Lean Six Sigma Belt tasot: Mikä taso on tarpeen?

Yksi Lean Six Sigman tehokkuuden syy on selvä roolijako organisaatiossa. Selkeät roolit sekä sopimus päätöksenteosta ja vastuu alueista projektin eri vaiheessa nopeuttavat parannusprojektien läpimenoaikoja ja vähentävät vastarintaa. Lean Six Sigmassa eri rooleista käytetään judosta tuttuja Belt-tasoja. Usein eri Six Sigma Belt tasot, etenkin ero Green Beltin ja Black Belttin välillä, koetetaan Lean Six Sigmaa aloitettaessa epäselväksi. Alla selvitys kuudesta yleisimmästä Lean Six Sigma Belt -tasosta.

Lean Six Sigma tasot

Yleisimmät Lean Six Sigma Belt tasot ja milloin eri Lean Six Sigma tasot ovat tarpeen:

1. Lean Six Sigma Green Belt:

Lean Six Sigma Green Belt on osapäiväinen Lean Six Sigma -spesialisti, joka toimii parannusprojektin vetäjänä esim. omassa asiantuntijaympäristössä tai jolla on rooli laajassa Black Beltin vetämässä Lean Six Sigma -projekteissa. Green Belt projektinvetäjänä on hyvä valinta, kun parannusprojektit ovat pääasiassa prosessien selventämistä ja niiden parantamista erilaisilla Lean-työvälineillä ja rajoitetuilla statistisilla menetelmillä. Tämä Lean Six Sigma Belt taso kannattaa valita, kun organisaatiossa ollaan aloittamassa Leanin tai Six Sigman käyttöä ja ensimmäiset parannusprojektit on valittu tai niitä ollaan harkitsemassa.

2. Lean Six Sigma Black Belt:

Lean Six Sigma Black Belt on yleensä täysipäiväinen Lean Six Sigma -projektinvetäjä, joka vetää komplekseja Lean Six Sigma -projekteja, joissa pääpaino on arvoa lisäävien prosessivaiheiden optimoinnissa vaativilla statistisilla työvälineillä. Usein kokeneet Lean Six Sigma Green Beltit kouluttautuvat Black Beltiksi (Green Belt to Black Belt -koulutus), kun heidän projektien vaatimustaso on kasvanut ja he tarvitset lisää Lean Six Sigma -työvälineitä.

3. Lean Six Sigma Master Black Belt:

Lean Six Sigma Master Black Belt on kokenut Lean Six Sigma -ekspertti, joka ohjaa ja kouluttaa kaikkia Lean Six Sigma Belt tasoja ja ohjaa koko organisaatiota Lean Six Sigman jalkauttamisen onnistumisessa.

4. Lean Six Sigma Yellow Belt:

Lean Six Sigma Yellow Belt on Green Belt ja Black Belt -projektien tiimin jäsen tai yleisesti henkilö, joka hallitsee Lean Six Sigman perustiedot.

5. Lean Six Sigma Champion:

Lean Six Sigma Champion kuuluu yrityksen ylimpään johtoon ja vastaa koko prosessiketjusta, jonka osa alueella parannuksia tehdään. Lean Six Sigma Champion on Lean Six Sigman jalkauttamisen ja Lean Six Sigma -projektien sponsori.

6. Lean Six Sigma Process Owner:

Lean Six Sigma Process Owner, prosessin omistaja, johtaa organisaatiota tai sen osaa, jossa parannusprojektia tehdään ja vastaa parannusprojektin rajojen sisällä olevasta prosessista ja resursseista. Prosessin omistajalla ei varsinaisesti ole omaa Belt-nimikettä, mutta hänen Lean Six Sigma tietotaso on verrattavissa Champion Belt -tasoon.

Jokaisella Lean Six Sigma Beltillä on oma, spesifinen rooli ja tehtävät projektissa ja organisaatiossa. Lean Six Sigma -projektissa on yleensä Champion, Process Owner, Green Belt tai Black Belt projektin vetäjänä sekä projektin jäseninä asiantuntijoita, joilla on Green Belt tai Yellow Belt taso. Suosittelen kaikille eri rooleille omalle Lean Six Sigma tasolle räätälöityä koulutusta ja projektin ohjausta projektien aikana.

Jos haluat tietää lisää eri Lean Six Sigma tasoista ja miten kouluttautua sopivaan tasoon, ota yhteyttä.

Lean Six Sigman merkeissä,

Marja Jaatinen

Sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt

Ota yhteyttä

4.6/5 Perustuu 413 arviointiin

Lue muita viestejä