Lean Six Sigma -koulutusmuodot: lähiopetus, etäkoulutus vai hybridikoulutus?

”Etäkoulutus toimii yllättävän hyvin”

Maaliskuusta 2020 lähtien olemme järjestäneet Lean Six Sigma Green ja Black Belt -koulutuksia etänä ja hybridimuotoisena (verkkokoulutuksen ja lähikoulutuksen yhdistelmä). Syksyllä laajensimme etäkoulutukset myös Lean-koulutuksiimme. Asiakaspalautteita on nyt kertynyt niin edustava otos, että saamme kattavan kuvan, miten uusi koulutusmuotomme verkossa on onnistunut ja minkälaisia koulutuksia osallistujat toivoisivat jatkossa järjestettävän. Alla yhteenveto tuloksista.

Lähi, etä vain hybridikoulutus, Lean Six Sigma

Etäkoulutuksemme verkossa: ”Aktiivinen etäkoulutusoppiminen”

Ennen tuloksiin tutustumista on hyvä ymmärtää, minkä muotoisesta etäkoulutuksesta koulutuksissamme on kyse. Olemme kehittäneet oman ”aktiivisen etäkoulutusmuodon", joka poikkeaa merkittävästi muista yleisesti käytetyistä verkkokoulutusmuodoista, kuten esim. verkkokoulutus itseopiskeluna tai osallistuminen lähikoulutukseen verkkoyhteydellä.

Aktiivinen opetusmenetelmämme etänä:

 • Koulutuspäivät on rakennettu osallistaviksi erilaisten digitaalisten fasilitointitekniikoiden ja oppimisalustojen avulla.
 • Uniikki virtuaalinen simulaation konkretian lisäämiseksi. Voit lukea lisää simulaatiostamme linkistä: Digitaalinen simulaatio koulutuksen tukena
 • Live-etäyhteys kouluttajan kanssa, kaikki osallistujat osallistuvat videoyhteydellä etänä.
 • Live-etäpäivien välillä osallistujat harjoittelevat oppeja käytännössä kouluttajan etävalmennuksen tukemana.

Aktiivisessa etäkoulutuksessamme mahdollistuu osallistujien tasapainoinen osallistuminen, ryhmätyöskentely ja toisilta oppiminen. Kokemuksemme perusteella aktiivisella etäkoulutuksella saavutetaan paras oppimistulos verkossa.

”Minkä koulutusmuodon valitsisit: lähikoulutus, aktiivinen etäkoulutus verkossa vai hybridimuoto?”

Järjestetyt koulutukset olivat erilaisia Lean ja Lean Six Sigma -koulutuksia, kestoltaan 5-14 päivää. Koulutuksiin osallistujat tulivat eri kokoisista ja eri tyyppisistä yrityksistä (julkinen sektori, palvelualat ja teollisuus) ympäri Suomea. Osa koulutuksista oli avoimia ja osa yrityksen sisäisiä koulutuksia.
Kysyimme osallistujilta, minkä koulutusmuodon he jatkossa valitsisivat sopivimmaksi koulutusmuodoksi:

 • 61%, vastaajista valitsisi jatkossa hybridikoulutuksen
 • 24 % valitsisi pelkän etäkoulutuksen
 • 15 % valitsisi pelkän lähikoulutusmuodon

Koska korontilanteen vuoksi kaikkia suunniteltuja lähipäiviä ei voitu järjestää, voidaan osallistujat jakaa 3 ryhmään sen mukaan, minkä muodon he ilmoittautuessaan olivat valinneet ja missä muodossa koulutus toteutui:

 1. Ilmoittautuminen: Lähimuoto. Toteutus: Hybridi.
 2. Ilmoittautuminen: Lähimuoto. Toteutus: Etäkoulutus
 3. Ilmoittautuminen: Etäkoulutus. Toteutus: Etäkoulutus

Se, mihin koulutusmuotoon osallistuja oli alun perin ilmoittautunut, vaikutti jonkun verran valintaan, mutta odotettua vähemmän. Yllättävintä oli, että ne jotka olivat ilmoittautuneet lähikoulutukseen, mutta toteutus oli etänä tai hybridinä, valitsisivat jatkossa suurimmaksi osaksi hybridikoulutuksen. Ne, jotka olivat ilmoittautuneet etäkoulutukseen ja toteutus oli myös etänä, valitsisivat jatkossakin suurimmaksi osaksi etämuodon.

etä, lähi vai hybridikoulutus ilmoittautumisen mukaan, Lean Six Sigma

Kuva: Osallistujien mielestä heille sopivin koulutusmuoto vs. koulutustyyppi, jonka he alun perin olivat valinneet

Eri koulutusmuotojen edut

Alla osallistujien kommentteja eri koulutusmuotojen eduista:

1. Hybridikoulutus (lähi- ja etämuodon yhdistelmä)

Osallistujat, jotka valitsivat mieluiten hybridikoulutuksen (61%), kokivat sen eduiksi mm.:

 • ”Etäkoulutus säästää matkustamisessa ja mahdollisuus osallistua kotoa käsin. Mielestäni on hyvä, että ryhmä myös tapaa ja tietyt ryhmätyöt tehdään yhdessä.”
 • ”Molemmista muodoista tulee parhaat mukaan.”
 • ”Joustavuus. Matkustaminen ja kustannukset vähenevät ja ajankäyttö tehostuu.”
 • ”Mahdollinen sairastuminen mahdollistaa osallistumisen etänä.”
 • ”Verkkokoulutus toimi hyvin, mutta koko päivä etänä on myös raskaampi kuin lähiopetus.”
 • ”Lähipäivinä helpompi muodostaa henkilökontakteja ja etäpäivinä leppoisa kotoa opiskelua.”

2. Verkkokoulutus: Aktiivinen etäkoulutusmuoto

Osallistujat, jotka jatkossa valitsisivat etäkoulutuksen (24%), kokivat sen eduiksi mm.:

 • ”Minusta etäkoulutus on riittävä, sekä joustava muoto.”
 • ”Voi rauhassa keskittyä koulutukseen.”
 • ”Etäkoulutuksessa on rauhallisempi oppimisympäristö ja voi itse valita mukavan koulutuspaikan.”
 • ”Henkilökohtaisetsi tykkään etänä työskentelystä, koska reissaaminen ei ole minun juttu.”
 • ”Mielestäni etäkoulutus toimi hyvin ja kouluttaja piti aikataulut tehokkaasti hyppysissään. Minulle yksi valintakriteereistä oli juuri etäkoulutusmahdollisuus, ja etätoteutuksesta ei ole mitään valitettavaa. Kaikki toimi hienosti.”
 • ”Etäkoulutus toimi hyvin, jako pienempii ryhmiin tehtävien ajaksi oli toimiva ja simulaatio hyvä keino tuoda konkretiaa.”

3. Lähikoulutus

Ne, jotka valitsisivat koulutusmuodoksi mieluiten lähikoulutuksen (15%), kokivat sen eduiksi mm.:

 • ”Etäkoulutus oli järjestetty hyvin eikä merkittävästi vähentänyt koulutuksen tasoa. Keskusteluyhteys kouluttajan ja muiden koulutettavien kanssa on helpompaa muodostaa lähiopetusmuodossa. ”
 • ”Verkkokoulutus oli hyvin järjestetty ja sopivasti tauotettu. Valitsisin kuitenkin lähiopetuksen, koska silloin on helpompi keskittyä kun on itse paikan päällä.”
 • ”Lähikoulutuksessa on helpompi luoda ihmiskontakteja kuin koulutuksessa etänä.”

Miten aktiivinen etäkoulutusmalli koettiin poikkeustilanteen aikana?

Osallistujat kokivat verkkokoulutuksemme, jossa kouluttajan kanssa oli live-yhteys odotettua positiivisempana:

 • ”Toimi hyvin etänä ja koulutuksen muuttaminen etämuotoon onnistui hienosti.”
 • ”Toimiva, asiat toimivat myös etänä opetettuna.”
 • ”Alkuun etäkoulutus oli haastavaa, koska vastaavaa koko päivän koulutuksista ei ollut kokemusta. Koulutus kehittyi kokemuksen karttuessa ja lopuksi sujui oikein hyvin.”
 • ”Hyvä rytmitys ja opetusrunko jossa tekeminen (harjoitukset) yhdistetty 'teoriaan'.”
 • ”Etänä toimii todella hyvin.”
 • ”Positiivista erityisesti modernit työkalut opetuksen tukena.”

Kouluttajan kokemuksia eri koulutusmuodoista

Tarve koulutusten muuttamiseen koronan takia nopeasti maaliskuussa etämuotoon oli haastavaa. Lähikoulutusta ei sellaisenaan voinut kopioida verkkokoulutukseksi, koska etämuoto vaatii onnistuakseen erilaiset pedagogiset menetelmät ja fasilitointitekniikat. Koulutuksiin pitikin valmistautua täysin eri tavalla kuin aikaisemmin.

Kouluttajana pitää panostaa todella paljon, että kaikki pysyvät mukana. Vaihtelevia harjoituksia ja taukoja on oltava riittävästi ja ”luentomuotoista” opetusta mahdollisimman vähän. Koin itse todella positiiviseksi mahdollisuuden käyttää verkossa erilaisia uusia digitaalisia työvälineitä ja ryhmätyövälineitä, joiden avulla kaikki voivat osallistua aktiivisesti. Lähikoulutuksen etuna kuitenkin on, että osallistujiin tutustuminen on helpompaa, koska epämuodollisia taukokeskusteluja on enemmän.

Kuten suurin osa osallistujistakin, valitsisin itsekin jatkossa hybridikoulutuksen melkein kaikissa koulutuksissa, joissa voimme hyödyntää virtuaalisia työkaluja verkkokoulutuksessa ja toisaalta huolehtia riittävästä keskinäisten kontaktien luomisesta lähipäivinä.

Muutos on ollut valtava ja tapahtui nopeasti. On ollut todella palkitsevaa huomata, miten osallistujat ovat olleet innostuneina mukana ja ovat avoimesti suhtautuneet uusiin etämuodon tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tapamme kouluttaa jatkossa

Kun koronatilanne taas turvallisesti sallii, ajomme jatkaa tarjoamalla osallistujille erilaisia koulutusvaihtoehtoja yhdistämällä verkkokoulutuksen ja lähikoulutuksen edut.  

Tähän loppuun vielä asiakaspalaute, joka pukee sanoiksi hyvin sen mihin Jaatinen B.V.:n (etä)koulutuksissa panostetaan:

”Loistava valmentaja, mukavan interaktiivinen ja kokonaisvaltainen koulutus, johon osallistui aina mielellään! Koulutuksessa otettiin asiasisällön lisäksi erityisen hyvin huomioon erilaiset oppimisen tavat ja etätyön vaativa riittävä tauotus.” Lean Six Sigma Black Belt, Lotta Takala, Insta Digital

Jos haluat tutustua koulutustarjontaamme, lue lisää alla olevista linkeistä:

Toivottavasti tämä avasi uusia näkemyksiä, jos mietit eri koulutusvaihtoehtoja.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut samaan lisätietoja eri vaihtoehdoista.

Lean Six Sigman merkeissä,

Marja Jaatinen

Sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt

Ota yhteyttä

4.6/5 Perustuu 413 arviointiin

Lue muita viestejä