engels kl

icon-linkedin

Johdon Lean -koulutus II: Miten luoda pysyvä jatkuvan parantamisen kulttuuri

 

Opi 2 päivän koulutuksessa, miten hyödyntää Lean-ajattelua organisaatiossasi tehokkaammin. Kansainvälisesti kokenut kouluttaja on koonnut koulutukseen tehopaketin Lean-johtamista, jotta Lean ei jäisi vain pelkäksi prosessien parannuksen työkalupakiksi. Opit konkreettisesti, miten ohjaat organisaatiotasi pysyvään jatkuvan parantamisen kulttuuriin. 

Jatkuvan parantaminen ja sen johtaminen

Lean-ajattelu on liiketoimintamenetelmä, jonka avulla prosesseja ja toimintoja parannetaan tuottamattomia aktiviteettejä poistamalla. Tuloksena asiakas- ja työtyytyväisyys kasvavat sekä kustannukset laskevat. Lean-työkaluja käytetään suomalaisissa yrityksissä jo hyvin laajasti. Lean-ajattelu ei kuitenkaan ole vain Lean-työkalujen käyttöä vaan sen todellinen suurin etu on yrityksen kulttuurin muuttuminen niin, että jatkuvasta parantamisesta tulee osa jokapäiväistä toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla. Pysyvän Lean-kulttuurin aikaansaaminen koko organisaatiossa on usein haasteellista, tarpeettoman hidasta ja tehotonta.

Miten saavuttaa jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri pysyvästi?

”Leankin tarvitsee struktuuria ja johtajuutta, ei vain työkaluja. Kiitos, että kirkastit.” (Kommentti Lean-johtajalta aikaisemmasta koulutuksesta)

Opi ja koe kahden päivän koulutuksessa, miten parantamisesta voi tehdä osan jokapäiväistä työtä koko organisaatiossa. Koulutus on innostava ja interaktiivinen paketti Lean-muutosjohtajuutta. Katamme koulutuksessa, mitä tarvitaan onnistuneeseen muutokseen, miten toimintoja ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten parantamisesta voi tehdä osan jokapäiväistä työtä kaikilla organisaatiotasoilla. Koulutus antaa sinulle valmiudet ohjata organisaatiota, tai sen osaa pysyvään Lean-muutokseen. 

Kansainvälisesti kokenut kouluttaja, Marja Jaatinen, on koonnut koulutukseen tehopaketin Lean-johtajalle. Kouluttaja jakaa omia kokemuksiaan ja esimerkkejä sekä neuvoo, miten voit onnistua oman organisaatiosi Lean-muutoksessa. Koulutus perustuu hyviksi koettuihin muutosjohtamisoppien teorioihin ja kouluttajan kansainväliseen kokemukseen onnistuneista Lean-kulttuurimuutoksista maailman menestyksekkäimmissä yrityksissä unohtamatta opettavaisia epäonnistumisiakaan. Käymme opit läpi interaktiivisesti esimerkkien ja osallistujien kokemuksien avulla. Koulutuksen lopuksi työstämme opittua yhdessä osallistujien omien muutostavoitteiden saavuttamisessa.

Koulutuksen jälkeen sinulla on käsitys, mitkä ovat oman organisaatiosi suurimmat haasteet Lean-kulttuurimuutoksessa ja sinulla on eväitä ohjata organisaatiosi muutosta koulutuksen aikana tekemäsi suunnitelmaa hyödyntäen.

Voit lukea lisää Lean-johtamisesta ja lähestymistavastamme kouluttajamme blogista ”Lean ja johtaminen: Miten saavuttaa enemmän tuloksia?”.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus soveltuu esimiehille, johtajille ja muutoksen ohjaajille, jotka haluavat tehostaa (Lean)-johtamistaan sekä hyödyntää Lean-ajattelua nopeammin ja helpommin. Koulutus soveltuu myös esimiehille, jotka ovat vastuussa organisaationsa Lean-muutoksesta ja tarvitsevat lisätukea muutoksen jalkauttamisessa.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää Lean-perusteiden tuntemista (esim. Lean-kirja tai peruskoulutus Lean-ajattelusta). Koulutuksesta saa enemmän irti, jos olet etukäteen miettinyt, mitä haluat tiimissäsi / organisaatiossasi saavuttavan seuraavan 1-5 vuoden aikana.

Mikäli olet kiinnostunut muista johdon Lean ja Six Sigma koulutuksista, lue lisää eri vaihtoehdoista: Johdon Lean ja Six Sigma -koulutus.

Mitä koulutus tarjoaa osanottajille?

Osallistujat oppivat koulutuksessa erilaisia Leanin jalkauttamista helpottavia konkreettisia ja käteviä operationaalisia menetelmiä:

 • Ymmärrät, mitkä tekijät ovat kriittisiä jatkuvan parantamisen kulttuurin luomiseen.
 • Opit konkreettisen mallin, miten onnistuneesti jalkauttaa jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri kaikilla organisaatiotasoilla. 
 • Opit mittaamaan organisaatiosi muutoksen tilaa. Mittauksen perusteella näet, mitkä ovat organisaatiosi suurimmat haasteet.
 • Opit keinoja, miten toimia organisaatiosi haasteissa.
 • Opit tekemään muutossuunnitelman omalle organisaatiollesi.
 • Opit, miten hyödyntää Leaniä päivittäisessä johtamisessa.
 • Sinulla on suunnitelma, miten toteuttaa Lean-päivittäisjohtamista omassa työssäsi.

Koulutuksen päätteeksi sinulla on suunnitelma jatkuvan parantamisen Lean-kulttuurin jalkauttamisesta omassa organisaatiossasi.

Lean johtaminen II -koulutuksen sisältö ja koulutusmateriaali

1. Koulutuspäivä:

Aamupäivä (9.00-11.30)

 • Esittely & muutostavoitteiden kartoitus
 • Lean-kulttuuri ja sen luominen organisaatiossa
  • Muutokseen tarvittavat voimat
  • Johdon rooli 
  • Lean-muutosprosessin vaiheet onnistuneeseen, pysyvään muutokseen
  • Keinoja Lean-muutoksen toteuttamiseen
  • Muutosvalmiuden mittaaminen organisaatiossa
  • Milloin muutosvalmius on riittävä onnistuneeseen muutokseen
  • Työmuodot: Alustuksen jälkeen teoria käsitellään interaktiivisesti esimerkkien ja osallistujien kokemuksien ja haasteiden avulla + harjoitus: Muutoksen mittaaminen

Lounas 
Iltapäivä (12.15-16.00)

 • Miten jalkauttaa Lean-kulttuuri omassa yrityksessä.
  • Osallistujat tekevät yhdessä jatkosuunnitelman aamupäivän mittauksen ja opittujen menetelmien avulla. Lopuksi suunnitelmat evaluoidaan yhdessä.
  • Työmuoto: Työpaja

2. Koulutuspäivä:

Aamupäivä (9.00-11.30)

 • Kertausharjoitus
 • Lean-päivittäisjohtamisessa
  • Jatkuvan parantamisen sykli
  • Päivittäisjohtamisen mittarit 
  • Visuaalinen johtaminen ja parannustaulut
  • Lean-pystypalaverit ("Stand-ups")
  • Systemaattinen ongelmanratkaisu päivittäisjohtamisessa
  • Virheiden eliminointi (Poka-Yoke)
  • Työntekijöiden ohjaaminen
  • Työmuodot: Keskustelut + luento + video

Lounas 
Iltapäivä (12.15-16.00)

 • Lean-päivittäisjohtaminen käytännössä
  • Sovellamme jälleen opittua teoriaa osallistujien tilanteeseen. Osallistujat suunnittelevat yhdessä päivittäisohjaamisen taulun ja harjoittelemme taulun käyttöä. Harjoituksen jälkeen on aikaa palautteelle.
  • Työmuoto: Työpaja

Osallistujille jaetaan suomenkielinen koulutusmateriaali. Osallistujat saavat myös toimintamallin Lean-muutoksen toteuttamiseen koulutuksen jälkeen omassa työympäristössä.

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia

Miksi valita Jaatinen B.V. kouluttajaksi?

Kouluttajana toimii DI Marja Jaatinen, sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Lean Six Sigma soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, julkisella sektorilla ja palvelualoilla.

Muutama esimerkki, mihin panostamme koulutuksissamme:

 • Selkeys: Koulutuksen kaikki opit on kytketty selkeisiin askeleisiin, miten edetä prosessien parannuksessa, jotta materiaalin käyttäminen koulutuksen jälkeen helpottuu.
 • Käytännönläheisyys: Koulutuksen oppeja sovelletaan jo koulutuksn aikana osallistujien omaan ympäristöön.
 • Tehokkuus: Koska keskitymme vain oleellisimpaan ja harjoittelemme paljon voimme tarjota tehokkaita ja kompakteja koulutuksia edullisesti.

Tutustu koulutustyyliimme tarkemmin: Koulutustapamme.

Tulevat koulutukset - kesto, aika ja paikka

Lean-johtaminen II -koulutus kestää 2 päivää ja järjestetään etäkoulutuksena:

 • 25. - 26. tammikuuta 2024.

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisenä koulutuksena.

Koulutuksen hinta

Hinta avoin koulutus: 1.650,- € + alv. / osanottaja
Hinta sisältää tarjoilut ja koulutuksen materiaaleineen.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen interaktiivisuuden vuoksi, otamme koulutukseen enintään 8 osallistujaa. Varmista paikkasi ilmoittautumalla:

 

 

Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta yrityksesi sisäisenä koulutuksena: