Lean Six Sigma -konsulttipalvelut ja räätälöidyt koulutukset

Järjestämme kaikkia koulutuksiamme sekä avoimina että yritysten sisäisinä koulutuksina. Yrityksen sisäisissä koulutuksissa muunnamme sisältöä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Etenkin isompia ryhmiä samasta yrityksestä koulutettaessa on sisäinen koulutus myös edullisempi vaihtoehto. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää räätälöidyistä koulutuksistamme.

Koulutuksien lisäksi tarjoamme organisaatioille erilaisia Lean Six Sigma -konsulttipalveluja. Laajaan kokemukseemme perustuvat palvelumme sopivat eri tarpeisiin Lean Six Sigman soveltamisesta yksittäisissä parannusprojekteissa aina Lean Six Sigman ja Design for Six Sigman lanseeraamiseen kansainvälisten yritysten koko organisaatiossa.

Lähestymistapaamme kuuluu, että teemme muutokset yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa pelkkien neuvojen ja raporttien sijaan. Saavutetut tulokset ovat mitattavissa ja organisaatio oppii käytännössä, miten tuloksissa pysytään ja miten niitä parannetaan edelleen. Tavoitteemme on, että organisaatio pystyy mahdollisimman nopeasti soveltamaan uusia menetelmiä ilman ulkopuolista apua.

Esimerkkejä tarjoamistamme konsulttipalveluista:

1. Lean-kartoitus (Lean Scan)

Yritykset, jotka harkitsevat Leanin tai Lean Six Sigman soveltamista organisaatiossaan ihmettelevät usein, miten aloittaa. Tarjontaa ja informaatioita on paljon ja niitä on usein hankalaa muuntaa omaan organisaation. Myös organisaatiot, jotka ovat jo aloittaneet Lean Six Sigman, painiskelevat haasteiden kanssa, jos tulokset eivät vastaa odotuksia.

Tarvitsetko apua organisaatiosi tavoitteiden ja muutostarpeiden kartoittamisessa sekä sopivan toimintatavan määrittämisessä? Lean-kartoituksen avulla voimme auttaa organisaatioitasi näkemään tämänhetkisen tilanteen ja parannusmahdollisuudet. Lean Scan -analyysin perusteella voimme arvioida, kanattaako aloittaa esim. Lean vai Lean Six Sigma -menetelmillä vai tarvitsetteko Design for Six Sigmaa. Katsomme yhdessä, mikä lähestymistapa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä tuottaa teille parhaimman tuloksen.  

2. Lean Six Sigma -projektin valinta

Parannusprojektin oikea valinta on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä, etenkin aloittelevassa Lean Six Sigma -organisaatiossa. Hyvien Lean 6 Sigma -projektien olisi täytettävä mm. seuraavat kriteerit:

  1. Asiakastavoitteet ovat tiedossa ja mitattavissa
  2. Projekti on liiketoimintatavoitteiden kanssa samassa linjassa
  3. Parannettava prosessi on jo täydessä toiminnassa
  4. Prosessin volyymi on riittävä (useita tapahtumia viikossa), jotta dataa voi kerätä suhteellisen nopeasti.
  5. Projektin rajat ovat selvät ja riittävän rajalliset
  6. Ongelman ratkaisu ei ole ennalta tiedossa
  7. Ongelman oletetaan olevan ratkaistavissa korkeintaan 9:ssä kuukaudessa
  8. Projektissa on riittävästi resursseja sekä johdon tuki
  9. Parannettava organisaatio on riittävän stabiili

Autamme tarvittaessa projektien valinnassa. Riippuen asiakkaan tarpeista ja toiveista, voimme esimerkiksi yhdistää projektien valinnan johdon koulutuksen yhteyteen.

3. Lean Six Sigma -projektien ohjaus koulutuksen ohessa

Kokeneen Lean Six Sigma -spesialistin (Master Black Beltin) ohjaus ja valmennus, koulutuksen aikana ja sen jälkeen, auttaa työntekijöitä sekä johtoa soveltamaan koulutuksissa opittuja asioita. Valmennus keskittyy oikeiden tekniikoiden ja lähestymistapojen valintaan ja osallistujien mahdollisten "sokeiden kohtien" hahmottamiseen ja käsittelyyn. Esimerkiksi projektin vetäjä (Black Belt tai Green Belt) tarvitsee yleensä ohjausta kahden ensimmäisen projektin aikana n. 4-8 tuntia / projekti. Valmennus parantaa projektien tuloksia ja nopeuttaa projektien läpimenoa n. 30-50 %.

Mikäli olet kiinnostunut palveluistamme ja haluat tietää lisää tai pyytää tarjouksen, ota yhteyttä meihin.