engels kl

icon-linkedin

DFSS Yellow Belt -koulutus

Design for Six Sigma (DFSS) Yellow Belt -koulutus pohjautuu DFSS-suunnittelumetodiikkaan, joka auttaa uusien prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Design for Six Sigma soveltuu tilanteisiin, joissa luodaan jotain täysin uutta tai olemassa olevaa prosessia / tuotetta ei voi tai ei kannata enää parantaa lisää. Design for Six Sigman avulla kehitysprojektien laatu paranee ja projektien läpimeno tehostuu. 

Uusien tuotteiden, prosessien ja palvelujen kehittäminen ei ole vain teknologiaosaston tehtävä, vaan onnistuneeseen projektiin tarvitaan koko organisaation panos markkinoinnista tuotantoon. Koulutuksen aikana osallistujat oppivat, miten omaa roolia voi parantaa kehitysprosessin tehostamisessa. 

Kouluttajana on kansainvälisesti kokenut, sertifioitu Master Black Belt, joka kouluttaa nyt myös Suomessa suomen kielellä. Hän jakaa DFSS-kokemuksiaan useista eri yrityksistä ja auttaa soveltamaan DFSS:ää osallistujien tilanteisiin.

Design for Lean Six Sigma johdanto koulutus

Kenelle koulutus soveltuu?

Design for Six Sigma Yellow Belt –koulutus soveltuu asiantuntijoille ja johdolle, jotka ovat osallisina kehitysprojekteissa, mutta eivät itse tee suunnittelutyötä. Koulutus sopii myös johtajille, jotka vastaavat kehitysprojekteista (esim. teknologiajohtajat ja Product management).

Mikäli olet projektin vetäjä tai asiantuntija, joka kehittää uusia prosesseja, tuotteita ja palveluja, suosittelemme osallitumista Lean Six Sigma Black Belt -koulutukseen. Mikäli tavoitteesi on parantaa olemassa olevia prosesseja tai tuotteita, suosittelemme tutustumista Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutukseen.

Mitä koulutus tarjoaa osanottajille?

• Design for Six Sigma -koulutuksen jälkeen osallistujat hallitsevat DFSS:n peruskäsitteet ja välineet.
• Osallistujat ymmärtävät, miten käyttää Design for Six Sigmaa omassa roolissaan designprojektien tukemisessa, jotta tulosten laatu, projektien nopeus ja tehokkuus paranevat.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi peruskäsitteet, joita yleensä tarvitaan vaativien designprojektien läpiviemiseen:

 • Design for Six Sigman peruskäsitteet
 • DFSS-projektin vaiheet: Define, Asses, Develop, Validate, Launch, Sustain
 • Gate reviews
 • Multi Generation Product Plan (MGPP)
 • Voice of the customer (VoC)
 • Customer Needs Mapping (CNM)
 • Critical to Quality (CTQ) Flowdown
 • Quality function deployment (QFD), House of Quality (HoQ)
 • Talousanalyysi ja functionaaliset analyysit
 • Scorecards
 • Project charter
 • Johdanto designtyövälineisiin ja prosessin kyvykkyyden mittaukseen
 • Lean Six Sigma johtajuus DFSS:ssä

Koulutus on hyvin interaktiivista ja sisältää paljon konkreettisia malleja, esimerkkejä ja simulaatioita sekä "Lessons Learned"-esimerkkejä muista organisaatioista.

Koulutusmateriaali

Osallistujille jaetaan suomenkielinen koulutusmateriaali, joka on jäsennetty DFSS-projektiaskeleiden mukaan: Tarvittavat aktiviteetit, menetelmät ja työkalut on kytketty askeleisiin, jotta materiaalin käyttäminen kurssin jälkeen omassa projektissa helpottuu.

Koulutuksen kesto ja kouluttaja

Koulutus kestää yhteensä 3 päivää ja järjestetään toistaiseksi vain yrityksen sisäisenä koulutuksena. 

Kouluttaja: DI Marja Jaatinen, MBB

Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta yrityksesi sisäisenä koulutuksena:

 

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia: