engels kl

icon-linkedin

Marja-Jaatinen Len Six Sigma Master Black Belt MBB

DI Marja Jaatinen

Roolit
:
Lean Six Sigma Master Black Belt, Lean Master
Profiili

DI Marja Jaatinen on hollantilaisen Jaatinen B.V. -osakeyhtiön vetäjä sekä Jack Welchin General Electricillä sertifioima Lean Six Sigma Master Black Belt. Marjalla on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus Lean Six Sigmasta Master Black Beltin roolissa sekä 10 vuotta General Electricin palveluksessa. GE:llä hän oli mukana lanseeraamassa Lean Six Sigmaa Eurooppaan 90-luvun puolivälissä. Marja on myös Senior Memebr of American Society for Quality (ASQ).

Marja on soveltanut GE:llä saamaansa kokemusta menestyksekkäästi sadoissa Lean Six Sigma -projekteissa teollisuudessa, palvelualoilla ja valtion hallinnossa useissa eri maissa. Hänellä on laaja kokemus eri kokoisista organisaatioista, kansainvälisistä yhtiöistä pk-yrityksiin, ja yksittäisistä Lean-projekteista aina maailmanlaajuisiin Lean Six Sigman ja Design for Six Sigman jalkauttamisiin.

Marja on kouluttanut ja ohjannut tuhansia työntekijöitä ylimmästä johdosta työntekijöihin. Kouluttajana Marja on vaativa, mutta motivoiva, hauska ja inspiroiva, saaden osallistujat innostumaan vaativastakin materiaalista. Hän käyttää koulutuksessa omia kokemuksiaan eri alueilta käytännön esimerkkeinä sekä haastaa osallistujia jo koulutuksen aikana soveltamaan opittua omaan ympäristöönsä.

Marja on tottunut työskentelemään eri kulttuureissa kaikilla organisaatiotasoilla. Hän on työskennellyt/asunut Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Japanissa. Marjan työskentelykielet ovat suomi, englanti ja hollanti. 

Kokemus
Organisaatioiden Lean ja Lean Six Sigma –muutosprosessin ohjaaminen ja työntekijöiden kouluttaminen, jotta organisaatiot pystyvät mahdollisimman nopeasti itse soveltamaan metodiikkaa tulosten saavuttamiseksi. Marjan kokemus kattaa toistasataa yritystä. Esimerkkejä saavutetuista tuloksista:
  • Organisaatio (n. 30 000 työntekijää) "self supporting" Lean Six Sigman käytössä kahdessa vuodessa.
  • Uusien tuotteiden kehittämisprosessin tehostaminen 50 %.
  • Kaikkien palvelujen läpimenoaikojen vähentäminen 90 %.
  • Työntekijöiden tyytyväisyyden parantaminen 30 % samalla kun läpimenoajat vähenivät 90 % ja tuotanto kasvoi huomattavasti.
  • Asiakastyytyväisyys: 4,7/5.

Lisää referenssejä: Lue lisää....

Erikoisalat: Lean Six Sigman jalkauttaminen, Design for Six Sigma (DFSS), Lean Six Sigma -koulutus ja -ohjaus suomeksi, hollanniksi ja englanniksi.

Koulutus
Lean Six Sigma Master Black Belt -sertifiointi, General Electric Corporate, 2000.
DI Kemian tekniikka, Teknillinen korkeakoulu, Espoo, 1991.