engels kl

icon-linkedin

0
0
0
s2smodern

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus ja sertifiointi

 

Järjestämme koulutusta kolmessa eri muodossa: etä-, lähipäivä- ja hybridikoulutuksena. Lähipäivien koulutuspaikat: Helsinki ja Espoo.

Opi tehokkaimmat Lean Six Sigman ja muutoksen hallinnan menetelmät, joita prosessin parannuksessa tarvitaan. Yhdeksän päivän koulutus valmentaa osallistujat Lean Six Sigma Green Belt pätevyyteen ja sertifiointiin ISO 18404 standardin mukaisesti. Kouluttajana on kansainvälisesti kokenut, sertifioitu Master Black Belt, joka kouluttaa myös Suomessa suomeksi. Koulutukseen sisältyy myös kouluttajan valmennus Green Belt -sertifiointiin. Lähipäivien koulutuspaikat: Helsinki (keskusta) ja Espoo (Leppävaara).

Tutustu kuvan alla koulutuksen sisältöön, Suomessa uniikkiin opetusmenetelmään, asiakkaiden kokemuksiin ja koulutuskalenteriin. Viestin lopussa linkki ilmoittautumiseen.

Green Belt v2

Mitä koulutus tarjoaa osanottajille?

 • Koulutuksen jälkeen hallitset tarpeellisimmat Lean Six Sigma -menetelmät ja -työkalut, jotka mahdollistavat menestyksekkään toimimisen parannusprojektien vetäjänä. 
 • Olet saanut ensimmäisen projektisi päätökseen tai pystyt päättämään projektin ennakoitavissa olevassa aikataulussa.
 • Sinulla on mahdollisuus hyväksyttää projektityösi ja saada sertifioidun Master Black Beltin hyväksymän, ISO 18404 sisältöön perustuvan, Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin. 
 • Voit myös liittyä koulutuksiin osallistuneiden maksuttomaan vertaistukiryhmään Webinaareissamme, joissa käymme läpi projektiesimerkkejä ja keskustelemme ajankohtaisista teemoista. Lue lisää Webinaarista...

Kenelle Lean Six Sigma Green Belt -koulutus soveltuu?

Lean Six Sigma Green Belt –koulutus soveltuu asiantuntijoille, jotka haluavat parantaa yritysprosesseja ja oppia uusia menetelmiä huomattavien parannusten (50-90%) aikaansaamiseksi muutamassa kuukaudessa.

Voit koulutuksen jälkeen halutessasi jatkaa helposti Black Belt -tasolle 4 päivän lisäkoulutuksella tai osallistua suoraan Black Belt -koulutukseen.

Jos haluat vielä lisätietoja, onko Green Belt -koulutus sinulle sopivin koulutus, ota meihin yhteyttä viestin lopussa olevasta linkistä tai lue lisää eri Six Sigma Belttien rooleista klikkaamalla Blogiin: ”Lean Six Sigma Belt tasot: Mikä taso on tarpeen?”

Koulutuksen sisältö ja Green Belt -sertifikaatti

Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa keskitymme tehokkaimpiin Lean 6 Sigma -aktiviteetteihin, -työvälineisiin ja -tekniikoihin, joita organisaatioissa yleensä tarvitaan prosessien parantamisessa. Koulutus sisältää Lean Six Sigman lisäksi n. 30 % muutoksen hallintaan liittyviä menetelmiä, ns. "Soft Skills". 

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen sisältö pohjautuu ISO 18404 normiin. Normi määrittää Green Beltin valmiudet Leanin ja Six Sigman toteuttamisessa. Koulutus kattaa Green Belt -tasoisesti mm. seuraavat aiheet (klikkaa välilehtiä yksityiskohtaisempaan sisältöön):

 

Johdanto

 • Milloin, miksi ja miten käyttää Lean Six Sigmaa:
  • Johdanto Leanin ja Six Sigman tehokkaaseen hyödyntämiseen erityyppisissä projekteissa ja erilaisissa organisaatioissa.
 • Projektin hallinta: 12 askeleen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

 

Define

Define-vaiheessa valitaan ja rajataan Parannusprojekti erilaisien työkalujen avulla:

 • Asiakkaan ääni 
  • "Voice of the Customer" -VOC
  • "Critical to Quality" - CTQ
  • CTQ-puu
 • Projektisopimus
 • Riskimatriisi

 

Measure

Measure-vaiheessa projektin tavoite operationalisoidaan ja testataan mittausten luotettavuus mm. seuraavien menetelmien avulla:

 • Prosessin kuvaus (SIPOC)
 • Operationaalinen mittausyksikön määrittäminen
 • Mittausjärjestelmän analysointi 
 • Riittävän näytekoon määrittäminen

 

Analyze

Analyze-vaiheessa mitataan prosessin suorituskyky:

 • Prosessin kyvykkyysanalyysit
 • Prosessin ohjauskortit
 • Normaalisuustesti
 • Prosessin hukan muodot
 • Juurisyyanalyysi prosessin parantamiseksi arvovirtakuvauksen ja hypoteesitestauksen avulla

 

Improve

Improve-vaiheessa kehitetään ja testataan optimaalinen ratkaisu juurisyiden eliminointiin statistisilla analyysimenetelmillä ja Lean-ratkaisumenetelmillä:

 • 5S
 • Push/Pull
 • Kanban
 • Poka-Yoke
 • Kaizen
 • Hypoteesitestaus
 • Ratkaisun validointi

 

Control

Control-vaiheessa ratkaisut jalkautetaan niin, että tulokset implementoidaan pysyvästi ja samalla luodaan jatkuvan parantamisen kulttuuri. Käytämme mm. seuraavia menetelmiä:

 • Standardisoidut työohjeet
 • Kriittiset suoritusindikaattorit
 • Toiminnan tarkkailu
 • Työn visuaalinen ohjaus
 • Out of Control Action Plan (OCAP)
 • Lean-päivittäisjohtaminen
 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin sykli

 

Muutoksen hallinta

Muutoksen hallinta kuuluu koulutuksissamme oleellisena osana kaikkiin DMAIC-vaiheisiin:

 • Projektikarikkojen tunnistaminen ja estäminen Lean 6 Sigma -johtamismallin avulla
 • Green Beltin rooli ryhmän muodostuksen eri vaiheissa
 • Sidosryhmäanalyysi
 • Ryhmänjäsenien eri roolit ja niiden tehokas hyödyntäminen
 • Fasilitointi DMAIC-projektissa
 • Kommunikoinnin eri tasojen käyttö
 • Vastarinnan hallinta erilaisilla vaikuttamistavoilla
 • Rakentavan palautteen antaminen

Koulutus kestää 9 päivää ja jakautuu 2-3 päivän koulutusjaksoihin n. 3 kuukauden aikana. Suosittelemme, että osallistujilla on oma parannusprojekti kurssin aikana (oma tai yhdessä muiden Belttien kanssa). Lue Blogistamme neuvoja projektin valinnassa. Koulutusjaksojen välillä voit soveltaa opittua heti käytäntöön omassa projektissasi. Osallistujien omia projekteja käytetään myös koulutuksen aikana harjoituksissa ja interventioissa.

Green Belt -sertifikaatti

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus sertifioitua hyväksyttämällä projektityö. Vaatimukset läpäisseet saavat arvostetun Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin. Sertifiointi sisältyy koulutuksen hintaan.

Uniikki koulutustapa Suomessa

Panostamme Green Belt -koulutuksessa erityisesti sen interaktiivisuuteen, vaihtelevuuteen ja erilaisiin opetusmenetelmiin, jotta oppimiskokemus olisi tehokas, mukava ja erilaiset oppimistavat huomioiva. Olemme yhdistäneet teorian käytännön esimerkkeihin, ryhmätöihin, keskusteluihin, simulaatioihin ja kertausharjoituksiin. Oppimista tukee myös kattava digitaalinen oppimisympäristö. Koulutuksessa on lisäksi runsaasti aikaa käytännön sovellutuksiin osallistujien omassa tai vastaavanlaisessa ympäristössä.

1. Tee Lean Six Sigma -projekti jo koulutuksessa

Hyödynnämme moderneja opetusmenetelmiä, uusimpia digitaalisia tekniikoita ja uniikkia pelisimulaatiota. Yhteistyössä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa olemme mm. kehittäneet uudenlaisen oppimistavan Green Belt -koulutuksissa korvaamalla yleisesti käytetyt manuaaliset simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla digitaalisella simulaatiolla. 

Simulaatiossa osallistujilla on yritys, jonka prosessia pitää parantaa yhdessä. Simulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samanaikaisesti, jolloin opittuja menetelmiä harjoitellaan heti käytännössä. Simulaatio tuottaa myös dataa reaaliajassa. Osallistujat oppivat analysoimaan dataa sekä myös miettimään miten parantaa prosessia vähälläkin datalla tai jos dataa on liikaa. Pelisimulaatiota pelataan lähes joka koulutuspäivä. Se on samalla myös hauska tiimiharjoitus, joka mukavasti keventää koulutusta.

Koulutuksen päätteeksi pelisimulaation projekti on valmis ja saat siitä hyvän, itse koetun esimerkin jatkoon. Voit lukea lisää menetelmästä: Interaktiivinen simulaatio opetuksen tukena. 

2. Kouluttajana sertifioitu Master Black Belt

Kouluttajamme Suomessa on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt DI Marja Jaatinen. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Lean Six Sigman soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, eri palvelualoilla ja julkisella sektorilla.

3. Leanattu koulutus

Koulutamme ”Leanisti”. Koska keskitymme vain oleelliseen, käytämme tehokkaita opetusmenetelmiä, laajaa tukimateriaalia oppimisympäristössä ja kokeneita Master Black Belt -sertifioituja kouluttajia, voimme järjestämme tehokkaita, innostavia ja kompakteja koulutuksia.

4. Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali

Osallistujana saat suomenkielisen koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä (oppimisalusta). Materiaali on oppimisympäristössä jäsennetty koulutuksemme 12 askeleen DMAIC-projektirakenteeseen. Teoria, mallit, videot, valmiit pohjat, tehtävät, keskustelut jne. on oppimisympäristössä integroitu tähän DMAIC-rakenteeseen. Oppimisalustan monipuolinen sisältö tukee kontaktiopetetusta, mahdollistaa osaltaan vaihtelevan oppimisen sekä vapauttaa aikaa lisäharjoitteluun ja syventävään oppimiseen koulutuspäivien aikana. Oppimisalusta helpottaa myös koulutukseen valmistautumista ja kertaamista koulutuksen jälkeen. Lue lisää oppimisalustastamme: Uusi teknologia kontaktiopetuksen tukena.

Käytämme koulutuksen aikana Minitab-tietokoneohjelmaa. Myös koulutuksen jälkeen ohjelma on olennainen apuväline Lean Six Sigma -projekteissa. Osallistujilla tulee olla mukana oma kannettava tietokone ja hankkia koneelle Minitab-ohjelma. Voit hankkia yksittäisen Minitab-lisenssin tai aloittaa ilmaisella 30 päivän koelisenssillä. Voit hankkia lisenssin linkistä: Minitab.com. Jos haluat hankkia lisenssin muutamaksi kuukaudeksi vain koulutuksen ajaksi, ota meihin yhteyttä edullisista vaihtoehdoista. Neuvomme tarvittaessa myös muissa ohjelman hankintaa ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

Voit tutustua koulutukseen osallistuneiden kokemuksiin alla. Kannattaa tutustua myös sertifioitujen Green Belttien saavuttamiin tuloksiin sekä referensseihimme laajemminkin linkissä: Asiakaskokemuksia ja saavutettuja tuloksia.

Koulutuksen kesto, aika ja koulutuspaikat

Koulutus kestää yhteensä 9 päivää ja on jaettu useampaan koulutusjaksoon noin kolmen kuukauden aikana. Lisäksi tarjoamme neljä tuntia valmennusta projektien ohjaamiseen. 

Järjestämme koulutusta eri muodoissa: kokonaan lähipäivämuotoisena tai kokonaan etänä, sekä hybridikoulutuksena, jossa kontaktiopetuspäivistä on 4 päivää lähipäivämuodossa (Helsinki / Espoo) ja 5 päivää etäkoulutuksena. Voit valita itsellesi sopivimman koulutusmuodon. Jos sinua mietityttää, mikä koulutusmuoto olisi sinulle sopivin, kannattaa tutustua tutkimukseemme, minkä koulutusmuodon asiakkaamme ovat kokeneet toimivimmaksi (aktiivisen verkkokoulutuksemme, lähipäiväkoulutuksen vai niiden yhdistelmän, hybridikoulutuksen):  Lue lisää asiakaskokemuksista...

Syksyn avoimet Green Belt -koulutukset, joissa on vielä tilaa:

Syksy 2021 VI (hybridikoulutus: 4 pv Espoo, Leppävaara + 5 pv etänä) 

 • Osa 1: 30. syyskuuta - 01. lokakuuta 2021, lähiopetus, Espoo. Päivitys 26.8.21: Koulutusosa siirretään koronarajoituksien vuoksi etämuotoon.
 • Osa 2: 14. - 15. lokakuuta 2021, etäopetus
 • Osa 3: 03. - 05. marraskuuta 2021, etäopetus
 • Osa 4: 25. - 26. marraskuuta 2021, lähiopetus, Espoo

Syksy 2021 VII (hybridikoulutus: 4 pv Helsinki, keskusta + 5 pv etänä)

 • Osa 1: 05. - 06. lokakuuta 2021, lähiopetus, Helsinki. Päivitys 26.8.21: Koulutusosa siirretään koronarajoituksien vuoksi etämuotoon.
 • Osa 2: 11. - 12. lokakuuta 2021, etäopetus
 • Osa 3: 01. - 03. joulukuuta 2021, etäopetus
 • Osa 4: 18. - 19. tammikuuta 2022, lähiopetus, Helsinki

Jos lähipäiviä ei koronatilanteen vuoksi voida järjestää, siirrämme ne etämuotoon. 

Lisätietoja koulutuspaikasta 

Lähiopetuspäivien koulutuspaikat ovat hyvien kulkuyhteyksien äärellä Helsingissä ja Espoossa, tulet sitten autolla, junalla, linja-autolla tai lentäen. Espoon koulutuksessa lähipäivien hintaan sisältyy autoparkki helposti löydettävässä parkkihallissa koulutuspaikan vieressä. Lisätietoja koulutuspaikoista ja majoituksesta Helsingissä ja Espoossa: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisinä koulutuksina. 

Koulutuksen hinta

Hinta avoin koulutus:

 • Etäkoulutus: 2.350,- € + alv. / osallistuja
 • Hybridikoulutus: 2.650,- € + alv. / osallistuja
 • Lähipäiväkoulutus: 2.950,- € + alv. / osallistuja

Hinta sisältää tarjoilut (lähipäivät), koulutuksen materiaaleineen (ei kuitenkaan Minitab-lisenssiä), neljä tuntia etätukea ja projektin tarkastuksen Green Belt -sertifiointia varten sekä Green Belt -sertifikaatin kaikki vaatimukset läpäisseille.

Green Beltistä Black Beltiksi?

Haluatko jatkaa koulutuksen jälkeen Black Beltiksi? Voit koulutuksen jälkeen jatkaa, joko heti tai myöhempänä ajankohtana, 4 päivän lisäkoulutuksella Black Beltiksi. Lue lisää: Green Belt to Black Belt -koulutus.

Ilmoittautuminen LSS Green Belt -koulutukseen

Avoimeen Green Belt -koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa. Varmista paikkasi ilmoittautumalla:

 

 

Mikäli haluat lisätietoja koulutuksesta tai olet kiinnostunut mahdollisuuksista järjestää koulutus yrityksesi sisäisenä koulutuksena tai esim. paikkakunnallasi yhdessä muiden yritysten kanssa:

 

 
Jos olet kiinnostunut muista koulutuksistamme, katso tarjontamme: Lean Six Sigma -koulutus ja Johdon Lean Six Sigma -koulutus.