engels kl

icon-linkedin

Lean-johtaminen v2.0 

 

Opi kolmen päivän koulutuksessa, mitä Lean on, miten se toimii käytännössä, miten mitata organisaatiosi Lean-valmiutta sekä miten voit toteuttaa Lean-johtamista omassa organisaatiossasi. Koulutuksessa opit myös, miten ylläpitää muutoksia ja miten johtaa jatkuvaa parantamista Lean-päivittäisjohtamisella. Koulutuksen päätteeksi sinulla on oma jatkosuunnitelma.

Koulutus on hybridikoulutus, jossa koulutuksen 1. päivä järjestetään lähipäivämuodossa ja päivät 2-3 etäkoulutuksena.

Koulutuksen tekee uniikiksi mm.:

 1. Koulutuksen konkreettisuus: Koulutuksen lähtökohtana on osallistujien oma tilanne, tavoitteet ja haasteet, joihin koulutuksen aikana harjoitellaan sopivia toimintamalleja. 
 2. Oman organisaation muutosvalmiuden mittaaminen ja toimintasuunnitelman tekeminen: Koulutuksessa mitataan osallistujien oman organisaation muutosvalmiutta uniikilla General Electric’n oppeihin perustuvalla Muutosvalmiusmittarilla. Mittauksen perusteella teemme osallistujille yhdessä jatkosuunnitelman.
 3. Räätälöinti osallistujien tilanteeseen: Erittäin pienet koulutusryhmät (enintään 8 osallistujaa), jotta interaktiivinen lähestymistapa ja henkilökohtainen ohjaaminen on mahdollista. Kouluttaja haastaa osallistujia oivaltamaan ja ohjaa syvemmälle Lean-johtamiseen.
 4. Kouluttajan laaja, kansainvälinen kokemus: Emme käy koulutuksessa vain läpi, mitä kirjat kertovat ja tutkimukset osoittavat, vaan hyödynnämme kouluttajan omaa, yli 20 vuoden käytännön kokemusta maailman menestyksekkäimmistä Lean (Six Sigma) -organisaatioista (esim. General Electric) unohtamatta oppeja epäonnistumisistakaan. Rakennamme Lean-muutosta osallistujien omien vahvuuksien pohjalta kansainvälisiä oppeja hyödyntäen. 

Saamiemme positiivisten asiakaspalautteiden kannustamana järjestämme koulutusta nyt yrityskoulutusten lisäksi myös avoimena koulutuksena.

 

Lean johtaminen v2.00

Lean-ajattelu on liiketoimintamenetelmä, jonka avulla prosesseja ja toimintoja parannetaan tuottamattomia aktiviteettejä poistamalla. Tuloksena asiakas- ja työtyytyväisyys paranevat ja kustannukset laskevat. Yleensä 50-90 % parannukset lyhyessäkin ajassa ovat mahdollisia. Lean-työkaluja käytetään yrityksissä jo laajasti. Leanin suurin etu on kuitenkin yrityksen kulttuurin muuttuminen niin, että jatkuvasta parantamisesta tulee osa jokapäiväistä toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla. Pysyvän Lean-kulttuurin aikaansaaminen on usein haasteellista ja tarpeettoman hidasta. Monet yritykset, jotka aloittavat Leanin, eivät saavuta toivottuja tuloksia. Onnistuminen vaatii esimieheltä uudenlaista johtamista. Koulutuksemme auttaa osallistujia tunnistamaan oman organisaationsa Lean-muutoksen haasteet ja tarjoaa konkreettisia käytännön neuvoja Lean-johtamiseen. 

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus soveltuu esimiehille, johtajille ja muutoksen ohjaajille, jotka haluavat:

 • oppia mitä Lean on ja kokea käytännössä miten se toimii (simulaatio)
 • tehostaa Lean-johtamistaan sekä hyödyntää Lean-ajattelua nopeammin ja helpommin.

Koulutus sopii kaikille toimialoille.

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia

Kokemuksia

 • "Paras johtamis-koulutus, jossa olen ollut. Tykkäsin kovasti insinöörimäisestä otteesta ja suorapuheisuudesta - konkreettisia oppeja johtamiseen." Laura Poikkimäki, Director Business Solutions and Quality.
 • "Perusajatukseni ovat aina olleet saman suuntaisia kuin koulutuksessa, mutta siitä huolimatta sain paljon uusia ajatuksia. Lentokonetehdas oli huima. Hyvä koulutus ja erittäin hyvin haastettiin rutiineja puolustavia henkilöitä." Peter Aho, CEO.
 • "Esimerkit tosielämästä olivat hyviä. Konkretia auttaa ymmärtämään paremmin. Tsemppaava tyyli kouluttaa jokseenkin vaikeaa aihetta. Hyvä myös, että päivät olivat "täynnä" ja osallistujien osallistuminen." Jaana Rantala, Customer Service Manager
 • "Konkreettisia ja havainnollisia esimerkkejä meiltä ja muualta. Sun (Marja) tyyli on tosi kiva. Haastat, kysyt ja vaadit juurisyitä, faktaa väitteiden taakse." Kati Palin, Toimitusjohtaja

Mitä opit koulutuksessa?

Opit koulutuksessa erilaisia Leanin jalkauttamista helpottavia konkreettisia ja käteviä operationaalisia menetelmiä:

 • Opit Lean-ajattelun peruskäsitteet sekä koet simulaatiossa, miten Lean toimii käytännössä.
 • Ymmärrät, mitkä tekijät ovat tärkeitä Lean-kulttuurin luomiseen.
 • Opit konkreettisen mallin, miten jalkauttaa jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri omassa organisaatiossasi. 
 • Osaat mitata ja parantaa organisaatiosi Lean-muutosvalmiutta.  
 • Opit tekemään muutossuunnitelman omalle organisaatiollesi ja pystyt seuraamaan etenemistä opitun mittarin avulla.
 • Opit, miten Lean-päivittäisjohtaminen toimii omassa työympäristössäsi.

Koulutuksen jälkeen sinulla on käsitys, mitkä ovat oman organisaatiosi suurimmat haasteet Lean-kulttuurimuutoksessa ja sinulla on suunnitelma sekä konkreettisia eväitä, miten viedä muutosta eteenpäin organisaatiossasi.

Koulutuksen sisältö 

 

1. päivä

08.30 Aamukahvi

09.00 Avaus & osallistujien muutostavoitteiden kartoitus

09.30 Lean-ajattelu: 

 • Leanin perusteet: Mitä, miksi, miten, milloin?
 • Miten parantaa prosesseja Leanin avulla:
  • Asiakasarvon määrittäminen prosessin parannuksen lähtökohtana
  • Arvoketjun kuvaus
   • Prosessin kuvaus ja hukka-analyysi (Value Stream Mapping)
  • Prosessivirran luominen 
   • Virtaustehokkuus resurssitehokkuuden sijaan
   • Jatkuvan virran luominen (Work in Progress-analyysi, Pullonkaulat, Tahti-aika, tuotannon tasoittaminen)
  • Imuohjaus
   • Imu-prosessi
   • Kanban
   • Prosessisyklin tehokkuuden optimointi
  • Alustus jatkuvaan parantamiseen ja Lean-päivittäisjohtamiseen (jatko 3. päivänä)
 • Esimerkki prosessin parantamisesta 
 • Työmuodot: Keskustelut + luento + video + harjoitus

11.30 Lounas

12.15 Lean-simulaatio

 • Harjoittelemme aamupäivän Lean-oppeja käytännössä: Prosessin arvon määritys, prosessin nykytilan kuvaus ja Lean-prosessianalyysi (arvovirta-analyysi), prosessin parantaminen (jatkuvan virran luominen ja imuohjaus) sekä tulosten mittaus.
 • Työmuoto: Simulaatio

15.00 Ongelmanratkaisutekniikka ja projektien seuranta: A3-tekniikka.

15.15 Lean-projektiesimerkki: Miten organisaatiossa lyhennettiin palvelujen toimitusaikoja 2 viikon Lean-projektissa 40 päivästä 3 päivään. Projektin tuloksena myös työtyytyväisyys parani 30 %.

16.00 Lopetus

 

2. päivä

09.00 Kertausharjoitus

09.30 Miten luoda pysyvä jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri:

 • Muutokseen tarvittavat voimat
 • Johdon rooli muutoksessa
 • Lean-muutosprosessin vaiheet: 6 vaihetta onnistuneeseen, pysyvään muutokseen
 • Keinoja Lean-muutosprosessin vaiheiden toteuttamiseen
 • Organisaation muutosvalmiuden mittaaminen
 • Milloin muutosvalmius on riittävä onnistuneeseen muutokseen
 • Työmuodot: Alustuksen jälkeen teoria käsitellään interaktiivisesti esimerkkien ja osallistujien kokemuksien ja haasteiden avulla + harjoitus: Muutoksen mittaaminen

11.30 Lounas

12.15 Miten jalkauttaa Lean-kulttuuri omassa yrityksessä

 • Aamupäivän oppien soveltaminen omaan työympäristöön. Osallistujat tekevät oman jatkosuunnitelmansa aamupäivän mittauksen ja opittujen menetelmien avulla. Lopuksi suunnitelmat evaluoidaan yhdessä.
 • Työmuoto: Työpaja

16.00 Lopetus

 

3. päivä

09.00 Kertausharjoitus

09.30 Lean-päivittäisjohtaminen

 • Jatkuvan parantamisen johtamissykli
 • Päivittäisjohtamisen mittarit koko organisaatiossa
 • Visuaalinen johtaminen ja parannustaulut
 • “Lean Stand Up”-pystypalaverit
 • Systemaattinen ongelmanratkaisu päivittäisjohtamisessa
 • Virheiden vähentäminen / eliminointi (Poka-Yoke)
 • Työntekijöiden ohjaaminen
 • Työmuodot: Keskustelut + luento + video 

11.30 Lounas

12.15 Lean-päivittäisjohtaminen käytännössä

 • Sovellamme jälleen opittua teoriaa omaan työympäristöön. Osallistujat suunnittelevat oman päivittäisohjaamisen taulun ja harjoittelemme niiden käyttöä. Harjoituksen jälkeen on vielä aikaa palautteelle ja taulujen muokkaamiseen tarvittaessa. 
 • Työmuoto: Työpaja

15.00 Yhteenveto

16,00 Lopetus

Miksi valita Jaatinen B.V. kouluttajaksi?

Kouluttajana toimii sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt: DI Marja Jaatinen. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Lean Six Sigma soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, julkisella sektorilla ja palvelualoilla.

Muutama esimerkki lähestymistapamme vahvuuksista:

 • Selkeys: Koulutuksen kaikki opit on kytketty selkeisiin askeleisiin, miten edetä prosessien parannuksessa, jotta materiaalin käyttäminen koulutuksen jälkeen helpottuu.
 • Käytännönläheisyys: Koulutuksen oppeja sovelletaan jo koulutuksn aikana osallistujien omaan ympäristöön.
 • Tehokkuus: Koska keskitymme vain oleellisimpaan ja harjoittelemme paljon voimme tarjota tehokkaita ja kompakteja koulutuksia edullisesti.

Tutustu koulutustyyliimme tarkemmin: Koulutustapamme.

Kesto, aika ja paikka

Lean-johtaminen v2.0 kestää 3 päivää. Koulutus on hybridikoulutus, jossa koulutuksen ensimmäinen päivä järjestetään lähipäivämuodossa ja päivät 2-3 etäkoulutuksena.

Seuraava avoin koulutus järjestetään:

 • Osa 1: 09. lokakuuta 2024, koulutuspaikka Espoo, Leppävaara
 • Osa 2: 31. lokakuuta - 01. marraskuuta 2024, etäkoulutus

Lisätietoja koulutuspaikasta ja majoituksesta Espoossa: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisenä koulutuksena.

Koulutuksen hinta, koulutusmateriaali 

Hinta avoin koulutus: 2.475,- € + alv. / osallistuja.
Hinta sisältää tarjoilut (lounas ja välipalat) ja koulutuksen materiaaleineen. Jaamme koulutukseen osallistuville digitaalisen suomenkielisen materiaalin, jota on helppo hyödyntää myös koulutuksen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen interaktiivisuuden vuoksi, otamme avoimeen koulutukseen enintään 8 osallistujaa. Varmista paikkasi ilmoittautumalla:

 

 

Mikäli olet kiinnostunut koulutuksista yrityksesi sisäisenä koulutuksena: