Avoin hybridikoulutus: Black Belt

Asiakaskokemus: Avoin Black Belt -koulutus

Minna Parkko, Lean Manager Kouvolan kaupunki, on osallistunut useaan koulutukseemme, viimeksi hän osallistui avoimeen Black Belt -hybridikoulutukseemme. Minna on nyt myös sertifioitu Lean Six Sigma Black Belt. Kysyimme häneltä kokemuksia Black Belt -koulutuksesta, projektituesta ja sertifioinnista.

Sertifioitu Black Belt Minna Parkko

Kerrotko itsestäsi?

"Olen koulutukseltani kasvatustieteen tohtori. Työskentelen Lean-muutosohjaajana koulutusorganisaation kehittämistehtävissä, tutkintovastaavana ja opintojen henkilökohtaistamisen hoks-tukihenkilönä. Toimiminen samaan aikaan koulutus- ja kehittämistehtävissä pitää näkökulmani parannettaviin asioihin realistisina ja moninaisina. Kehittämisideoita ja -tehtäviä saan kollegoilta, johdolta ja myös itse niitä havaitsen. Työskentelen työparin kanssa."

Miksi valitsit Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen?

"Organisaationi valitsi kaksi henkilöä ydinprosessien kehittäjiksi ja tehtävään liittyi Lean-menetelmien käyttäminen. Kouluttauduin ensin Lean muutos-ohjaajaksi, joka vastasi odotuksiani Lean Kaizen -pajojen fasilitoinnin suhteen ja siten voitiin parantaa monta prosessia. Sen jälkeen kouluttauduin Lean Six Sigma Black Beltiksi, koska halusin kehittää taitojani parannusprojektien vetäjänä ja hankkia arvostetun sertifikaatin."

Mitkä ovat kokemuksesi BB-koulutuksesta?

"Koulutuksessa keskityttiin oleelliseen, eli prosessin parantamiseen ja siinä käytettäviin keskeisiin menetelmiin, mutta myös Soft Skillseihin, jotka ohjaavat ihmisten lähestymistapaa elämään, työhön ja toisiin ihmisiin. Osallistuin sekä lähi- että etäopetukseen. Lähiopetuksessa oli hyvää se, että asioita kerrattiin runsaasti yhdessä opiskelijoiden kanssa erilaisin menetelmin. Molemmissa toteutustavoissa ajankäyttö oli tehokasta - ei minuuttiakaan hukkaa. Parasta kuitenkin oli se, että oppeja sovellettiin heti käytäntöön. Hyvät sähköiset materiaalit tekevät mahdolliseksi asioihin palaamisen tarvittaessa. Työparini kanssa olemme parantaneet kahdeksaa keskeistä oman organisaatiomme koulutuksien ydinprosessia, josta voidaan päätellä, että työnantaja on hyötynyt kouluttaessaan minua ja työpariani Lean Six Sigma Black Belteiksi laadunhallinnan tueksi. Lean sopii myös asiantuntijaorganisaatioon."

Mitkä ovat kokemuksesi koulutuksen ohessa järjestetystä projektivalmennuksesta?

"Koulutuksen alussa valittiin työnantajan kanssa yhdessä projekti, jota aloin parantaa, ja jonka avulla minua valmennettiin. Opitut asiat siirrettiin omaan projektiin, ja eteneminen dokumentoitiin tarkasti vaihe vaiheelta mittaussysteemin määrityksestä prosessin ohjaukseen. Viimeiset työvaiheet olivat erityisen tärkeitä, jotta parantamisen hyvät käytänteet siirtyvät arkeen ja itse voi siirtyä uusiin projekteihin. Sertifikaattia varten tehty parantamistyö oli pitkäjänteistä ja järjestelmällistä. Nyt sertifikaatin eteen tehty työ tuntuu arvokkaalta."

Suosittelisitko tätä koulutusta muille ja miksi?

"Suosittelisin koulutusta sellaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tilastollisista menetelmistä, ja joilla on luovuutta ja sinnikkyyttä, ja jotka ovat järjestelmällisiä, ongelmanratkaisutaitoisia ja yhteistyökykyisiä. Koulutus antaa mahdollisuuden hyödyntää näitä taitoja työssä kaikkien osapuolien eduksi. Koulutus antaa valmiuksia ja rohkeutta parantaa haasteellisempiakin projekteja."