DMAIC-projekti: Laboratorion analyysinäytteiden läpimenoajan nopeuttaminen

Lähtötilanne (Define)

Laboratorion analyysinäytteiden läpimenoajan nopeuttaminen ja hukan eliminointi prosessista. Lähtötilanteessa laboratorio ollut toiminnassa n. 3 kk, asiakkaina tuotanto- ja logistiikkaosastot. Tuotanto tarvitsee tulokset prosessinohjausta varten, logistiikkaosasto taas tuoteanalyysit toimituksiin. Laboratoriotoiminta aloitettu hiljattain, joten hukan eliminointi oli tärkeä tavoite.

Prosessin suorituskyky alussa (Measure)

Suorituskyky oli oletuksien mukainen ja läpimenoajoissa oli hyvin paljon hajontaa lähtötilanteessa. Tuloksia saatiin toisinaan ulos nopeastikin, mutta ei toistettavasti päivittäin. Läpimenoajat olivat näytteestä riippuen 3-4 h. Vertailudata saatiin ns. aamunäytteistä, koska ne toistuvat samanlaisina ja samaan aikaan joka päivä. Näin ollen ne olivat parhaiten vertailtava joukko analyysejä.

Parannustoimenpiteet (Analyze & Improve)

Pääjuurisyyt olivat ylimääräinen liike laboratoriossa, johtuen lähinnä laitteiden sijoittelusta ja työn virtauksen puuttumisesta. Näytteiden virtausta laboratoriossa ei oltu suunniteltu, ja roolit laboranttien kesken olivat epäselvät. Nämä juurisyyt eliminoitiin luomalla työsolu ja näytteiden virtaus solussa. Lisäksi laboranteille luotiin standardiroolit, eli kukin operoi vain tiettyjä laitteita. Myös visuaalisuutta parannettiin siten, että tulevat, menossa olevat ja valmiit näytteet tunnistaa helposti solussa. Läpimenoajat parannusten jälkeen olivat 1-2,5 h.

Suurimmat haasteet työssä olivat sopivan mittariston (UDMOa muutettiin matkan varrella) löytäminen. Myös työn rajaaminen kirkastui vasta kun mittarointi oli jo menossa.

Tässä käytettiin arvovirtakuvauksia, spagettikaavioita, hypoteesitestausta k.a. sekä hajonta (One-way ANOVA, Kruskal-Wallis, ST Deviation test). Lisäksi mm. kyvykkyysanalyysit, Control Chartit, Individual Value Plot, normaalisuustestit.

Tulokset (Control)

Hard savings projektin tavoitteen mukaisesti luokkaa 10 k€/a, tulee ulkoistetun työn ottamisesta omaan laboratorioon. Soft savings säästetyssä työajassa ja tehokkaassa prosessissa. Tuloskortin avulla suoritustasoa pidetään yllä (viikoittainen tarkastelu). Myös jatkokehittäminen on helpompaa, koska mm. laiteongelmat tulevat nykymallissa helposti esiin tuloskortilla.

Lessons Learned projektista: suhteellisen yksinkertaisilla parannuksilla saatiin aikaan merkittävä muutos. Datan keruuseen ja keruun suunnitteluun pitää kiinnittää todella paljon huomiota. Lisäksi muutoksen implementointi on haaste ja muutokset pitää pystyä perustelemaan – vaikka kuinka itsestään selviltä ne projektin tulosten valossa näyttävätkään.

Tämä projekti oli Black Belt -koulutuksen harjoitusprojekti, jonka osallistuja teki osana koulutusta ja sai projektin päätyttyä Black Belt -sertifikaatin.

Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten parantaa prosesseja Leanin ja Six Sigman avulla, ja hankkimaan samalla Belt Belt -sertifikaatin, tutustu koulutukseen linkissä: Black Belt-koulutus.