engels kl

icon-linkedin

0
0
0
s2smodern

Lean-koulutus 3: Lean-muutosohjaaja, NYT MYÖS VERKKOKOULUTUKSENA

 

Opi interaktiivisessa ja käytännönläheisessä koulutuksessa, miten vetää Lean-parannuksia ja -ajattelutavan muutosta organisaatiossasi.

Olemme kehittäneet suosittua Lean-muutosohjaaja -koulutustamme edelleen. Yhteenveto syksyn 2020 uutuuksista:

 • Suomessa uniikki koulutustapa: Olemme mullistanut oppimistavan korvaamalla Lean-koulutuksille tyypilliset manuaaliset tuotantoon keskittyvät simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla virtuaalisella simulaatiolla. Kansainvälisen pelitoimittajan kanssa kehittämämme Lean-simulaatio mahdollistaa täysin uuden koulutustavan. Virtuaalinen simulaatiomme sopii myös oppimisympäristöksi erilaisiin työympäristöihin, toimialasta riippumatta.
 • Lean myös etänä: Olemme lisänneet koulutukseen menetelmiä, miten voit tehokkaasti vetää Lean-parannuksia myös etätyöskentelynä. Koronan takia etätyöskentely oli ensin pakko, mutta monet etätyömenetelmät tulevat olemaan myös jatkossa hyödyllisiä.
 • Eri koulutusmuodot: Voit valita koulutuksen joko lähipäivä- tai etäkoulutuksena.
 • Early Bird -ilmoittautuminen: Voit osallistua tarjoushinnalla, jos ilmoittaudut ennen 1.9.2020.

Kuvan alla lisää tietoa koulutuksesta ja aikaisempien osallistujien kokemuksista. 

Koulutustunnelmia aikaisemmista koulutuksistamme:

Lean muutosohjaaja v2

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat oppia parantamaan toimintatapoja ja yritysprosesseja Lean-ajattelun pohjalta sekä oppia, miten saada aikaan jatkuvan parantamisen ajattelua omassa organisaatiossa. Koulutus sopii kaikille toimialoille. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmius vetää Lean-parannusprojekteja omassa organisaatiossaan koulutuksen aikana opitun mallin mukaan sekä ohjata tiimejä jatkuvassa parantamisessa.

Opit koulutuksessa mm.:

 • mitä Lean-ajattelu tarkoittaa
 • käytännön mallin, miten Leanin avulla voi tehostaa prosesseja
 • miten fasilitoida prosessin parannusta, myös etänä
 • miten ohjata Lean-muutosta ja luoda pysyvä Lean-kulttuuri 

Koulutuksen sisältö

5 päivän koulutus kattaa seuraavat aiheet: 

 1. Lean-ajattelu: Leanin 5 perusperiaatetta (arvo, arvoketju, virtaus, imuohjaus ja täydellisyyteen pyrkiminen), joiden avulla toimintaa voi parantaa vaiheittain. Harjoittelemme erilaisia Lean-menetelmiä, joita prosessin parannuksen eri vaiheissa voi käyttää esim. arvovirta-analyysi, hukanmuodot, pullonkaulat, työskentelyn balansointi ja visuaalinen ohjaus. Tekniikoiden avulla osallistujat oppivat, miten Lean-ajattelua voi toteuttaa käytännössä erilaisissa prosesseissa. Koulutus on rakennettu moniosaisen virtuaalisen Lean-simulaation ympärille. Simulaation edetessä koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisää työkaluja ja voivat harjoitella niitä heti käytäntöön. 
 2. Lean-fasilitointi: Simulaation aikana harjoittelemme myös erilaisia fasilitointitekniikoita, perehdymme fasilitaattorin rooliin eri tilanteissa, miten motivoidaan tiimiä, miten kommunikoida eri tasoilla ja miten toimia ongelmatilanteissa. Harjoittelemme myös, miten vetää työpajoja virtuaalisessa ympäristössä.
 3. Jatkuvan parantamisen -kulttuurin luominen: Koulutuksen päätteeksi harjoittelemme Lean-muutosjohtajuutta ja visuaalista päivittäisjohtamista. Harjoittelemme mm. miten rakentaa päivittäisohjaamisen tauluja, mitä tarvitaan onnistuneeseen muutokseen, miten toimintoja mitataan ja ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten parantamisesta voi tehdä osan jokapäiväistä työtä. Koulutus antaa sinulle valmiudet ohjata tiimejä pysyvään Lean-muutokseen.
 4. Projektivalmennus: Koulutuksen aikana käymme läpi osallistujien omia projekteja ja suunnitelmia, joihin kouluttaja antaa neuvoja ja ideoita. Oma projekti ei ole kuitenkaan välttämätöntä koulutukseen osallistumiseen.

Koulutuspäivien ohjelma:

Päivä 1:

Aamupäivä (9.00-11.30):

 • Avaus ja tilannekatsaus
 • Lean-ajattelu I: Lean-ajattelun perusperiaatteet, Lean-toimintamalli, projektin valinta
  • Leanin perusteet: Mitä, miksi, milloin?
  • Viisivaiheinen Lean-toimintamalli, miten parantaa prosesseja. Malli toimii koko koulutuksen runkona. Koulutuksen aikana opitut menetelmät ja työkalut linkittyvät mallin vaiheisiin.
  • Lean-parannusprojektin määrittäminen, projektin rajaaminen ja Lean-projektisuunnitelma
  • Videoesimerkki prosessin parantamisesta

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Simulaatio, osa 1
  • Osallistujat harjoittelevat aamupäivän oppeja käytännössä virtuaalisessa pelissä: Prosessin nykytila, parannusstrategian valinta, parannusprojektin määrittäminen ja mahdolliset ensimmäiset parannukset.
 • Projektiesimerkki: Toimitusaikojen lyhentäminen
  • Käytännön esimerkki, miten tuotteen toimitusaikoja parannettiin 90 % kahdessa viikossa. Samalla asiakas- ja työtyytyväisyys kasvoivat.

Päivä 2:

Aamupäivä (8.30-11.30):

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu II: Prosessin parantaminen
  • Arvovirta-analyysi: Prosessin arvovirran kuvaus ja prosessin hukka-analyysi
  • Jatkuva virta -käsite ja -tekniikat prosessin parantamisessa
  • Miten parantaa prosesseja imuohjauksen avulla 
  • Erilaisia tekniikoita Lean-projektin fasilitointiin

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Simulaatio, osa 2
  • Osallistujat jatkavat simulaatiota soveltamalla aamupäivän oppeja käytäntöön: Fasilitointi, prosessianalyysi, syiden määrittäminen ja eliminointi, parannukset ja niiden implementointi, tulosten mittaus ja analysointi.

Päivä 3:

Aamupäivä (8.30-11.30):

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu III: Kaizen ja fasilitointi
  • Kaizen: Mitä se tarkoittaa ja miten saavuttaa tuloksia nopeasti
  • Miten fasilitoida tehokkaasti erilaisissa haastavissa tilanteissa (mm. vastarinnan hallinta, vaikuttamistavat, päätöksen teko, etätyöskentely)

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Simulaatio, osa 3:
  • Ensimmäiset parannuskierrokset on tehty ja helpoimmat ratkaisut implementoitu. Tässä osassa osallistujat jatkavat simulaation prosessin parantamista vaativimmilla tekniikoilla.
 • Lean omassa työssä
  • Interaktiivinen sessio, miten soveltaa koulutuksen oppeja omassa työssä
  • Osallistujilla on mahdollisuus halutessaan saada valmennusta heidän omiin projekteihinsa

Päivä 4:

Aamupäivä (8.30-11.30):

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu IV: Jatkuva parantaminen päivittäisjohtamisessa
  • Jatkuvan parantamisen sykli koko organisaatiossa
  • Virhemahdollisuuksien eliminointi
  • Prosessin suorituskyvyn mittaaminen ja seuraaminen
  • Visuaalinen päivittäisjohtaminen, pystypalaverit ja parannustaulut

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Simulaatio, osa 4:
  • Simulaation viimeisessä osassa harjoitellaan jatkuvan parantamisen päivittäisjohtamista: Päivittäisohjaamisen suunnittelu ja toteutus niin, että työntekijät voivat parantaa toimintaansa edelleen pienissä askeleissa päivittäin.

Päivä 5:

Aamupäivä (8.30-11.30):

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu V: Miten luoda pysyvä jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri
  • Alustuksen jälkeen teoria käsitellään interaktiivisesti esimerkkien, osallistujien kokemuksien ja harjoituksen avulla:
   • Muutokseen tarvittavat voimat
   • Muutosprosessin vaiheet ja miten toimia eri vaiheissa
   • Organisaation muutosvalmiuden mittaaminen & riittävän tason määrittäminen

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Projektien esittely ja projektivalmennus
  • Osallistujien omien projektien / suunnitelmien esittely ja evaluaatio
  • Osallistujilla on mahdollisuus saada palautetta omaan tilanteeseen sekä oppia muilta.
 • Jatkosuunnitelma & Evaluaatio & Sertifikaattien jako

Osallistujille jaetaan suomenkielinen koulutusmateriaali. Jokaisella osallistujalla pitää olla koulutuksessa mukana kannettava tietokone, jotta simulaation pelaaminen onnistuu.

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

Arvioinnit:

Kokemuksia:

Heikki Jekunen

Heikki Jekunen osallistui Lean-muutosohjaaja -koulutuksemme. Heikki toimii kasvuyrityksessä asiakastoimituksista ja asiakastuesta vastaavana johtajana. Heikin kokemuksiaan koulutuksesta:

 1. Miksi valitsit Lean-muutosohjaaja -koulutuksen?
  "Valitsin Jaatinen L6S Consultingin Lean-ohjaajakurssin yrityksen verkkosivuilta löytämäni kuvauksen perusteella. Minusta kuvauksista löytyi paljon työkaluja käytännön haasteiden työstämiseen. Kurssin sisältö oli myös paketoitu tehokkaasti kahteen, yhteensä viiden päivän sessioon. Lisäksi sessioiden ajoitus oli minulle sopiva."
 2. Kokemuksesi koulutuksesta?
  "Koulutus vastasi erittäin hyvin ennakko-odotuksiani sisällön osalta. Odotin myös käytännönläheistä, esimerkeistä yms. koostuvaa sisällön avaamista - näiltä osin kurssi ylitti odotukseni kirkkaasti. Esityksissä ja keskusteluissa käytiin laajasti ja havainnollisesti läpi organisaatioissa yleisesti esiintyviä haasteita Lean mallien toteutuksessa ja esitettiin ratkaisumalleja ja -esimerkkejä. Harjoitukset olivat hyviä ja esitys/session vetotyyli oli loistava, eteneminen sujuvaa, mutta suhteellisen kiireettömän tuntuista. Koulutuksen juoksutustyyli, jossa teoria käytiin läpi rakentamalla viesti yhdessä fläpille (kirjallinen materiaali jäi muistin tueksi koulutuksen jälkeen) oli erinomainen. Havainnollisen ja käytännön läheisen lähestymistavan vuoksi asiat avautuivat erittäin hyvin ja jättivät vahvan muistijäljen. Koulutus "maadoittui" myös oman projektin työstön kautta siten, että koulutuksen aikana syntyi omalle projektille perussuunnitelma, jota on helppo täydentää matkan varrella."
 3. Suosittelisitko tätä koulutusta muille?
  "Omalta osaltani voin todella suositella tätä kurssia. Jos osallistujalla on konkreettinen toiminnan tehostamishanke jo valmiiksi mielessä, kurssilla saa todella hyviä ideoita vinkkejä ja ohjeita projektin menestyksen varmistamiseksi."

  

Miksi valita Jaatinen B.V. kouluttajaksi?

Kouluttajana toimii sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt: DI Marja Jaatinen. Marjalla on vuosien kokemus kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, julkisella sektorilla ja eri palvelualoilla.

Esimerkkejä vahvuuksistamme:

 • Uniikki koulutustapa: Olemme kehittäneet kansainvälisen pelitoimittajan kanssa uuden, interaktiivisen tavan kouluttaa. Lue lisää menetelmästä... 
 • Selkeys: Koulutuksen kaikki opit kytkeytyvät 5-vaiheiseen Lean-toimintamalliin, miten edetä prosessien parannuksessa. Malli toimii koko koulutuksen runkona. Koulutuksen aikana opitut menetelmät ja työkalut linkittyvät mallin vaiheisiin. Myös koulutuksessa käytetty laaja simulaatio etenee mallin vaiheiden mukaan. Koulutuksen jälkeen materiaalia on helppo soveltaa myös omaan työympäristöön. 
 • Käytännönläheisyys:  Koulutuksen oppeja harjoitellaan koko koulutuksen kattavassa moniosaisessa simulaatiossa. Oppeja sovelletaan myös koulutuksen aikana osallistujien omaan ympäristöön.
 • Tehokkuus: Koska keskitymme vain oleellisimpaan ja harjoittelemme paljon voimme tarjota tehokkaita ja kompakteja koulutuksia edullisesti.

 

Kesto, aika ja paikka

Koulutus kestää 5 päivää ja järjestetään kahdessa osassa. Järjestämme koulutusta lähipäiväkoulutuksena sekä verkkokoulutuksena. Verkkokoulutuksessa kouluttaja kouluttaa verkkoyhteyuden kautta. Verkkokoulutus (etäkoulutus) on hyvä vaihtoehto säästää matkakustannuksissa ja -ajassa. 
Seuraavat avoimet koulutukset järjestetään

Syksy I, Espoo:

 • Osa 1: 26. - 27. marraskuuta 2020
 • Osa 2: 14. - 16. joulukuuta 2020
 • Lisätietoja koulutuspaikasta ja majoituksesta Espoossa: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Syksy II, etäkoulutus:

 • Osa 1: 09. - 11. marraskuuta 2020
 • Osa 2: 03. - 04. joulukuuta 2020

Koulutuksen hinta

Lähipäiväkoulutus:

 • 1.950,- € + alv. / osallistuja, jos ilmoittaudut ennen 1.9.2020.
 • 2.350,- € + alv. / osallistuja 1.9.2020 lähtien.
 • Hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen sekä tarjoilut (lounas ja välipalat).

Virtuaalinen koulutus (verkkokokousmuotoisena):

 • 1.550,- € + alv. / osallistuja, jos ilmoittaudut ennen 1.9.2020.
 • 1.750,- € + alv. / osallistuja, 1.9.2020 lähtien.
 • Hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua klikkaamalla alla olevaa "Ilmoittaudu"-painiketta ja täyttämällä tietosi:

 

Muut Lean-palvelumme

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisinä koulutuksena, jolloin rakennamme koulutuksen mittatilauksena asiakkaan tarpeiden mukaan.

Järjestämme myös muita Lean-koulutuksia. Voit tutustua niihin: Lean-koulutukset, erilaisia vaihtoehtoja.

Voit myös ottaa meihin suoraan yhteyttä: