DMAIC-projekti: Kylmälähettämön pakkausnopeuden tehostaminen

Lähtötilanne (Define)

Yritys valmistaa ruokaa, joka kylmävarastoidaan ja toimitetaan useille jakelupisteille. Kylmävarastossa ruoka pakataan keräilylistan mukaisesti laatikoihin, jotka järjestetään kohteiden mukaisesti kuljetuksiin. Varastotilat ovat ahtaat ja pakkaaminen on manuaalista työtä. Pakkaamon prosessia ei ole dokumentoitu, pakattavia tavaroita on eri puolilla varastoa ja siellä säilytetään myös muita kylmäsäilytettäviä tarvikkeita.

Yritys on siirtymässä 3x/vko kuljetusrytmiin päivittäisten kuljetusten sijaan. Tämä vaatii tilojen tehokasta käyttöä ja pakkaamisnopeuden tehostamista.

Prosessin suorituskyky alussa (Measure)

Projektin alussa pakkausnopeus oli 330kg/h. Pakkausnopeuden saa laskettua pakkaamon työtunneista ja pakatuista ruokamääristä. Pakkaus on manuaalista työtä, joten pakkaamiseen kuluvaa aikaa työvaiheittain seuratiin tarkastelujaksolta, jotta saatiin selville missä prosessin osissa on eniten parantamisen varaa. Samassa yhteydessä tunnistettiin esimerkiksi odotukseen liittyvää suoraa hukkaa, joka johtui siitä, että kaikki pakattava ruoka ei ollut valmista ennen kuin se oltaisiin pakattu.

Parannustoimenpiteet (Analyze & Improve)

Tärkeimmiksi juurisyiksi tunnistettiin varaston sekavuus, joka aiheutti siirtely-, etsintä- ja järjestelytarpeita sekä turhaa liikettä. Lisäksi odottamisesta aiheutui välillä turhaa hukkaa.

Prosessi kuvattiin ja tunnistettiin työvaiheet, joihin liittyi hukkaa. Nämä pyrittiin poistamaan tai tehostamaan innovoimalla muutoksia projektiryhmän kesken. Keskeisimpinä toimina

  • Kaikki turha tavara poistettiin varastosta
  • Varaston layout suunniteltiin uudelleen siten, että turha liike ja siirtelyn tarve minimoituu.
  • 5S-hengessä varasto jaettiin alueisiin, joilla on vain samanlaista tavaraa. Alueet teipattiin.
  • Varaston täytöstä kirjoitettiin lyhyet ohjeet kaikille varastoon tuleville.

Prosessin kehittäminen tehtiin pitkälti Lean-työkaluin. Six Sigma -työkaluja käytettiin alkutilan analysoinnissa, alkutilaan liittyvän edustavan ajanjakson tunnistamisessa, lopputason analyysissä ja alkutilan sekä lopputilan vertailussa toisiaan vasten.

Tulokset (Control)

Uuden prosessin pakkausnopeus oli 478 kg/h ja varianssi oli alkutilaa pienempi. Muutos keskiarvossa oli tilastollisesti erittäin merkityksellinen (p<0.001). Pakkausnopeuden tehostumisen lisäksi

  • hukkaruoka tunnistetaan päivittäin osana prosessia ja pystytään lahjoittamaan
  • muut varastoon varastoidut tavarat on helpompi löytää varastosta selkeän layoutin ja teippausten ansiosta omilta alueiltaan
  • yritykselle jää mahdollisuus jatkaa kehitystyötä edelleen

Toiminnan tason seurantaan luotiin pakkaamon päiväkortti, jonka avulla seurataan, että toiminnalle keskeiset edellytykset ovat joka aamu olemassa ja että joka päivä lopuksi tila jää siistiksi. Päiväkorttiin kirjataan myös pakkaamossa kulunut aika, joten sen pohjalta on helppoa määrittää päiväkohtainen KPI-luku (kg/h) ja seurata sen pysymistä yllä. Prosessin omistaja aloitti jatkuvan kehittämisen palaverit pakkaamon henkilökunnan kanssa. Niissä on helppoa kokeilla myös uusia muutoksia yksi kerrallaan ja seurata niiden vaikutusta KPI-mittariin.

Lessons Learned:

• Luotettavan datan saaminen ei ole helppoa tai tapahdu ilman työtä. Vaikka tietojärjestelmät ovat olemassa, on niiden tuki datan viemiseksi ulos välillä vielä huonompi kuin uskoisi.
• Parhaat ideat tulevat ihmisiltä, jotka työtä tekevät. Ulkopuolinen voi helpottaa jo talosta löytyvän osaamisen hyödyntämistä neutraalina fasilitaattorina.
• Työtä tekevien ihmisten mukaan ottaminen kehittämiseen tehostaa muutosten saamista käyttöön ja vähentää merkittävästi muutosvastarintaa.

Tämä projekti oli Black Belt -koulutuksen harjoitusprojekti, jonka osallistuja teki osana koulutusta ja sai projektin päätyttyä Black Belt -sertifikaatin.

Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten parantaa prosesseja Leanin ja Six Sigman avulla, ja hankkimaan samalla Belt Belt -sertifikaatin, tutustu koulutukseen linkissä: Black Belt-koulutus.