Asiakasprojektejamme

Palvelumme kattavat koulutuksien lisäksi myös erilaisia asiakasprojekteja. Alla esimerkkejä tyypillisistä toimeksiannoista, joita olemme asiakkaillemme tehneet:

Design for Six Sigman  jalkauttaminen

Asiakas: Globaali kemianteollisuuden yritys (n. 12 000 työntekijää), jossa Lean Six Sigmaa oli käytetty jo 10 vuotta, mutta toimintaa haluttiin kehittää ottamalla Design for Six Sigman (DFSS) käyttöön maailmanlaajuisesti koko organisaatiossa.

Toimeksianto: Organisaation Euroopan yksiköiden (Suomi, Italia, Ranska, Saksa ja Alankomaat) Design for Six Sigma -koulutus ja -valmennus usean vuoden aikana.

Lean Kaizen Event -fasilitointi

Asiakas: Palvelualan organisaatio (n. 100 työntekijää) halusi nopeutta palvelujensa läpimenoaikaa huomattavasti.

Toimeksianto: Valitsimme lähestymistavaksi ns. Kaizen Event -menetelmän. Tuloksena läpimenoajat lyhenivät 90% kuukaudessa ja työtyytyväisyys parani 30%. Samalla organisaatioon jalkautettiin jatkuva parantaminen. Tulokset ovat pysyneet ja parantuneet edelleen usean vuoden aikana myyntivolyymin samalla kasvaessa.

Lean Six Sigman jalkauttaminen

Asiakas: Kansainvälinen telealan yritys (n. 30 000 työntekijää). Yritys halusi jalkauttaa Lean Six Sigman osaksi organisaatio parannuskulttuuriaan.

Toimeksianto: Organisaation koulutus ja valmennus tasolle, joka tarvitaan pitämään Lean Six Sigma -kulttuuria yllä. Kahdessa vuodessa organisaatio oppi itse kouluttamaan ja valmentamaan Lean Six Sigman kaikilla Belt tasoilla. Organisaatio on toimeksiannon jälkeen käyttänyt Lean Six Sigmaa jo vuosia.

Lean-ajattelun implementointi 

Asiakas: Julkisen sektorin organisaatio (n. 600 työntekijää), jossa palvelujen läpimenoaikoja haluttiin nopeutta useilla kuukausilla. Samalla haluttiin ottaa Lean käyttöön muidenkin tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimeksianto: Organisaation kattava Leanin jalkauttaminen. Neljässä vuodessa palvelujen läpimenoajat lyhenivät 90 %. Tulokset vakuuttivat myös toimeksiantajamme alihankkijat ja asiakkaat lanseeraamaan Leanin organisaatioissaan.