Avoin etäkoulutus: Black Belt

Asiakaskokemus: Avoin Black Belt -koulutus

Antti Tarkkala, Supply Chain Director, Laattapiste Oy, osallistui avoimeen Black Belt koulutukseemme, joka järjestettiin kokonaan etämuodossa. Lue Antin kokemuksia koulutuksesta ja valmennuksesta:

Sertifioitu Black Belt Antti Tarkkala

Kerrotko itsestäsi?

"Olen Antti Tarkkala ja pohjakoulutuksenani minulla on MBA tietojärjestelmäosaamisessa sekä BBA logistiikassa ja laskentatoimessa. Työskentelen Laattapiste Oy:ssä Supply Chain Directorin roolissa tilaus-toimitusketjun toimintojen ja prosessien sekä ERP-järjestelmän toimintojen ja infrastruktuurin parissa. Omassa työssäni pyrin tekemään yrityksen tilaus-toimitusprosesseista sujuvia ja tehokkaita parantamalla prosesseja ja järjestelmiä."

Miksi valitsit Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen?

"Olin jo aiemmin perehtynyt Lean-menetelmiin ja niiden käyttöön prosessien ja toimintojen kehittämisessä, mutta halusin syventää osaamistani ja löytää uusia hyödyllisiä menetelmiä toiminnan parantamiseen. Lean Six Sigma -koulutuksen valintaan vaikuttivat myös tahto oppia hyödyntämään paremmin oppien mukaisia tilastollisia työkaluja parannusprojektien läpiviemisessä."

Mitkä ovat kokemuksesi BB-koulutuksesta?

"Black Belt-koulutus järjestettiin täysin etämuotoisena ja kaikki kurssiosallistujat olivat etäyhteyksien välityksellä mukana. Tämä etäopiskelu sopi itselleni todella hyvin ja se jopa helpotti koulutuksen sovittamisen kiireiseen arkeen.

Pidin kurssipäivillä monipuolisesti käytetyistä erilaisista etätyöskentelyvälineistä ja kouluttajan asettamista tiukoista pelisäännöistä ja osallistumisetiketin noudattamisesta. Koulutusmateriaalina käytettävä opetusportaali sisältää paljon tietoa ja se on mielestäni koottu hyvin selkeäksi ja jäsennelty ymmärrettävästi. Hienoa myös, että tämä materiaali on kurssilaisten käytössä pitkän aikaa kurssin päättymisenkin jälkeen. Materiaalin voi siis aina palata, kun muistamattomuus tai epävarmuus iskee."

Mitkä ovat kokemuksesi koulutuksen ohessa järjestetystä projektivalmennuksesta?

"Koulutuspäivien aikana osallistujien pitämät omien projektien edistymiseen liittyvät esittely olivat hyviä. Niistä sai paljon ideoita ja valmennusta omaa kurssiprojektia varten. Kurssiryhmän vertaistuki ja kommentit auttoivat aina. Nämä esittelyt olivat myös hyvä muistutus kouluttajan tarjoamista henkilökohtaisista coaching-ajoista.

Omassa kurssiprojektissa yritin pärjätä pitkälti koulutuskerroilla saatujen oppien ja kurssimateriaalin avulla. Projektin päätteeksi kuitenkin osallistuin kouluttajan couchaukseen, joka oli todella hyödyllistä ja sain helposti ja nopeasti apua muutamiin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. Tämän myötä sain projektini viimeisteltyä nopeasti. Omasta organisaatiosta osallistui koulutukseen samanaikaisesti useampia henkilöitä ja myös heille kouluttajan järjestämä projektivalmennus oli ollut todella hyödyllistä."

Suosittelisitko tätä koulutusta muille ja miksi?

"Suosittelen Lean-koulutuksia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämisestä ja/tai tietoon perustuvasta prosessien parantamisesta. Lean Six Sigma -opit tukevat kehittämistyötä monipuolisesti ja ohjaavat kohti faktoihin perustuvaa päätöksentekoa. Jaatisen koulutuksessa asiat käydään perusteellisesti ja ymmärrettävästi läpi. Teoriaa täydennettiin hyvillä käytännön esimerkeillä ja harjoituksilla. Erityisen hyvänä ja olennaisena asiana pidin johtamiseen liittyvän pehmeiden arvojen osion, jossa tarkasteltiin parannusten toteuttamista ja viemistä käytäntöön ihmisnäkökulman kautta. Tämä täydensi hyvin muuta datalähtöistä sisältöä."

Onko sinulla vielä muuta kommentoitavaa?

"Oli mukavaa osallistua Jaatisen järjestämään koulutukseen. Opin paljon ja omat Lean-taidot kehittyivät. Tulen varmasti jatkossa käyttämään näitä oppeja omassa työssä ja levittämään Lean-ajattelua muillekin organisaatiossani."