Leanin avulla voit tehostaa prosesseja, fasilitoida Kaizen-projekteja sekä miten ohjata organisaation Lean-muutosta niin, että parantamisesta tulee jokapäiväistä työtä. Koulutus on interaktiivinen ja innostava paketti Lean-muutosjohtajuutta, joka antaa sinulle valmiudet prosessin parannuksen lisäksi myös ohjata organisaatiota pysyvän muutoksen kulttuuriin. Koulutuksen jälkeen osaat katsoa organisaatiotasi ja työympäristöäsi uudesta näkökulmasta, sinulla on eväitä parantaa sitä ja osaat ohjata tiimejä jatkuvassa parantamisessa.

Lean-ajattelu on liiketoimintamenetelmä, jonka avulla toimintoja ja prosesseja voi parantaa tuottamattomia aktiviteettejä (hukkaa) poistamalla. Lean-ajattelun avulla pystytään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, tehostamaan toimintaa ja samalla myös parantamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Lean ei kuitenkaan ole pelkää Lean-työkalujen käyttöä vaan Leanin todellinen suurin etu on yrityksen kulttuurin muuttuminen niin, että jatkuvasta parantamisesta tulee osa jokapäiväistä toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla.

Lean muutoksen ohjaaminen

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat oppia parantamaan yritysprosesseja Lean-ajattelun pohjalta prosessitasolla sekä oppia, miten saada aikaan jatkuvan parantamisen ajattelua myös laajemmin organisaatiossa. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmius vetää Lean-parannusprojekteja omassa organisaatiossaan koulutuksen aikana opitun mallin mukaan sekä ohjata tiimejä jatkuvassa parantamisessa. Koulutus antaa myös valmiudet ohjata organisaatiota, tai sen osaa pysyvään Lean-muutokseen.

Jos olet jo aikaisemmin osallistunut meidän järjestämään Lean-ajattelu tai Kaizen-fasilitaattori -koulutukseen tai olet muuten jo kokenut Lean-asiantuntija, suosittelemme sinulle osallistumista vain Lean-muutosohjaaja -koulutuksen kahteen viimeiseen päivään. Voit tutustua tähän vaihtoehtoon ja ilmoittautua koulutukseen linkissä: Lean johtaminen II.

 

Koulutuksen sisältö ja koulutusmateriaali

Koulutus koostuu 3 moduulista:

 1. Lean-ajattelu: Käymme koulutuksessa läpi Leanin 5 perusperiaatetta (Arvo, Arvoketju, Virtaus, Imuohjaus ja Täydellisyyteen pyrkiminen) ja harjoittelemme erilaisia Lean-tekniikoita esim. 5S, arvovirta-analyysi ("VSM"), hukka-analyysi, pullonkaulat, Tahti-aika, prosessin balansointi, WIP, Kanban, prosessisyklin tehostaminen, Poka-Yoke, A3 ja visuaalinen prosessiohjaus. Tekniikoiden avulla osallistujat oppivat, miten Lean-ajattelua voi toteuttaa käytännössä erilaisissa prosesseissa. Koulutus on rakennettu ison Lean-simulaation ympärille. Simulaation edetessä koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisää työkaluja ja voivat harjoitella niitä heti käytäntöön.
 2. Lean-fasilitointi: Harjoittelemme erilaisia fasilitointitekniikoita, perehdymme fasilitaattorin rooliin eri tilanteissa, miten motivoidaan tiimiä, miten kommunikoida eri tasoilla, miten toimia ongelmatilanteissa sekä mitkä ovat yleisimmät ratkaisumallit tulosten saavuttamiseksi nopeasti. Harjoittelemme opittua Fasilitaattori-karusellissa, joka on kehittämämme työmuoto oppia fasilitoimaan tekemällä, kokemalla, reflektoimalla pienessä ryhmässä sekä toisilta oppimalla.
 3. Jatkuvan parantamisen -kulttuurin luominen: Koulutusosa on innostava ja interaktiivinen paketti Lean-muutosjohtajuutta. Katamme koulutuksessa, mitä tarvitaan onnistuneeseen muutokseen, miten toimintoja mitataan ja ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten parantamisesta voi tehdä osan jokapäiväistä työtä kaikilla organisaatiotasoilla. Koulutus antaa sinulle valmiudet ohjata organisaatiota, tai sen osaa pysyvään Lean-muutokseen.

Päivä 1:

09.00 Avaus ja aamukahvi

09.30 Lean-ajattelu I: Lean-ajattelun perusperiaatteet, Lean-malli prosessien parannukseen, tavoitteet, nykytilan kuvaus ja analysointi

 • Leanin perusteet: Mitä, miksi, milloin?.
 • Viisivaiheinen toimintamalli ja erilaisia Lean-työkaluja, miten prosesseja voi parantaa 
 • Lean-parannusprojektin tavoitteen määrittäminen ja projektin rajaaminen
 • Prosessin arvovirran kuvaus ja prosessin hukka-analyysi
 • Videoesimerkki prosessin parantamisesta 

11.30 Lounas

12.15 Simulaatio, osa 1

 • Osallistujat harjoittelevat aamupäivän Lean-ajattelu I -oppeja käytännössä: Prosessin nykytila, suorituskyky, prosessin kuvaus ja arvovirta-analyysi.

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean-ajattelu II: Prosessin parantaminen

 • Jatkuva virta-käsite prosessin parantamisessa (esim. pullonkaula-analyysi, tahti-aika, Work in Process,  prosessin balansointi)
 • Miten parantaa imuohjauksen avulla prosesseja (esim. syklin tehokkuuden mittaaminen, Kanban-kortit  ja prosessin hallitseminen)

15.15 Simulaatio, osa 2

 • Lean-ajattelu II soveltaminen käytäntöön: Jatkuvan virran luominen ja imuohjaus.

16.00 Lopetus

Päivä 2:

08.30 Aamukahvi ja kertausharjoitus

09.30 Simulaatio, osa 3:

 • Parannuksien pilotointi ja jatkuva parantaminen

10.30 Lean-ajattelu III: Täydellisyyteen pyrkiminen

 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen (Virhemahdollisuuksien eliminointi, prosessin suorituskyvyn mittaaminen ja seuraaminen, visuaalinen johtaminen, Lean päivittäisjohtaminen)

11.30 Lounas

12.15 Kaizen

 • Kaizen: Mitä se tarkoittaa ja miten saavuttaa tuloksia nopeasti
 • Kaizen-esimerkki: Miten läpimenoaikaa parannettiin toimistoympäristössä 90 % viidessä päivässä samalla kun asiakas- ja työtyytyväisyys paranivat

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean omassa työssä

 • Interaktiivinen sessio, miten soveltaa koulutuksen oppeja omassa yrityksessäsi

15.30 Valmistautuminen kolmannen päivän Fasilitaattori-karuselliin 

 • Johdanto ja tehtävänanto Fasilitaattori-karuselliin, jossa osallistujat oppivat fasilitoimaan tekemällä, kokemalla, reflektoimalla sekä toisilta oppimalla.

16.00 Lopetus

Päivä 3:

08.30 Aamukahvi ja kertausharjoitus

09.00 Fasilitaattori-karuselli, valmistelu

 • Osallistujat valmistelevat kouluttajan ohjauksella, miten fasilitoida eri tilanteissa menestyksekkäästi  sekä tekevät yksityiskohtaisen suunnitelman fasilitoinnista loppupäivän harjoitukseen.  

10.00 Fasilitaattori-karuselli, osat 1-3

 • Käytännön harjoittelu & neuvoja & ohjeita

11.30 Lounas

12.15 Fasilitaattori-karuselli, osat 4-6

 • Käytännön harjoittelu & neuvoja & ohjeita

14.00 Kahvitauko

14.15 Fasilitaattori-karuselli, osat 7-8

 • Käytännön harjoittelu & neuvoja & ohjeita

15.30 Yhteenveto 

16.00 Lopetus

Päivä 4:

09.00 Aamukahvi ja osallistujien muutostavoitteiden kartoitus

10.00 Jatkuva parantaminen päivittäisjohtamisessa

 • Jatkuvan parantamisen sykli koko organisaatiossa
 • Työntekijöiden ohjaaminen
 • Visuaalinen päivittäisjohtaminen
 • Videoesimerkki
 • Harjoitus: Oman päivittäisohjaussuunnitelman tekeminen & evaluointi yhdessä

11.30 Lounas
12.15 Miten luoda pysyvä jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri

Alustuksen jälkeen teoria käsitellään interaktiivisesti esimerkkien, osallistujien kokemuksien ja haasteiden avulla:

 • Muutokseen tarvittavat voimat 
 • Johdon rooli Lean-muutoksessa
 • Muutosprosessin vaiheet

14.00 Kahvitauko

14.15 Organisaation muutosvalmiuden mittaaminen

 • Miten organisaation muutosvalmiutta voi mitata ja seurata
 • Milloin muutosvalmius on riittävä onnistuneeseen muutokseen
 • Harjoitus: Muutoksen mittaaminen omassa organisaatiossa

16.00 Lopetus

Päivä 5:

08.30 Aamukahvi ja kertausharjoitus

09.30 Työvälineitä muutosprosessin hallintaan

 • Sidosryhmäanalyysi
 • Vaikuttamistavat
 • Vastarinnan vähentäminen

Työvälineet opetellaan teorian, keskustelujen, esimerkkien ja harjoituksien avulla.

11.30 Lounas
12.15 Lean-projektien valinta ja Leanin jalkauttaminen

 • Lean-projektien valintakriteerit
 • Esimerkkejä Leanin jalkauttamisesta

13.15 Työpaja: Miten jalkauttaa jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri omassa yrityksessä

 • Osallistujat tekevät, kouluttajan tukemana, suunnitelman omien Lean tavoitteidensa saavuttamiseksi.

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean-työpaja jatkuu

 • Halukkaiden omat Lean-suunnitelmat evaluoidaan yhdessä.

15.30 Yhteenveto ja Lean-muutosohjaaja -sertifikaattien jako 

16.00 Lopetus

Osallistujille jaetaan suomenkielinen koulutusmateriaali. Osallistujat saavat myös toimintamallin Lean-muutoksen toteuttamiseen koulutuksen jälkeen omassa työympäristössä.

 

Koulutuksen kesto, aika ja paikka

Koulutus kestää 5 päivää ja järjestetään kolmessa osassa. Seuraavat avoimet koulutukset 2019-2020 järjestetään Espoossa ja Oulussa:

 • Syksy 2019, ESPOO:
  • Osa 1 ja 2: 30. lokakuuta - 1. marraskuuta 2019
  • Osa 3: 16. - 17. joulukuuta 2019
 • Syksy 2019, OULU (osa 1 ja 2) + ESPOO (osa 3):
  • Osa 1 ja 2: 2. - 4. lokakuuta 2019 Oulussa
  • Osa 3: 16. - 17. joulukuuta 2019 Espoossa
 • Kevät 2020, ESPOO:
  • Osa 1 ja 2: 09. - 11. maaliskuuta 2020
  • Osa 3: 18. - 19. toukokuuta 2020

Koulutuksen hinta ja kouluttaja

Hinta avoin koulutus: 2.880,- € + alv. / osanottaja.
Hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen sekä tarjoilut (lounas ja välipalat).
Kouluttaja toimii kansainvälisesti kokenut sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt: DI Marja Jaatinen

Ilmoittautuminen

Koulutuksen interaktiivisen ja harjoituspitoisen opetusmuodon vuoksi otamme koulutukseen poikkeuksellisesti enintään vain 8 osallistujaa. Varmista paikkasi klikkaamalla alla olevaa "Ilmoittaudu"-painiketta ja täyttämällä tietosi:

 
 
Jos olet kiinnostunut Lean-Muutosohjaajan -koulutuksesta ja haluat vielä lisätietoja, ota meihin yhteyttä. 
 

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

Muut Lean -palvelumme

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisinä koulutuksena, jolloin rakennamme koulutuksen mittatilauksena asiakkaan tarpeiden mukaan. Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoja näistä vaihtoehdoista tai muista Lean-palveluistamme ota yhteyttä alla olevasta linkistä tai lue lisää: Lean Six Sigma palvelumme.

 
 
Kuvakooste aikaisemmista koulutuksistamme:
Lean muutosohjaaja v2