Mitä Lean Six Sigma tarkoittaa?

Lean Six Sigma on yritysprosessien parannusmenetelmä, jossa yhdistyy Leanin ja Six Sigman edut. Se mahdollistaa prosessien nopean, joustavan ja tehokkaan parantamisen erilaisissa organisaatioissa. Lean-ajattelulla on hyvä aloittaa prosessinparannus ja laajentaa Six Sigmaan, kun dataa on paljon ja/tai tuloksia ei enää saada riittävästi aikaan Lean-ajatteluun perustuvilla menetelmillä.

Mitä Six Sigma tarkoittaa?

Lean Six Sigma lyhyesti

Lean ja Six Sigma olivat aluksi kaksi erillistä menetelmää, jotka on myöhemmin yhdistetty. Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy tuottamattoman toiminnon (hukan) poistamiseen. Six Sigma on yritysprosessien parannusmenetelmä, joka parantaa prosessin suorituskykyä datan perusteella sekä keskiarvoa parantamalla että vaihtelua vähentämällä. Tavoitteena on tulosten parantaminen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin luomiseen.

Lean Six Sigma yhdistää molempien menetelmien edut ja mahdollistaa erilaisten prosessien nopean, tehokkaan ja joustavan parantamisen erilaisissa organisaatioissa. Lean-ajattelulla on hyvä aloittaa prosessinparannus ja laajentaa Six Sigmaan, kun dataa on paljon ja/tai tuloksia ei enää saada riittävästi aikaan Lean-ajatteluun perustuvilla menetelmillä.

Lean Six Sigman taustaa

Lean ja Six Sigma olivat aluksi kaksi erillistä menetelmää, jotka myöhemmin on yhdistetty.

Lean: Termiä ”Lean” käytti ensimmäistä kertaa 1990-luvulla Womack ja Jones kirjassaan "The Machine That Changed the World”. Lean perustuu ”Toyota Production System” (TPS) -periaatteisiin. TPS kehitettiin vuosina 1948-1975. TPS keskittyy ihmisten päättelykyvyn kehittämiseen Lean-valmentajan tukemana. Työntekijät oppivat, miten parantaa jatkuvasti työtään pienissä askelissa. Lean-menetelmää käytetään nykyään laajasti kaikilla toimialoilla teollisuudesta julkiselle sektorille. Lue lisää Leanistä: Mitä Lean on?

Six Sigma: Motorola (Bill Smith) kehitti Six Sigma -konseptin v. 1980-luvulla. Six Sigma ei sinänsä ole mitään uutta, vaan koostuu useista jo olemassa olevista menetelmistä. Six Sigman tehokkuus perustuu näiden menetelmien systemaattisen ja tehokkaaseen käyttöön prosessin parannuksen eri vaiheissa. Six Sigmasta tuli todella suosittu vasta, kun General Electric (GE) jalkautti Six Sigman silloisen CEOn, Jack Welchin johdolla 1995 koko GE-organisaatioon. GE kehitti menetelmää edelleen ja on edelleen yksi menestyksekkäimmistä Six Sigma -organisaatioista maailmassa.

Lean Six Sigma:  2000-luvulla organisaatiot, jotka käyttivät Six Sigmaa huomasivat, että menetelmä oli usein liian ”raskas” helpompien parannuksien toteuttamiseen. Toisaalta pelkillä Lean-menetelmillä ei pystytty aina hyödyntämään dataa riittävästi. Syntyi menetelmien integrointi: Lean Six Sigma. Useat yritykset käyttävät nykyään joko Leaniä tai Lean Six Sigmaa.

Miten Lean Six Sigma toimii?

Lean 6 Sigma on todistettavasti osoittanut tehokkuutensa prosessien parantamiskeinona jo usean vuosikymmenen aikana. Lean 6 Sigma -projektien avulla saavutetut parannukset ovat usein 50-90 %. Menetelmää käytetään maailmanlaajuisesti eri aloilla Fortune Top 100 -yrityksistä PK-yrityksiin.

Menetelmän tehokkuus perustuu yrityksen ensimmäisissä projekteissa paljolti hukan vähentämiseen. Tarkoitus ei ole kiireen kasvattaminen, vaan vähentää hukkaa, esim. odotusaikaa, virheiden korjaamista ja muita arvoa lisäämättömiä prosessivaiheita. Hukan vähentäminen vapauttaa työntekijöiden aikaa ja mahdollistaa keskittymisen arvoa lisääviin toimintoihin. Vasta myöhemmässä vaiheessa, mikäli tarpeen, voidaan optimoida myös arvoa lisääviä aktiviteettejä. Menetelmien yhdistäminen mahdollistaa erilaisten Lean ja Six Sigma -tekniikoiden käyttämisen joustavasti parannettavien prosessien vaikeusasteesta riippuen. Lue Blogistamme neuvoja parannusprojektien valintaan: Miten valita ensimmäinen Lean Six Sigma -projekti?

Tuloksia ei yleensä saavuteta pelkillä teknisillä Lean Six Sigma -metodeilla (”Hard Skills”) vaan energiaa ja aikaa menee muutoksen hallintaan (”Soft Skills”). Lean Six Sigma -muutoksessa myös johdolla on tärkeä rooli sopivien edellytysten luomisessa ja ylläpitämisessä. Onnistuminen vaatii esimieheltä uudenlaista johtamista. Lue lisää: Johdon rooli muutoksessa.

Onnistuneessa Lean Six Sigma -muutoksessa tuloksena on pysyvä jatkuvan parantamisen kulttuuri, jossa tulokset paranevat kaikilla organisaatiotasoilla prosesseja tehostamalla pienissä askeleissa päivittäin.

DMAIC-metodiikka

Lean 6 Sigma -projekteissa käytettään runkona ns. DMAIC-projektinhallintametodiikka ohjaamaan projektin etenemistä vaiheittain. DMAICssa on viisi projektivaiheetta:

Define: Projektin valinta ja projektin rajojen määritys.
Measure: Luotettavien mittausten tekeminen.
Analyse: Syiden määrittäminen dataa analysoimalla.
Improve: Ratkaisujen määrittäminen syiden poistamiseksi.
Control: Ratkaisujen implementointi ja tulosten varmistaminen pitkällä aikavälillä.

DMAIC toimii projektien runkona ja mahdollistaa erilaisten tekniikoiden käyttämisen tilanteesta riippuen. Viisi DMAIC-vaihetta on käytännössä kuitenkin osoittautunut usein liian abstraktiksi projektien tehokkaaseen toteuttamiseen. General Electric kehitti 90-luvulla 12 askeleen DMAIC-mallin, joka tukee parannusprojektien etenemistä yksityiskohtaisemmin. Menetelmä on nykyisin laajalti käytössä eri yrityksissä.

12 Lean Six Sigma DMAIC-askelta:

12 DMAIC askelta 800

Esimerkkejä saavutetuista tuloksista

Tuloksia prosessitasolla

Projektin parannustavoitteet on hyvä asettaa niin korkealle, että se "pakottaa" katsomaan prosessia uudella tavalla eikä vain "juoksemaan" olemassa olevat vaiheet nopeammin. Suositeltavaa on valita 50-90% parannustavoitteet. Niitä voi tarvittaessa muokata, kun dataa kertyy enemmän.

Voit tutustua DMAIC-projekteihin ja saavutettuihin tuloksii eri toimialoilla linkissä: DMAIC-projektit, esimerkkejä

Tuloksia organisaatiotasolla

Tuloksia yritystasolla on saatavissa suhteellisen vähän. Osa yrityksistä ei mittaa tuloksia tai mittauksissa Lean Six Sigman suoraa vaikutusta on vaikeaa osoittaa. Saatavilla olevan datan perusteella tulokset yritystasolla ovat:

  • Säästöt: keskimäärin 2 % tuloista (vaihtelu eri yrityksissä 0 - 7 %)
  • 2:1 suoria säästöjä / Lean Six Sigma -investointi

Kouluttaudu Lean Six Sigmaan

Jos olet kiinnostunut oppimaan Lean Six Sigmasta lisää, kannattaa tutustua erilaisiin 1-13 päivän koulutusvaihtoehtoihin:

Jos sinulle heräsi kysyttävää, ota yhteyttä.

Lean Six Sigman merkeissä,

Marja Jaatinen

Sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt

Ota yhteyttä

4.6/5 Perustuu 413 arviointiin

Lue muita viestejä