engels kl

icon-linkedin

Design for Six Sigma Black Belt -koulutus

Haluatko parantaa taitojasi projektien vetäjänä vaativissa ja laajoissa kehitysprojekteissa? Design for Six Sigma (DFSS) koulutus pohjautuu DFSS-suunnittelumetodiikkaan, joka auttaa uusien prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Design for Six Sigma soveltuu tilanteisiin, joissa luodaan jotain täysin uutta tai tilanteisiin, joissa olemassa olevaa prosessia / tuotetta ei voi tai ei kannata enää parantaa. DFSS:n avulla kehitysprojektien laatu paranee ja projektien läpimeno tehostuu.

Design for Six Sigma Black Belt -koulutuksemme kattaa laajasti DFSS menetelmiä ja valmentaa osanottajat DFSS Black Belt -sertifikaattiin. Oppimisen tehostamiseksi suosittelemme osanottajille oman projektin vetämistä samanaikaisesti kurssin kanssa. Kouluttajana on kansainvälisesti kokenut, sertifioitu Master Black Belt, joka kouluttaa nyt myös Suomessa suomen kielellä. Koulutuksen ohessa kouluttaja ohjaa osallistujia myös sertifioinnin saavuttamisessa.

Design for Six Sigma Black Belt koulutus

Kenelle koulutus soveltuu?

Design for Six Sigma Black Belt –koulutus soveltuu projektien vetäjille ja asiantuntijoille, jotka kehittävät uusia prosesseja, tuotteita ja palveluja. Mikäli tavoitteesi on parantaa olemassa olevia prosesseja tai tuotteita, suosittelemme Lean Six Sigma Black Belt -koulutusta.

Jos olet kehitysprojektin jäsen tai kuulut projektin sidosryhmään, suosittelemme osallistumista Design for Six Sigma Yellow Belt -koulutukseen.

Mitä koulutus tarjoaa osanottajille?

 • Design for Six Sigma Black Belt -koulutuksen jälkeen osallistuja hallitsee laajasti DFSS käsitteet ja välineet, jotka mahdollistavat DFSS Black Beltinä toimimisen vaativissa designprojekteissa.
 • Design for Six Sigma Black Belt on saanut ensimmäisen projektinsa päätökseen tai pystyy päättämään projektin ennakoitavissa olevassa aikataulussa.
 • Projektityön suorittaneilla on mahdollisuus hyväksyttää projektityö ja saada DFSS Black Belt -sertifikaatti.

Koulutuksen sisältö

DFSS Black Belt koulutuksessa keskitymme statistisiin, projektin johtamisen ja muutoksen hallinnan aktiviteetteihin, työvälineisiin ja tekniikoihin, joita yleensä tarvitaan vaativien kehitys- ja tutkimusprojektien läpiviemiseen.

Koulutus jakautuu kolmeen neljän päivän jaksoon n. 6 kuukauden aikajaksolla. Jotta koulutuksesta saisi mahdollisimman paljon irti, suosittelemme että osanottajilla on kehitysprojekti kurssin aikana. Moduulien välillä on tarkoitus soveltaa opittua heti käytäntöön projekteissa. Omia projekteja käytetään myös koulutuksen aikana harjoituksissa ja interventioissa.
Katamme koulutuksessa mm. seuraavat aiheet:

 • DFSS:n peruskäsitteet, DFSS:n ja DMAIC:n erot
 • DFSS-projektin vaiheet: Define, Asses, Develop, Validate, Launch, Sustain
 • Gate reviews
 • Lean Six Sigma johtajuus DFSS:ssä
 • Multi Generation Product Plan (MGPP)
 • Voice of the customer (VoC)
 • Customer Needs Mapping (CNM)
 • Critical to Quality (CTQ) Flowdown
 • Quality function deployment (QFD), House of Quality (HoQ)
 • Talousanalyysi ja functionaaliset analyysit
 • Scorecards
 • Project charter
 • Design Failure Mode and Effect Analysis (DFMEA)
 • Mittaussysteemin analysointi (MSA)
 • Hypoteesitestit
 • Design of Experiments (DOE's):
  • Factorial
  • Robust
  • Mixture
 • Toleranssianalyysi
 • Control charts
 • Prosessin kyvykkyys

Koulutus on hyvin interaktiivista ja sisältää paljon konkreettisia malleja, esimerkkejä ja simulaatioita sekä "Lessons Learned"-esimerkkejä muista organisaatioista.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hyväksyttää projektityö. Vaatimukset läpäisseet saavat DFSS Black Belt -sertifikaatin.

Koulutusmateriaali

Osallistujille jaetaan suomenkielinen koulutusmateriaali, joka on jäsennetty Design for Six Sigma projektiaskeleiden mukaan: Tarvittavat aktiviteetit, menetelmät ja työkalut on kytketty askeleisiin, jotta materiaalin käyttäminen kurssin jälkeen omassa projektissa helpottuu.

Koulutuksen aikana käytetään Minitab 18 –tietokoneohjelmaa. Ohjelma on myös koulutuksen jälkeen olennainen apuväline projekteissa. Osallistujalla tulee olla koulutuksessa mukana oma kannettava tietokone, jolle on asennettu Minitab-ohjelma. Autamme miellellämme, jos tarvitset apua ohjelman hankinnassa.

Koulutuksen kesto ja kouluttaja

Koulutus kestää yhteensä 12 päivää ja järjestetään toistaiseksi vain yrityksen sisäisenä koulutuksena.

Kouluttaja: DI Marja Jaatinen, MBB

Mikäli olet kiinnostunut Design for Six Sigma Black Belt -koulutuksesta: