engels kl

icon-linkedin

0
0
0
s2smodern

Lean-koulutus 3: Lean-muutosohjaaja

 

Opi interaktiivisessa ja käytännönläheisessä koulutuksessa:

 • mitä Lean-ajattelu tarkoittaa
 • miten Leanin avulla voi tehostaa prosesseja
 • miten fasilitoida prosessin parannusta
 • miten ohjata Lean-muutosta

Tutustu myös muihin Lean-koulutuksiimme klikkaamalla: Lean-koulutukset, erilaisia vaihtoehtoja.

Kuvan alla lisää tietoa koulutuksesta ja aikaisempien osallistujien kokemuksista. 

Lean muutosohjaaja v2

Mitä Lean-ajattelu on?

Lean-ajattelu on liiketoimintamenetelmä, jonka avulla toimintoja ja prosesseja voi parantaa tuottamattomia aktiviteettejä (hukkaa) poistamalla. Lean-ajattelun avulla pystytään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, tehostamaan toimintaa ja samalla myös parantamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Lean ei kuitenkaan ole pelkää Lean-työkalujen käyttöä vaan Leanin todellinen suurin etu on yrityksen kulttuurin muuttuminen niin, että jatkuvasta parantamisesta tulee osa jokapäiväistä toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat oppia parantamaan yritysprosesseja Lean-ajattelun pohjalta prosessitasolla sekä oppia, miten saada aikaan jatkuvan parantamisen ajattelua myös laajemmin organisaatiossa. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmius vetää Lean-parannusprojekteja omassa organisaatiossaan koulutuksen aikana opitun mallin mukaan sekä ohjata tiimejä jatkuvassa parantamisessa. Koulutus antaa myös valmiudet ohjata organisaatiota, tai sen osaa pysyvään Lean-muutokseen.

Jos olet jo aikaisemmin osallistunut meidän järjestämään Lean-ajattelu tai Kaizen-fasilitaattori -koulutukseen tai olet muuten jo kokenut Lean-asiantuntija, suosittelemme sinulle osallistumista vain Lean-muutosohjaaja -koulutuksen kahteen viimeiseen päivään. Voit tutustua tähän vaihtoehtoon ja ilmoittautua koulutukseen linkissä: Lean johtaminen II.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu 3 moduulista:

 1. Lean-ajattelu: Käymme koulutuksessa läpi Leanin 5 perusperiaatetta (Arvo, Arvoketju, Virtaus, Imuohjaus ja Täydellisyyteen pyrkiminen) ja harjoittelemme erilaisia Lean-tekniikoita esim. 5S, arvovirta-analyysi ("VSM"), hukka-analyysi, pullonkaulat, Tahti-aika, prosessin balansointi, WIP, Kanban, prosessisyklin tehostaminen, Poka-Yoke, A3 ja visuaalinen prosessiohjaus. Tekniikoiden avulla osallistujat oppivat, miten Lean-ajattelua voi toteuttaa käytännössä erilaisissa prosesseissa. Koulutus on rakennettu ison Lean-simulaation ympärille. Simulaation edetessä koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisää työkaluja ja voivat harjoitella niitä heti käytäntöön.
 2. Lean-fasilitointi: Harjoittelemme erilaisia fasilitointitekniikoita, perehdymme fasilitaattorin rooliin eri tilanteissa, miten motivoidaan tiimiä, miten kommunikoida eri tasoilla, miten toimia ongelmatilanteissa sekä mitkä ovat yleisimmät ratkaisumallit tulosten saavuttamiseksi nopeasti. Harjoittelemme opittua Fasilitaattori-karusellissa, joka on kehittämämme työmuoto oppia fasilitoimaan tekemällä, kokemalla, reflektoimalla pienessä ryhmässä sekä toisilta oppimalla.
 3. Jatkuvan parantamisen -kulttuurin luominen: Koulutusosa on innostava ja interaktiivinen paketti Lean-muutosjohtajuutta. Katamme koulutuksessa, mitä tarvitaan onnistuneeseen muutokseen, miten toimintoja mitataan ja ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten parantamisesta voi tehdä osan jokapäiväistä työtä kaikilla organisaatiotasoilla. Koulutus antaa sinulle valmiudet ohjata organisaatiota, tai sen osaa pysyvään Lean-muutokseen.

Koulutuspäivien ohjelma:

Päivä 1:

09.00 Avaus ja aamukahvi

09.30 Lean-ajattelu I: Lean-ajattelun perusperiaatteet, Lean-malli prosessien parannukseen, tavoitteet, nykytilan kuvaus ja analysointi

 • Leanin perusteet: Mitä, miksi, milloin?.
 • Viisivaiheinen toimintamalli ja erilaisia Lean-työkaluja, miten prosesseja voi parantaa 
 • Lean-parannusprojektin tavoitteen määrittäminen ja projektin rajaaminen
 • Prosessin arvovirran kuvaus ja prosessin hukka-analyysi
 • Videoesimerkki prosessin parantamisesta 

11.30 Lounas

12.15 Simulaatio, osa 1

 • Osallistujat harjoittelevat aamupäivän Lean-ajattelu I -oppeja käytännössä: Prosessin nykytila, suorituskyky, prosessin kuvaus ja arvovirta-analyysi.

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean-ajattelu II: Prosessin parantaminen

 • Jatkuva virta-käsite prosessin parantamisessa (esim. pullonkaula-analyysi, tahti-aika, Work in Process,  prosessin balansointi)
 • Miten parantaa imuohjauksen avulla prosesseja (esim. syklin tehokkuuden mittaaminen, Kanban-kortit  ja prosessin hallitseminen)

15.15 Simulaatio, osa 2

 • Lean-ajattelu II soveltaminen käytäntöön: Jatkuvan virran luominen ja imuohjaus.

16.00 Lopetus

Päivä 2:

08.30 Aamukahvi ja kertausharjoitus

09.30 Simulaatio, osa 3:

 • Parannuksien pilotointi ja jatkuva parantaminen

10.30 Lean-ajattelu III: Täydellisyyteen pyrkiminen

 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen (Virhemahdollisuuksien eliminointi, prosessin suorituskyvyn mittaaminen ja seuraaminen, visuaalinen johtaminen, Lean päivittäisjohtaminen)

11.30 Lounas

12.15 Kaizen

 • Kaizen: Mitä se tarkoittaa ja miten saavuttaa tuloksia nopeasti
 • Kaizen-esimerkki: Miten läpimenoaikaa parannettiin toimistoympäristössä 90 % viidessä päivässä samalla kun asiakas- ja työtyytyväisyys paranivat

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean omassa työssä

 • Interaktiivinen sessio, miten soveltaa koulutuksen oppeja omassa yrityksessäsi

15.30 Valmistautuminen kolmannen päivän Fasilitaattori-karuselliin 

 • Johdanto ja tehtävänanto Fasilitaattori-karuselliin, jossa osallistujat oppivat fasilitoimaan tekemällä, kokemalla, reflektoimalla sekä toisilta oppimalla.

16.00 Lopetus

Päivä 3:

08.30 Aamukahvi ja kertausharjoitus

09.00 Fasilitaattori-karuselli, valmistelu

 • Osallistujat valmistelevat kouluttajan ohjauksella, miten fasilitoida eri tilanteissa menestyksekkäästi  sekä tekevät yksityiskohtaisen suunnitelman fasilitoinnista loppupäivän harjoitukseen.  

10.00 Fasilitaattori-karuselli, osat 1-3

 • Käytännön harjoittelu & neuvoja & ohjeita

11.30 Lounas

12.15 Fasilitaattori-karuselli, osat 4-6

 • Käytännön harjoittelu & neuvoja & ohjeita

14.00 Kahvitauko

14.15 Fasilitaattori-karuselli, osat 7-8

 • Käytännön harjoittelu & neuvoja & ohjeita

15.30 Yhteenveto 

16.00 Lopetus

Päivä 4:

09.00 Aamukahvi ja osallistujien muutostavoitteiden kartoitus

10.00 Jatkuva parantaminen päivittäisjohtamisessa

 • Jatkuvan parantamisen sykli koko organisaatiossa
 • Työntekijöiden ohjaaminen
 • Visuaalinen päivittäisjohtaminen
 • Videoesimerkki
 • Harjoitus: Oman päivittäisohjaussuunnitelman tekeminen & evaluointi yhdessä

11.30 Lounas
12.15 Miten luoda pysyvä jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri

Alustuksen jälkeen teoria käsitellään interaktiivisesti esimerkkien, osallistujien kokemuksien ja haasteiden avulla:

 • Muutokseen tarvittavat voimat 
 • Johdon rooli Lean-muutoksessa
 • Muutosprosessin vaiheet

14.00 Kahvitauko

14.15 Organisaation muutosvalmiuden mittaaminen

 • Miten organisaation muutosvalmiutta voi mitata ja seurata
 • Milloin muutosvalmius on riittävä onnistuneeseen muutokseen
 • Harjoitus: Muutoksen mittaaminen omassa organisaatiossa

16.00 Lopetus

Päivä 5:

08.30 Aamukahvi ja kertausharjoitus

09.30 Työvälineitä muutosprosessin hallintaan

 • Sidosryhmäanalyysi
 • Vaikuttamistavat
 • Vastarinnan vähentäminen

Työvälineet opetellaan teorian, keskustelujen, esimerkkien ja harjoituksien avulla.

11.30 Lounas
12.15 Lean-projektien valinta ja Leanin jalkauttaminen

 • Lean-projektien valintakriteerit
 • Esimerkkejä Leanin jalkauttamisesta

13.15 Työpaja: Miten jalkauttaa jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri omassa yrityksessä

 • Osallistujat tekevät, kouluttajan tukemana, suunnitelman omien Lean tavoitteidensa saavuttamiseksi.

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean-työpaja jatkuu

 • Halukkaiden omat Lean-suunnitelmat evaluoidaan yhdessä.

15.30 Yhteenveto ja Lean-muutosohjaaja -sertifikaattien jako 

16.00 Lopetus

Osallistujille jaetaan suomenkielinen koulutusmateriaali. Osallistujat saavat myös toimintamallin Lean-muutoksen toteuttamiseen koulutuksen jälkeen omassa työympäristössä. 

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

Arvioinnit:

Kokemuksia:

Heikki Jekunen

Heikki Jekunen osallistui Lean-muutosohjaaja -koulutuksemme. Heikki toimii kasvuyrityksessä asiakastoimituksista ja asiakastuesta vastaavana johtajana. Heikin kokemuksiaan koulutuksesta:

 1. Miksi valitsit Lean-muutosohjaaja -koulutuksen?
  "Valitsin Jaatinen L6S Consultingin Lean-ohjaajakurssin yrityksen verkkosivuilta löytämäni kuvauksen perusteella. Minusta kuvauksista löytyi paljon työkaluja käytännön haasteiden työstämiseen. Kurssin sisältö oli myös paketoitu tehokkaasti kahteen, yhteensä viiden päivän sessioon. Lisäksi sessioiden ajoitus oli minulle sopiva."
 2. Kokemuksesi koulutuksesta?
  "Koulutus vastasi erittäin hyvin ennakko-odotuksiani sisällön osalta. Odotin myös käytännönläheistä, esimerkeistä yms. koostuvaa sisällön avaamista - näiltä osin kurssi ylitti odotukseni kirkkaasti. Esityksissä ja keskusteluissa käytiin laajasti ja havainnollisesti läpi organisaatioissa yleisesti esiintyviä haasteita Lean mallien toteutuksessa ja esitettiin ratkaisumalleja ja -esimerkkejä. Harjoitukset olivat hyviä ja esitys/session vetotyyli oli loistava, eteneminen sujuvaa, mutta suhteellisen kiireettömän tuntuista. Koulutuksen juoksutustyyli, jossa teoria käytiin läpi rakentamalla viesti yhdessä fläpille (kirjallinen materiaali jäi muistin tueksi koulutuksen jälkeen) oli erinomainen. Havainnollisen ja käytännön läheisen lähestymistavan vuoksi asiat avautuivat erittäin hyvin ja jättivät vahvan muistijäljen. Koulutus "maadoittui" myös oman projektin työstön kautta siten, että koulutuksen aikana syntyi omalle projektille perussuunnitelma, jota on helppo täydentää matkan varrella."
 3. Suosittelisitko tätä koulutusta muille?
  "Omalta osaltani voin todella suositella tätä kurssia. Jos osallistujalla on konkreettinen toiminnan tehostamishanke jo valmiiksi mielessä, kurssilla saa todella hyviä ideoita vinkkejä ja ohjeita projektin menestyksen varmistamiseksi."

  

Miksi valita Jaatinen B.V. kouluttajaksi?

Kouluttajana toimii sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt: DI Marja Jaatinen. Marjalla on vuosien kokemus kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, julkisella sektorilla ja eri palvelualoilla.

Esimerkkejä vahvuuksistamme:

 • Selkeys: Koulutuksen kaikki opit kytkeytyvät selkeisiin askeleisiin, miten edetä prosessien parannuksessa, jotta materiaalin käyttäminen koulutuksen jälkeen helpottuu.
 • Käytännönläheisyys: Koulutuksen oppeja sovelletaan jo koulutuksen aikana osallistujien omaan ympäristöön.
 • Tehokkuus: Koska keskitymme vain oleellisimpaan ja harjoittelemme paljon voimme tarjota tehokkaita ja kompakteja koulutuksia edullisesti.

Tutustu koulutustyyliimme tarkemmin: Koulutustapamme.

 

Kesto, aika ja paikka

Koulutus kestää 5 päivää ja järjestetään kolmessa osassa. Seuraava avoin koulutus järjestetään Espoossa:

 • Osa 1 ja 2: 28. - 30. lokakuuta 2020
 • Osa 3: 14. - 15. joulukuuta 2020

Lisätietoja koulutuspaikasta ja majoituksesta Espoossa: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Koulutuksen hinta

Hinta avoin koulutus: 2.350,- € + alv. / osanottaja.
Hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen sekä tarjoilut (lounas ja välipalat).

Ilmoittautuminen

Koulutuksen interaktiivisen ja harjoituspitoisen opetusmuodon vuoksi otamme koulutukseen poikkeuksellisesti enintään vain 8 osallistujaa. Varmista paikkasi klikkaamalla alla olevaa "Ilmoittaudu"-painiketta ja täyttämällä tietosi:

 

Muut Lean-palvelumme

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisinä koulutuksena, jolloin rakennamme koulutuksen mittatilauksena asiakkaan tarpeiden mukaan. Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoja näistä vaihtoehdoista tai muista Lean-palveluistamme ota yhteyttä: