DMAIC-projekti: Suolan sekoittumisvirheiden vähentäminen tuotannossa 50 %

Lähtötilanne (Define)

Projektissa parannettiin suolan sekoittumista tasaisemmin mausteiden sekoitusvaiheessa. Asiakkaana on kuluttajat, mutta myös myöhempi tuotteen kypsytysvaihe, johon  tuotteen suolapitoisuus vaikuttaa. Prosessia piti parantaa, koska oli  havaittu, että suola sekoittuu epätasaisesti ja tästä oli tullut reklamaatioita. Tavoitteena oli vähentää sekoittumisvirheiden määrää vähintään 50 %. Virheeksi lasketaan, jos suolan määrä poikkeaa tietyn  prosenttimäärän tavoitearvosta.  

Prosessin suorituskyky alussa (Measure)

Alussa satunnaisesta kohtaa otetuissa näytteissä noin 20 % meni raja-arvojen  ulkopuolelle. Määrä oli suurempi kuin oletettiin. Datan perusteella pystyttyiin selvittämään eri tuotteiden, mittaajien ja sekoitustapojen vaikutusta, jolloin toimenpiteet pystyttiin kohdistamaan nopeasti oikeaan paikkaan.

Parannustoimenpiteet (Analyze & Improve)

Mittausten  perusteella pääjuurisyynä oli epätasainen annostelu. Sekoittaja ei pystynyt sekoittamaan suolaa tasaisesti, jos suolaa meni sekoittajan eri kohtiin epätasaisesti. Prosessiin suunniteltiin uusi annostelutapa.

Tulokset (Control)

Annostelumuutoksella saatiin vähennettyä raja-arvojen ulkopuolelle meneviä tuloksia 84 %. Tuloksia ylläpidetään työtapamuutoksilla ja säännöllisillä suolamittauksilla. Työssä saatiin uutta tietoa sekoittajan kyvykkyydestä ja sekoitustavasta. Lisäksi opittiin, kuinka pienilläkin muutoksilla voi olla isoja vaikutuksia.  

Tämä projekti on esimerkki Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen harjoitusprojektista, jonka osallistuja teki osana koulutusta ja Green Belt -sertifiointia.

Jos olet kiinnostunut oppimaan, miten parantaa prosesseja Lean Six Sigman avulla, ja hankkimaan samalla Green Belt -sertifikaatin, tutustu koulutukseen linkissä: Green Belt-koulutus.