engels kl

icon-linkedin

Koulutus Lean 1: Lean-ajattelu 

 

Opi 2 päivän interaktiivisessa ja käytännönläheisessä koulutuksessa, mitä Lean-ajattelu tarkoittaa ja miten voit käyttää Lean-menetelmää omassa työssäsi. Koulutuksen jälkeen katsot työympäristöäsi aivan uudesta näkökulmasta ja sinulla on myös eväitä parantaa sitä. 

Lean-ajattelu on liiketoimintamenetelmä, jonka avulla toimintoja ja prosesseja voi parantaa tuottamattomia aktiviteettejä (hukkaa) poistamalla. Lean-ajattelun avulla pystytään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua samalla kun toiminta tehostuu ja työntekijöiden tyytyväisyys paranee. 

Tutustu kuvan alla koulutukseen ja osallistujien kokemuksiin.

Lean Ajattelu ja Kaizen v2

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat oppia parantamaan yritysprosesseja Lean-ajattelun pohjalta. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmius vetää Lean-parannusprojekteja omassa organisaatiossaan koulutuksen aikana tehdyn yksityiskohtaisen suunnitelman mukaan. 

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

Lainaus koulutus.fi, Sanna Ojanen: "Kiitos hyvistä käytännön esimerkeistä. Oli sopivasti teoriaa ja mukava ryhmä. Vuorovaikutteista opetusta :). Materiaali oli erinomainen!"

Koulutuksen sisältö ja koulutusmateriaali

Koulutus koostuu Lean-ajattelun teoriasta ja sen soveltamisesta käytäntöön. Käymme koulutuksessa läpi Leanin 5 perusperiaatetta (Arvo, Arvoketju, Virtaus, Imuohjaus ja Täydellisyyteen pyrkiminen) ja harjoittelemme erilaisia Lean-tekniikoita (esim. 5S, arvovirta-analyysi "VSM", 8 hukan muotoa, pullonkaulat, tahti-aika, prosessin balansointi, WIP, Kanban, Poka-Yoke, A3 prosessisyklin tehostaminen ja visuaalinen prosessiohjaus). Vaiheittaisen Lean-mallin ja vaiheisiin soveltuvien Lean-työkalujen avulla osallistujat oppivat, miten Lean-ajattelua voi helposti toteuttaa käytännössä erilaisissa prosesseissa. Koulutus on rakennettu Lean-simulaation ympärille. Simulaation edetessä koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisää työkaluja ja voivat harjoitella niitä käytännössä jo koulutuksen aikana. 

Koulutuspäivien ohjelma:

 

Päivä 1:

09.00 Avaus ja aamukahvi

09.30 Lean-ajattelu I: Lean-ajattelun perusperiaatteet, Lean-malli prosessien parannukseen, tavoitteet, nykytilan kuvaus ja analysointi

 • Leanin perusteet: Mitä, miksi, milloin?.
 • 5-vaiheinen Lean-toimintamalli & erilaisia Lean-työvälineitä jokaiseen vaiheeseen 
  • Vaiheet ja työkalut käydään koulutuksen aikana läpi syvällisemmin ja niitä harjoitellaan Lean-simulaatiossa.
 • Lean-parannusprojektin tavoitteen määrittäminen ja projektin rajaaminen
 • Prosessin arvoketjun kuvaus ja hukka-analyysi
 • Keskustelu & videoesimerkki prosessin parantamisesta

11.30 Lounas

12.15 Simulaatio, osa 1

 • Osallistujat harjoittelevat yhdessä aamupäivän Lean-ajattelu I -oppeja käytännössä: Prosessin nykytila, suorituskyky, prosessin kuvaus ja arvovirta-analyysi.

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean-ajattelu II: Prosessin parantaminen

 • ”Jatkuva virta” prosessin parantamisessa (esim. Work in Process, pullonkaula-analyysi, tahti-aika, prosessin balansointi)
 • Miten parantaa prosessia imuohjauksella (esim. Kanban-kortit, syklin tehokkuuden mittaaminen ja prosessin hallitseminen)

15.15 Simulaatio, osa 2

 • Lean-ajattelu II soveltaminen simulaation prosessiin: Jatkuvan virran luominen ja imuohjaus.

16.00 Lopetus

 

Päivä 2:

08.30 Aamukahvi ja kertausharjoitus

09.30 Simulaatio, osa 3:

 • Muutoksien testaaminen ja jatkuva parantaminen

10.30 Lean-ajattelu III: Täydellisyyteen pyrkiminen

 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen (Virhemahdollisuuksien eliminointi ns. ”Mistake Proofing”, prosessin suorituskyvyn mittaaminen, visuaalinen johtaminen)
 • Lean päivittäisjohtamisessa

11.30 Lounas

12.15 Kaizen

 • Lean nopeasti käytäntöön: Kaizen, mitä se on ja miten sitä voi käyttää, jotta tuloksia voi saada jopa muutamassa päivässä.
 • Kaizen–esimerkki: Miten läpimenoaikaa parannettiin toimistoympäristössä 90 % viidessä päivässä samalla kun työ- ja asiakastyytyväisyys paranivat

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean omassa työympäristössä

 • Kouluttajan ohjaama keskustelu, miten osallistujat voivat soveltaa koulutuksen oppeja konkreettisesti omissa yrityksissään.

15.30 Yhteenveto ja Lean-sertifikaattien jako 

16.00 Lopetus

Osallistujille jaetaan suomenkielinen koulutusmateriaali. Osallistujat saavat myös toimintamallin Lean-ajattelun toteuttamiseen koulutuksen jälkeen omassa työympäristössä.

Miksi valita Jaatinen B.V. kouluttajaksi?

Kouluttajana toimii sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt: DI Marja Jaatinen. Marjalla on vuosien kokemus kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, eri palvelualoilla ja julkisella sektorilla.

Esimerkkejä vahvuuksistamme:

 • Selkeys: Koulutuksen kaikki opit on kytketty selkeisiin askeleisiin, miten edetä prosessien parannuksessa, jotta materiaalin käyttäminen koulutuksen jälkeen helpottuu.
 • Käytännönläheisyys: Koulutuksen oppeja sovelletaan heti osallistujien omaan ympäristöön.
 • Tehokkuus: Koska keskitymme vain oleellisimpaan ja harjoittelemme paljon voimme tarjota tehokkaita ja kompakteja koulutuksia edullisesti.

Tutustu koulutustyyliimme tarkemmin: Koulutustapamme. 

 

Kesto, aika ja paikka

Koulutus kestää kaksi päivää. Järjestämme koulutusta yrityskoulutuksina, jolloin rakennamme koulutuksen mittatilauksena asiakkaan tarpeiden mukaan. Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoja koulutuksesta tai muista Lean-palveluistamme, ota yhteyttä alla olevasta linkistä tai lue lisää: Lean Six Sigma palvelumme.