Lean Six Sigma

Ota Yhteyttä

4.6/5 Perustuu 413 arviointiin

Lean, Lean Six Sigma (LSS) ja Design for Six Sigma (DFSS)

Mitä Lean, Six Sigma, Design for Six Sigma tarkoittavat ja milloin niitä kannattaa käyttää?Tutustu myös Lean-johtamiseen sekä miten valita tilanteeseesi sopiva koulutus.

Lean ja Six Sigma ovat yritysprosessien parannusmenetelmiä, joiden avulla organisaatio voi parantaa prosessejaan systemaattisesti, objektiivisesti ja tehokkaasti. Tuloksena on jatkuvan parantamisen kulttuuri, jossa yrityksen tulokset sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys paranevat prosesseja tehostamalla. Lean ja Six Sigma auttavat yleisesti katsottuna aina, kun jotain halutaan parantaa, esim. tilanteissa joissa:

 • Asiakastyytyväisyys on alhainen (huono laatu, pitkät toimitusajat jne.)
 • Kustannustaso on korkea
 • Aikaisemmat parannustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä
 • Organisaation taidot prosessien parantamiseen ovat riittämättömät
 • Työtyytyväisyys on alhainen

Lean

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy lähinnä tuottamattoman toiminnon (hukan) poistamiseen. Tavoitteena on tuottaa ja toimittaa oikea määrä, oikeaa tuotetta tai palvelua oikean laatuisena ja luoda yrityksessä samalla jatkuvan parantamisen kulttuuri. Lue lisää: Mitä Lean tarkoittaa?

Six Sigma

Six Sigma on yritysprosessien parannusmenetelmä, joka vähentää vaihtelua (hajontaa) datan perusteella. Six Sigmassa on myös systemaattinen projektimalli ja se sisältää paljon työkaluja vaativiin parannusprojekteihin. Six Sigmaa harvemmin enää käytetään yksin parannusmetodiikkana vaan sen on yhdistetty Lean Six Sigmaan.

Lean Six Sigma

Lean 6 Sigma yhdistää Leanin ja Six Sigman edut ja mahdollistaa hyvin erilaisten prosessien nopean, joustavan ja tehokkaan parantamisen hyvin erilaisissa organisaatioissa. Lean-ajattelulla ja -menetelmillä on hyvä usein aloittaa prosessinparannus ja laajentaa Six Sigmaan, kun dataa on paljon ja/tai tuloksia ei enää saada riittävästi aikaan Lean-ajatteluun perustuvilla menetelmillä. Lue lisä mitä Lean Six Sigma on ja miten se toimii: Mitä Lean Six Sigma tarkoittaa?

Soft Skills

Tuloksia ei yleensä saavuteta pelkillä teknisillä metodeilla vaan usein suuri osa energiasta ja ajasta menee työntekijöiden toimintatapojen muuttamiseen eli muutosten hyväksymisen aikaansaamiseen. Jaatinen B.V.:n Lean Six Sigma -koulutukset sisältävät noin 30 % muutoksen hallintaan liittyviä menetelmiä, ns. "Soft Skills". Keskitymme periaatteessa kolmeen osa-alueeseen:

 1. Yksilön ominaisuudet ja niiden tunnistaminen
 2. Ryhmän roolit ja toiminta
 3. Ympäristön hallitseminen ja siihen vaikuttaminen

Lean-johtaminen

Johdolla on Lean (Six Sigmassa) tärkeä rooli: organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja pysyvän parantamisen kulttuurin luominen on haastavaa ja vaatii muutoksen johtajilta paljon. Onnistuneelle muutokselle on tyypillistä mm. strategian selvyys, sen konkretisointi mitattavilla tavoitteilla kaikilla organisaatiotasoilla, tavoitteiden seuraaminen sekä johdon ja työntekijöiden aktiivinen sitoutuminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lue johdon roolista ja muutosjohtamisesta lisää Blogista: "Lean-johtaminen: 6 tekijää, miten saavuttaa enemmän tuloksia."

Lue lisää Johdon Lean ja Six Sigma koulutuksista: Lean-johtaminen.

Design for Six Sigma, DFSS

Design for Six Sigma (DFSS) on suunnittelumetodiikka uusien prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. DFSS soveltuu tilanteisiin, joissa luodaan jotain täysin uutta tai olemassa olevaa prosessia / tuotetta ei voi tai ei kannata enää parantaa lisää. DFSS kannatta aloittaa yleensä vasta, kun yrityksellä on jo kokemusta Lean Six Sigma -menetelmistä.

DFSS:n tehokkuus perustuu mm. seuraaviin tekijöihin:

 • Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden systemaattinen kartoittaminen ja niiden muuntaminen mitattaviin laatutavoitteisiin.
 • Ennaltaehkäisevä ongelmien eliminointi jo suunnittelun alkuvaiheessa
 • Kehitysprosessin tehostaminen ja nopeuttaminen.

DFSS sisältää projektien hallintametodiikan, jossa on mm. koko organisaation kattava Gate Review -prosessi sekä paljon työvälineitä haastaviin kehitysprojekteihin, esim. Quality Function Deployment (QFD), Design of Experiments (DOE), Robustification and Response Surface Methodology.

Lue lisää DFSS koulutuksistamme: DFSS Black Belt -koulutus ja DFSS Yellow Belt -koulutus. Jos haluat apua DFSS:n soveltamisessa organisaatiossasi, ota meihin yhteyttä.

Sopivan menetelmän valinta?

Mitä parannusmenetelmiä olemassa olevien prosessien parannukseen milloinkin kannattaa käyttää, riippuu organisaation kypsyystasosta. Ei kannata käyttää liian järeitä työvälineitä liian aikaisin. Olemassa olevien prosessin parannus kannattaa aloitta helpommilla tekniikoilla ja lisätä menetelmiä ja työkaluja tarpeen kasvaessa.

Alla kuva sopivan parannusmetodiikan valinnasta organisaation tilanteesta ja kypsyysasteesta riippuen:

Miten valita oikea koulutus?

Erilaisia Lean ja Lean Six Sigma -koulutuksia on paljon ja sopivan koulutuksen valitseminen saattaa olla hankalaa. Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta Leanistä tai Six Sigmasta, suosittelemme aloittamaan Lean-koulutuksella. Jos sinulla on jo Lean-kokemusta ja/tai sinulla on paljon dataa ja tarvitset välineitä datapohjaiseen prosessien parantamiseen, Lean Six Sigma -koulutukset ovat hyvä valinta.

Lean-koulutukset:

Valinnan helpottamiseksi järjestämme Lean-koulutukset 3 moduulissa. Voit osallistua eri moduuleihin oman tahtisi mukaan tai ilmoittautua koko 3 moduulin pakettiin yhdellä kerralla. Voit aloittaa kahden päivän Lean-ajattelu -koulutuksella, jossa opit ”peruseväät” prosessien parannukseen. Kun tarpeesi kasvaa, voit jatkaa seuraavaan moduulin ja kouluttautua Lean Kaizen –fasilitaattoriksi. Jos haluat oppia myös, miten jalkauttaa Lean organisaatiossa, voit kouluttautua Lean-muutosohjaajaksi. Lue lisää koulutuksen valinnasta: Blogi “Lean -koulutus: Miten valita oikea koulutus?” tai tutustu Lean-koulutuksiimme linkissä: Lean-koulutukset.

Lean Six Sigma-koulutukset:

Lean Six Sigmassa eri rooleista käytetään judosta tuttuja Belt-tasoja: Yellow Belt, Green Belt ja Black Belt. Jokaiselle Belt-tasolle on oma koulutuksensa. Blogissa ”Lean Six Sigma Belt tasot: Mikä taso on tarpeen?” on selvitys yleisimmästä Lean Six Sigma Belt -tasosta oikean koulutuksen valitsemiseen. Voit myös tutustua suoraan Lean Six Sigma -koulutuksiimme linkissä: Lean Six Sigma -koulutukset

Autamme myös mielellämme valinnassasi. Ota yhteyttä niin voimme etsiä sinulle sopivin vaihtoehto.