4.6/5 Perustuu 413 arviointiin

Lean-muutosohjaaja

Opi interaktiivisessa ja käytännönläheisessä koulutuksessa, miten vetää Lean-parannuksia, fasilitoida Kaizen-työpajoja (ns. Kaizen Event) ja luoda ajattelutavan muutosta organisaatiossasi.

Lean muutoksen ohjaaminen

Esimerkkejä koulutuksen vahvuuksista:

 1. Koe Lean-projekti jo koulutuksen aikana: Simulaatiopeli on osallistujien yhteinen Lean-projekti. Peli sopii oppimisympäristöksi erilaisiin työympäristöihin, toimialasta riippumatta. Koulutuksen päätteeksi saat itse koetun esimerkin malliksi jatkoon.
 2. Lean-parannuksia myös etätyöskentelynä: Opit, miten vetää Lean-parannuksia ja Kaizenia myös etätyöskentelynä.
 3. Digitaalinen oppimisympäristö: Kontaktiopetuspäivien tueksi saat laajan koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä.

Koulutusta järjestetään sekä lähi- että etäkoulutuksena.

Lean-muutosohjaaja
Lähi: 2.200,-; etä 1.800,-
Ilmainen peruutus 14 vrk ennen alkua
Kiitos ilmoittautumisestasi. Lähetämme sinulle vahvistuksen ilmoittautumisestasi ja tietoa jatkosta sähköpostiosoitteeseesi 1-2 työpäivän sisällä.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lean-muutosohjaaja
Lähi: 2.200,-; etä 1.800,-
Viestisi on lähetetty. Pyrimme vastaamaan viestiisi 1-2 työpäivän sisällä
Oops! Something went wrong while submitting the form.

KESTO

5 päivää

VAIHTOEHDOT

Etä- tai lähikoulutus

ALOITUS

9:00-16:00

TOTEUTUSTAPA:

TASO

Projektin vetäjä

TODISTUS

Kyllä

HINTA:

HINTA, € (ilman alv.)

Lähi: 2.200,-; etä 1.800,-

Lean-muutosohjaaja

Kohderyhmä

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat oppia parantamaan toimintatapoja ja yritysprosesseja Lean-ajattelun pohjalta sekä oppia, miten saada aikaan jatkuvan parantamisen ajattelua omassa organisaatiossa. Koulutus sopii kaikille toimialoille. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmius vetää Lean ja ns. Kaizen -parannusprojekteja omassa organisaatiossaan koulutuksen aikana opitun mallin mukaan sekä ohjata tiimejä jatkuvassa parantamisessa.

Opit koulutuksessa mm.:

 • mitä Lean-ajattelu tarkoittaa
 • käytännön mallin, miten Leanin avulla voi tehostaa prosesseja
 • miten fasilitoida prosessin parannusta, myös etänä
 • miten ohjata Lean-muutosta ja luoda pysyvä Lean-kulttuuri

Sisältö

Koulutuksen sisältö

5 päivän koulutus kattaa seuraavat aiheet:

 1. Lean-ajattelu: Leanin 5 perusperiaatetta (arvo, arvoketju, virtaus, imuohjaus ja täydellisyyteen pyrkiminen), joiden avulla toimintaa voi parantaa vaiheittain. Harjoittelemme erilaisia Lean-menetelmiä, joita prosessin parannuksen eri vaiheissa voi käyttää esim. arvovirta-analyysi, hukanmuodot, pullonkaulat, työskentelyn balansointi, Kaizen ja visuaalinen ohjaus. Tekniikoiden avulla osallistujat oppivat, miten Lean-ajattelua voi toteuttaa käytännössä erilaisissa prosesseissa. Koulutus on rakennettu moniosaisen virtuaalisen Lean-moninpelin ympärille. Pelin edetessä koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisää työkaluja ja voivat harjoitella niitä heti käytäntöön.
 2. Lean-fasilitointi: Moninpelin aikana harjoittelemme myös erilaisia fasilitointitekniikoita, perehdymme fasilitaattorin rooliin eri tilanteissa, miten motivoidaan tiimiä, miten kommunikoida eri tasoilla ja miten toimia ongelmatilanteissa. Harjoittelemme myös, miten vetää työpajoja virtuaalisessa ympäristössä.
 3. Jatkuvan parantamisen -kulttuurin luominen: Koulutuksen päätteeksi harjoittelemme Lean-muutosjohtajuutta ja visuaalista päivittäisjohtamista. Harjoittelemme mm. miten rakentaa päivittäisohjaamisen tauluja, mitä tarvitaan onnistuneeseen muutokseen, miten toimintoja mitataan ja ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten parantamisesta voi tehdä osan jokapäiväistä työtä. Koulutus antaa sinulle valmiudet ohjata tiimejä pysyvään Lean-muutokseen.
 4. Projektivalmennus: Koulutuksen aikana käymme läpi osallistujien omia projekteja ja suunnitelmia, joihin kouluttaja antaa neuvoja ja ideoita. Oma projekti ei ole kuitenkaan välttämätöntä koulutukseen osallistumiseen.

Ohjelma

Koulutuspäivien ohjelma:

‍Päivä 1:

Aamupäivä

 • Avaus ja tilannekatsaus
 • Lean-ajattelu I: Lean-ajattelun perusperiaatteet, Lean-toimintamalli, projektin valinta
  • Leanin perusteet: Mitä, miksi, milloin?
  • Viisivaiheinen Lean-toimintamalli, miten parantaa prosesseja. Malli toimii koko koulutuksen runkona. Koulutuksen aikana opitut menetelmät ja työkalut linkittyvät mallin vaiheisiin.
  • Lean-parannusprojektin määrittäminen, projektin rajaaminen ja Lean-projektisuunnitelma
  • Videoesimerkki prosessin parantamisesta

Lounas

Iltapäivä

 • Simulaatio, osa 1
  • Osallistujat harjoittelevat aamupäivän oppeja käytännössä virtuaalisessa pelissä: Prosessin nykytila, parannusstrategian valinta, parannusprojektin määrittäminen ja mahdolliset ensimmäiset parannukset.
 • Projektiesimerkki: Toimitusaikojen lyhentäminen
  • Käytännön esimerkki, miten tuotteen toimitusaikoja parannettiin 90 % kahdessa viikossa. Samalla asiakas- ja työtyytyväisyys kasvoivat.

Päivä 2:

Aamupäivä

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu II: Prosessin parantaminen
  • Arvovirta-analyysi: Prosessin arvovirran kuvaus ja prosessin hukka-analyysi
  • Jatkuva virta -käsite ja -tekniikat prosessin parantamisessa
  • Miten parantaa prosesseja imuohjauksen avulla
  • Erilaisia tekniikoita Lean-projektin fasilitointiin

Lounas
Iltapäivä

 • Simulaatio, osa 2
  • Osallistujat jatkavat simulaatiota soveltamalla aamupäivän oppeja käytäntöön: Fasilitointi, prosessianalyysi, syiden määrittäminen ja eliminointi, parannukset ja niiden implementointi, tulosten mittaus ja analysointi.

Päivä 3:

Aamupäivä

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu III: Kaizen ja fasilitointi
  • Kaizen: Mitä se tarkoittaa ja miten saavuttaa tuloksia nopeasti
  • Miten fasilitoida tehokkaasti erilaisissa haastavissa tilanteissa (mm. vastarinnan hallinta, vaikuttamistavat, päätöksen teko, etätyöskentely)

Lounas
Iltapäivä

 • Simulaatio, osa 3:
  • Ensimmäiset parannuskierrokset on tehty ja helpoimmat ratkaisut implementoitu. Tässä osassa osallistujat jatkavat simulaation prosessin parantamista vaativimmilla tekniikoilla.
 • Lean omassa työssä
  • Interaktiivinen sessio, miten soveltaa koulutuksen oppeja omassa työssä
  • Osallistujilla on mahdollisuus halutessaan saada valmennusta heidän omiin projekteihinsa

Päivä 4:

Aamupäivä

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu IV: Jatkuva parantaminen päivittäisjohtamisessa
  • Jatkuvan parantamisen sykli koko organisaatiossa
  • Virhemahdollisuuksien eliminointi
  • Prosessin suorituskyvyn mittaaminen ja seuraaminen
  • Visuaalinen päivittäisjohtaminen, pystypalaverit ja parannustaulut

Lounas
Iltapäivä

 • Simulaatio, osa 4:
  • Simulaation viimeisessä osassa harjoitellaan jatkuvan parantamisen päivittäisjohtamista: Päivittäisohjaamisen suunnittelu ja toteutus niin, että työntekijät voivat parantaa toimintaansa edelleen pienissä askeleissa päivittäin.

Päivä 5:

Aamupäivä

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu V: Miten luoda pysyvä jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri
  • Alustuksen jälkeen teoria käsitellään interaktiivisesti esimerkkien, osallistujien kokemuksien ja harjoituksen avulla:
   • Muutokseen tarvittavat voimat
   • Muutosprosessin vaiheet ja miten toimia eri vaiheissa
   • Organisaation muutosvalmiuden mittaaminen & riittävän tason määrittäminen

Lounas
Iltapäivä

 • Projektien esittely ja projektivalmennus
  • Osallistujien omien projektien / suunnitelmien esittely ja evaluaatio
  • Osallistujilla on mahdollisuus saada palautetta omaan tilanteeseen sekä oppia muilta.
 • Jatkosuunnitelma & Evaluaatio & Sertifikaattien jako

Oppimiskokeumus

Uniikki koulutustapa Suomessa

Hyödynnämme moderneja opetusmenetelmiä, uusimpia digitaalisia tekniikoita ja uniikkia pelisimulaatiota. Olemme yhdistäneet teorian käytännön esimerkkeihin, ryhmätöihin, keskusteluihin, kertausharjoituksiin ja laajaan simulaatioon. Oppimista tukee myös kattava digitaalinen oppimisympäristö. Koulutuksessa on myös runsaasti aikaa käytännön sovellutuksiin osallistujien omassa ympäristössä.

1. Tee Lean-projekti jo koulutuksen aikana

Olemme kehittäneet uudenlaisen oppimistavan yhdessä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa. Korvasimme Lean-koulutuksissa yleisesti käytetyt, suhteellisen lyhyet manuaaliset simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla laajalla digitaalisella moninpelisimulaatiolla. Simulaatiossamme osallistujilla on yritys. Jokaiselle osallistujalla on oma roolinsa yrityksessä, jonka prosessia pitää parantaa yhdessä. Pelisimulaation prosessinparannus on osallistujien yhteinen Lean-projekti.

Simulaatio on jaettu useaan kierrokseen. Kierrosten aikana kertyy paljon dataa, jota hyödynnetään prosessin parannuksessa. Jokaisen kierroksen jälkeen tilanne analysoidaan. Tiimin päättämät parannukset implementoidaan heti simulaation prosessiin. Pelisimulaatiota pelataan jokaisena koulutuspäivänä. Simulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samanaikaisesti, jolloin opittuja menetelmiä voidaan harjoitellaan heti konkreettiseen prosessiin.

Koulutuksen päätteeksi pelisimulaation projekti on valmis ja osallistujat saavat siitä jatkoon selkeän, itse koetun esimerkin, joka on dokumentoitu valmiiseen projektipohjaan. Pohjaa voi käyttää myös omissa projekteissa.

Simulaatio on myös hauska tiimiharjoitus, joka mukavasti keventää koulutusta.

Voit lukea lisää menetelmästä: Interaktiivinen simulaatio opetuksen tukena.

2. Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali

Opetus sisältää kontaktipäivien lisäksi laajan, suomenkielisen koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä. Materiaali on jäsennetty koulutuksemme Lean-projektiaskeleiden mukaan. Teoria, mallit, videot, valmiit pohjat, tehtävät, keskustelut jne. on oppimisympäristössä integroitu näihin Lean-askeleihin.

Oppimisalustan sisältö tukee kontaktiopetetusta, mahdollistaa osaltaan vaihtelevan oppimisen sekä vapauttaa enemmän aikaa harjoitteluun ja syventävään oppimiseen koulutuspäivien aikana. Oppimisalusta helpottaa myös koulutukseen valmistautumista sekä materiaalin käyttöä koulutuksen jälkeen omissa projekteissa.

Voit tutustua oppimisalustaataamme lisää linkissä: Uusi teknologia kontaktiopetuksen tukena.

3. Sertifioitu kouluttaja ja Leanattu koulutus

Kouluttajamme Suomessa on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt DI Marja Jaatinen-van der Harst. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Leanin ja Lean Six Sigman soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, eri palvelualoilla ja julkisella sektorilla.

Koulutamme "Leanisti". Koska keskitymme vain oleelliseen, käytämme tehokkaita opetusmenetelmiä, laajaa tukimateriaalia oppimisympäristössä ja kokeneita Master Black Belt -sertifioituja kouluttajia, voimme järjestämme tehokkaita, innostavia ja kompakteja koulutuksia.

4. Räätälöity koulutusryhmä palvelualalle

Jos toimit palvelualan tehtävissä, suosittelemme, että osallistut koulutusryhmään, joka on räätälöity palvelualalle. Olemme valinneet tähän ryhmään spesifisiä esimerkkejä ja harjoituksia palvelualalta.

Asiakaskokemuksia

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia

Voit tutustua aikaisemin koulutuksiimme osallistuneiden kokemuksiin alla.

Kannattaa myös katsoa referenssejämme laajemminkin linkissä: Asiakaskokemuksia.

Kesto, aika ja paikka

Kesto, aika ja paikka

Koulutus kestää 5 päivää ja järjestetään kahdessa osassa. Järjestämme koulutusta sekä lähi- että etäkoulutuksena. Oppimisen kannalta suosittelemme olemaan lähipäivinä läsnä paikalla, mutta esteen sattuessa voit osallistua lähipäiviin myös etäyhteydellä.

Seuraava avoin suomenkielinen koulutus järjestetään:

Ryhmä S2024, etäopetua, sopii kaikille toimialoille:

 • Osa 1: 04. - 06. marraskuuta 2024, etäopetus
 • Osa 2: 20. - 21. tammikuuta 2025, etäopetus

Ryhmä K2025, lähiopetus, Espoo

Seuraava lähikoulutus järjestetään 2025, eikä ilmoittautuminen ole vielä alkanut. Jos olet kiinnostunut tästä ryhmästä, ota meihin yhteyttä, niin lisäämme sinut odotuslistalle.

Järjestämme koulutusta myös asiakaskoulutuksena etä- ja lähimuodossa suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoja koulutuspaikasta

Lähiopetuspäivien koulutuspaikka on hyvien kulkuyhteyksien äärellä, tulet sitten autolla, junalla, linja-autolla tai lentäen. Lähipäivien hintaan sisältyy autoparkki parkkihallissa koulutuspaikan yhteydessä. Lisätietoja koulutuspaikasta ja majoituksesta: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Hinta ja materiaali

Koulutuksen hinta

 • Lähikoulutus: 2.200,- € + alv. / osallistuja.
 • Etäkoulutus: 1.800,- € + alv. / osallistuja.
 • Hinta sisältää koulutuksen lisäksi digitaalisen koulutusmateriaalin, käyttäjälisenssin simulaatioon ja tarjoilut lähipäivinä.
 • Jotta voit pelata simulaatiopeliä ja käyttää koulutusmateriaalia koulutuksen aikana, olisi sinulle oltava kannettava tietokone mukana myös lähipäivinä.

Käytännönläheistä oppimista huippuosaajan kanssa

Koulutuksemme tarjoavat sinulle enemmän kuin perinteinen kurssi:

Selkeys

Opit on jäsennelty selkeisiin askeleisiin, jotta tiedät tarkalleen, miten edetä.

Käytännönläheisyys

Koulutuksen oppeja sovelletaan välittömästi osallistujien omaan työympäristöön, mikä vahvistaa oppimista ja sen käytännön hyödyllisyyttä.

Tehokkuus

Keskittyessämme olennaiseen ja tarjoamalla runsaasti käytännön harjoituksia, voimme tarjota tehokkaita ja tiiviitä koulutuksia edulliseen hintaan.