DMAIC-projekti: Metsäenergiavarastojen määräerojen vähentäminen 50%

Lähtötilanne (Define)

Metsäenergian osalta kirjattiin merkittäviä varastotappioita ennen projektia. Käytännössä metsätien varteen korjattu määrä ei antanut kovinkaan luotettavaa kuvaa siitä, mitä loppujen lopuksi päätyi tehtaalle. Euromääräiset tappiot olivat suuret.

Varastojen osalta prosessiin ei ollut selkeää näkyvyyttä ja vastuita ei ollut määritetty yhtenäisesti. Näkyvyys perustui pitkälti yrittäjien omien kuljettajien ilmoittamiin lukuihin, joita ei seurattu systemaattisesti. Korjauksia oli paljon. Ongelma tiedostettiin, mutta kenelläkään ei ollut näkyvyyttä koko prosessista korjuusta tehtaalle.

Prosessin suorituskyky alussa (Measure)

84 %  alueen varaston määräeroista jäi asetetun tavoitteen ulkopuolelle.    

Alkutarkastelu osoitti merkittäviä eroja sekä yritysten välillä että yrityksien sisällä työpistekohtaisesti. Virhesyiksi tunnistettiin mm. konekohtaiset erot vaakauksessa, kalibroinnin puuttuminen sekä virheelliset toimintatavat.  

Parannustoimenpiteet (Analyze & Improve)

Konkreettisiksi parannustoimiksi valikoitui analyysivaiheen jälkeen mm. ohjeistuksen uusiminen roolikohtaisesti ja virhesyiden osalta kriittisten prosessien, kuten vaakauksen ja kalibroinnin parantaminen. Selkeä opastus jalkautettiin käytäntöön. Palvelukuvaukset tarkistettiin jokaisen yrittäjien sopimusten osalta. Kalibrointivaatimukset sekä seuranta otettiin sopimuksiin mukaan. Vastuut, roolit ja seuranta selkeytettiin koko prosessissa.

Tulokset (Control)

Parannustoimien myötä tulosta saatiin parannettua 23 %iin.

Projektin  käynnistämän järjestelmäkehityksen myötä raportointiin ja seurantaan saatiin uusia työkaluja, jotka ovat mahdollistaneet metsäyrittäjien oman seurannan toteutumisen. Vastuiden selkeyttäminen sekä seurannan ottaminen osaksi operaatiota mahdollisti prosessiin tehokkaan jatkuvan parantamisen. Parantamista voidaan jatkaa osana operatiivista päivittäistyötä.  

Projekti nosti esiin, miten tärkeää on roolien ja vastuiden selkeyttäminen sekä toimintatapojen kirkastaminen jokaisessa prosessin vaiheessa. Projektin myötä myös huomattiin, miten tärkeää on mittaamisen ja seurannan kohdentaminen ”oikeisiin” asioihin.

Tämä projekti oli Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen harjoitusprojekti, jonka osallistuja teki osana koulutusta ja Green Belt -sertifiointia.
Jos olet kiinnostunut, miten parantaa prosesseja Leanin ja Six Sigman avulla, ja hankkimaan samalla Green Belt -sertifikaatin, tutustu koulutukseen linkissä: Green Belt-koulutus.