Asiakasprojektejamme:

Palvelumme kattavat koulutuksien lisäksi myös erilaisia asiakasprojekteja. Alla esimerkkejä tyypillisistä projekteistamme:

 

Leanin jalkauttaminen

Koko organisaation kattava Leanin jalkauttaminen palvelualan-organisaatiossa (600 työntekijää), organisaation koulutus ja ohjaus. Neljässä vuodessa koko organisaation kaikkien palvelujen läpimenoajat lyhenivät 90 %. Tulokset vakuuttivat myös toimeksiantajamme alihankkijat ja asiakkaat lanseeraamaan Leanin omissa organisaatioissaan.

Lean Six Sigman jalkauttaminen

Lean Six Sigman jalkauttaminen telealan yrityksessä (30 000 työntekijää), organisaation koulutus ja ohjaus. Yritys “self supporting” Lean Six Sigman soveltamisessa kahdessa vuodessa.

Lean (Kaizen) -fasilitointi

Palveluorganisaatiossa palvelujen läpimenoajat lyhenivät 90 % kuukaudessa, samalla työtyytyväisyys parani 30 %. Jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen ja johdon ohjaaminen prosessien parannukseen Kaizen-päivien jälkeen. Tulokset ovat pysyneet ja parantuneet edelleen usean vuoden aikana.

Design for Six Sigman jalkauttaminen

Globaali teollisuusyritys, jossa käytettiin Lean Six Sigmaa jo 10 vuotta, mutta toimintaa haluttiin kehittää edelleen lanseeraamalla Design for Six Sigman (DFSS) koko organisaatiossa. Organisaation Euroopan yksiköiden (Suomi, Italia, Ranska, Saksa ja Alankomaat) DFSS-koulutus ja -ohjaus.