DMAIC-projekti: Tuotannon kunnossapidon ennakkohuoltotöiden läpimenoajan lyhentäminen

Lähtötilanne (Define)

Projektissa parannettiin kunnossapidon ennakkohuoltotöiden läpimenoaikaa. Asiakas oli sisäinen asiakas; kunnossapito ja kunnossapitojohtaja. Prosessia piti parantaa, koska ei ollut selvää miksi osa kunnossapitotöistä ei suoritettu ajallaan ja miksi läpimenoajat venyivät.

Prosessin suorituskyky alussa (Measure)

Keskimääräinen kunnossapitotöiden läpimenoaika oli 22,7 päivää. Organisaatiossa oli tiedossa, että läpimenoaika on pitkä. Datan avulla pystyttiin arvioimaan onko annettu tavoite realistinen ja nähtiin, että iso osa töistä suoritettiin jo ajallaan. Osalla töistä suoritus taas venyi huomattavasti.

Parannustoimenpiteet (Analyze & Improve)

Juurisyiksi tunnistettiin toimintamallit: töiden suoritusajankohta saattoi olla väärässä vuodenajassa siihen nähden, milloin työ pystyttiin suorittamaan. Osa töistä oli jäänyt myös roikkumaan, vaikka ne oli suoritettu, jolloin tehtiin ”siivoustyötä”. Kaikkia järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia ei hyödynnetty töiden ajoittamiseen liittyen.
Suurimpana haasteena projektissa olivat ajankäyttö ja organisaation oma vastuunotto toiminnan kehitykseen. Käytettyä L6S- tekniikkaa voisi kuvata 5S:ksi: sortteeraus, systematisointi & siivous, standardointi, seuranta.

Tulokset (Control)

Kunnossapitotöiden läpimenoaika saatiin pienennettyä neljään päivään. Projektissa mukana ollut tiimi otti käyttöön viikkomallin, jolla seurataan ja kirjataan onnistuiko töiden suorittaminen ajallaan. Tiimi kirjaa ylös myös tunnistetut kehitysprojektit, joiden suorittajana voi olla myös tiimi itse. Prosessi otetaan mukaan auditointeihin.

Lessons learned: Organisaatiossa L6S-tyyppinen toimintamalli kokonaisuutena uutta, vaikka osia onkin hyödynnetty: uuden mallin ymmärrys ja hyödynnys vaatii aikaa. Jatkuva seuranta etenemisestä tärkeää, johdon osallistuminen välttämätön.

Tämä projekti oli Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen harjoitusprojekti, jonka osallistuja teki osana koulutusta ja sai projektin päätyttyä Green Belt -sertifikaatin.
Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten parantaa prosesseja Leanin ja Six Sigman avulla, ja hankkimaan samalla Green Belt -sertifikaatin, tutustu koulutukseen linkissä: Green Belt-koulutus.