DMAIC-projekti: SP-antennin testaus

Lähtötilanne (Define)

Projektin tarkoituksena oli lyhentää SP-antennin testaukseen käytettävää aikaa 80% tuotannossa. Projektissa asiakkaana oli yritys. Prosessia lähdettiin parantamaan, koska antennien läpimenoaika oli liian pitkä. Projektin tarkoituksena oli myös luoda pohja tulevaisuuteen, jotta pystyttäisiin hyödyntämään Lean Six Sigmaa laajemmin, kun halutaan parantaa toimintaa yrityksessä.

Prosessin suorituskyky alussa (Measure)

Prosessin suorituskyvyssä havaittiin alussa keskiarvo- ja hajonta ongelma sekä asetettua tavoitetta ei saavutettu yhdenkään antennin kohdalla datan analysoinnissa. Datan analysointi kuvasi selkeästi käsityksen siitä minkälaisia ongelmia testausprosessi oli lähtötilanteessa. Datan avulla lähdettiin tekemään tarkempaa kuvausta prosessista, jotta pystyttäisiin määrittelemään mahdolliset juurisyyt ja ongelmat testausprosessissa.

Parannustoimenpiteet (Analyze & Improve)

Tarkemman prosessikuvauksen jälkeen prosessista eliminoitiin turhia vaiheita eli poistettiin hukkaa. Lisäksi löydettiin ratkaisu antennin kiinnityksessä testauslaitteeseen, joka oli yksi juurisyistä keskiarvo- ja hajonta ongelmaan. Haastavaksi projektissa osoittautui aikataulun pitäminen monien muuttujien takia, johon kaikkiin itse ei pystynyt vaikuttamaan. Projektin läpivieminen muiden työrutiinien ohella antoi myös suuren haasteen sen onnistumiselle. Projektissa hyödynnettiin erityisesti Poka Yoke- järjestelmää, jotta testausprosessista saatiin tehtyä luotettava ja toistettava pienellä hajonnalla.

Tulokset (Control)

SP-antennien testaukseen käytettävää aikaa pystyttiin parantamaan lähes 90%, eli alkuperäinen tavoite saavutettiin. Projektin alussa analysoidun datan perusteella selvinneet ongelmat liittyen keskiarvo- ja hajonta ongelmaan saatiin myös parannettua. Tulevaisuudessa antennien läpimenoaikaa seurataan sekä mahdolliset ongelmat raportoidaan testauserien jälkeen tuotannon poikkeamiin, jotka käydään läpi erillisissä kokouksissa. Projektin myötä saavutettiin useita uusia mahdollisuuksia hyödyntää uutta kiinnitystapaa muiden antennien ja kaapelien testausprosesseissa. Projektille tärkeässä tavoitteessa myös onnistuttiin, eli saatiin vietyä 12 DMAIC-askelta läpi, jotta tulevaisuudessa seuraavien projektien läpivieminen onnistuisi. Projektin aikana sain paljon uutta osaamista erityisesti datan analysoinnista sekä osaamista ryhmän työskentelyn tärkeydestä. Lisäksi opin uusia tapoja visuaalisesta johtamisesta ja sen tärkeydestä päivittäisessä tekemisessä.

Tämä projekti oli Black Belt -koulutuksen harjoitusprojekti, jonka osallistuja teki osana koulutusta ja sai projektin päätyttyä Black Belt -sertifikaatin.

Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten parantaa prosesseja Leanin ja Six Sigman avulla, ja hankkimaan samalla Belt Belt -sertifikaatin, tutustu koulutukseen linkissä: Black Belt-koulutus.