engels kl

icon-linkedin

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus ja sertifiointi

 

Uniikki koulutustapa Suomessa: Opi Lean Six Sigma tekemällä parannusprojekti yhdessä muiden osallistujien kanssa jo koulutuksessa.

Yhdeksän päivän koulutus valmentaa sinut Lean Six Sigma Green Belt -pätevyyteen ja -sertifiointiin. Tutustu tehokkaaseen ”Leanattuun” koulutukseen: Parannusprojekti jo koulutuksessa yhdessä muiden osallistujien kanssa, käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali, hyvät asiakaspalautteet, kouluttajana sertifioitu Master Black Belt. Koulutukseen sisältyy myös kouluttajan valmennus Green Belt -sertifiointiin. Järjestämme koulutusta lähipäivä-, etä- ja hybridimuodossa.

Tutustu kuvan alla koulutuksen sisältöön, opetusmenetelmiin, asiakkaiden kokemuksiin ja koulutuskalenteriin. Viestin lopussa linkki ilmoittautumiseen.

Green Belt v2

Mitä koulutus tarjoaa osanottajille?

 • Koulutuksen jälkeen hallitset tarpeellisimmat Lean Six Sigma -menetelmät ja -työkalut, jotka mahdollistavat menestyksekkään toimimisen parannusprojektien vetäjänä. 
 • Olet saanut ensimmäisen projektisi päätökseen tai pystyt päättämään projektin ennakoitavissa olevassa aikataulussa.
 • Sinulla on mahdollisuus hyväksyttää projektityösi ja saada Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatiti. 
 • Voit myös liittyä koulutuksiin osallistuneiden maksuttomaan vertaistukiryhmään Webinaareissamme, joissa käymme läpi projektiesimerkkejä ja keskustelemme ajankohtaisista teemoista. Lue lisää Webinaarista...

Kenelle Lean Six Sigma Green Belt -koulutus soveltuu?

Lean Six Sigma Green Belt –koulutus soveltuu asiantuntijoille, jotka haluavat parantaa yritysprosesseja ja oppia uusia menetelmiä huomattavien parannusten (50-90%) aikaansaamiseksi muutamassa kuukaudessa.

Voit koulutuksen jälkeen halutessasi jatkaa helposti Black Belt -tasolle 4 päivän lisäkoulutuksella tai osallistua suoraan Black Belt -koulutukseen.

Jos haluat vielä lisätietoja, onko Green Belt -koulutus sinulle sopivin koulutus, ota meihin yhteyttä viestin lopussa olevasta linkistä tai lue lisää eri Six Sigma Belttien rooleista klikkaamalla Blogiin: ”Lean Six Sigma Belt tasot: Mikä taso on tarpeen?”

Koulutuksen sisältö ja Green Belt -sertifikaatti

Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa keskitymme tehokkaimpiin Lean 6 Sigma -aktiviteetteihin, -työvälineisiin ja -tekniikoihin, joita organisaatioissa yleensä tarvitaan prosessien parantamisessa. Koulutus sisältää Lean Six Sigman lisäksi n. 30 % muutoksen hallintaan liittyviä menetelmiä, ns. "Soft Skills". 

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen sisältö pohjautuu ISO 18404 normiin. Normi määrittää Green Beltin valmiudet Leanin ja Six Sigman toteuttamisessa. Katamme myös kansainvälisten standardien ASQn, IASSCn ja CSSCn BoK ("Body of Knowledge") sisällöt, lukuun ottamatta harvinaisimpia menetelmiä ja työvälineitä. Voit tutustua standardien sisältövaatimuksiin tarkemmin linkissä: Green Belt -sertifikaatit ja vaatimukset.

Koulutus kattaa Green Belt -tasoisesti mm. seuraavat aiheet (klikkaa välilehtiä yksityiskohtaisempaan sisältöön):

 

Johdanto

 • Milloin, miksi ja miten käyttää Lean Six Sigmaa:
  • Johdanto Leanin ja Six Sigman tehokkaaseen hyödyntämiseen erityyppisissä projekteissa ja erilaisissa organisaatioissa.
 • Projektin hallinta: 12 askeleen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

 

Define

Define-vaiheessa valitaan ja rajataan Parannusprojekti erilaisien työkalujen avulla:

 • Asiakkaan ääni 
  • "Voice of the Customer" -VOC
  • "Critical to Quality" - CTQ
  • CTQ-puu
 • Projektisopimus
 • Riskimatriisi

 

Measure

Measure-vaiheessa projektin tavoite operationalisoidaan ja testataan mittausten luotettavuus mm. seuraavien menetelmien avulla:

 • Prosessin kuvaus (SIPOC)
 • Operationaalinen mittausyksikön määrittäminen
 • Mittausjärjestelmän analysointi 
 • Riittävän näytekoon määrittäminen

 

Analyze

Analyze-vaiheessa mitataan prosessin suorituskyky:

 • Prosessin kyvykkyysanalyysit
 • Prosessin ohjauskortit
 • Normaalisuustesti
 • Prosessin hukan muodot
 • Juurisyyanalyysi prosessin parantamiseksi arvovirtakuvauksen ja hypoteesitestauksen avulla

 

Improve

Improve-vaiheessa kehitetään ja testataan optimaalinen ratkaisu juurisyiden eliminointiin statistisilla analyysimenetelmillä ja Lean-ratkaisumenetelmillä:

 • 5S
 • Push/Pull
 • Kanban
 • Poka-Yoke
 • Kaizen
 • Hypoteesitestaus
 • Ratkaisun validointi

 

Control

Control-vaiheessa ratkaisut jalkautetaan niin, että tulokset implementoidaan pysyvästi ja samalla luodaan jatkuvan parantamisen kulttuuri. Käytämme mm. seuraavia menetelmiä:

 • Standardisoidut työohjeet
 • Kriittiset suoritusindikaattorit
 • Toiminnan tarkkailu
 • Työn visuaalinen ohjaus
 • Out of Control Action Plan (OCAP)
 • Lean-päivittäisjohtaminen
 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin sykli

 

Muutoksen hallinta

Muutoksen hallinta kuuluu koulutuksissamme oleellisena osana kaikkiin DMAIC-vaiheisiin:

 • Projektikarikkojen tunnistaminen ja estäminen Lean 6 Sigma -johtamismallin avulla
 • Green Beltin rooli ryhmän muodostuksen eri vaiheissa
 • Sidosryhmäanalyysi
 • Ryhmänjäsenien eri roolit ja niiden tehokas hyödyntäminen
 • Fasilitointi DMAIC-projektissa
 • Kommunikoinnin eri tasojen käyttö
 • Vastarinnan hallinta erilaisilla vaikuttamistavoilla
 • Rakentavan palautteen antaminen

Koulutus kestää 9 päivää ja jakautuu 2-3 päivän koulutusjaksoihin n. 3 kuukauden aikana. Suosittelemme, että osallistujilla on oma parannusprojekti kurssin aikana. Lue Blogistamme neuvoja projektin valinnassa. Koulutusjaksojen välillä voit soveltaa opittua heti käytäntöön omassa projektissasi. Osallistujien omia projekteja käytetään myös koulutuksen aikana harjoituksissa ja interventioissa.

Green Belt -sertifikaatti

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus sertifioitua hyväksyttämällä projektityö. Vaatimukset läpäisseet saavat arvostetun Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin. Sertifiointi sisältyy koulutuksen hintaan.

Uniikki koulutustapa Suomessa

Panostamme Green Belt -koulutuksessa erityisesti sen interaktiivisuuteen, vaihtelevuuteen ja erilaisiin opetusmenetelmiin, jotta oppimiskokemus olisi tehokas, mukava ja erilaiset oppimistavat huomioiva. Olemme yhdistäneet teorian käytännön esimerkkeihin, ryhmätöihin, keskusteluihin, simulaatioihin ja kertausharjoituksiin. Oppimista tukee myös kattava digitaalinen oppimisympäristö. Koulutuksessa on lisäksi runsaasti aikaa käytännön sovellutuksiin osallistujien omassa tai vastaavanlaisessa ympäristössä.

1. Tee Lean Six Sigma -projekti jo koulutuksessa

Hyödynnämme moderneja opetusmenetelmiä, uusimpia digitaalisia tekniikoita ja uniikkia pelisimulaatiota. Yhteistyössä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa olemme mm. kehittäneet uudenlaisen oppimistavan Green Belt -koulutuksissa korvaamalla yleisesti käytetyt manuaaliset simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla digitaalisella simulaatiolla. 

Simulaatiossa osallistujilla on yritys, jonka prosessia pitää parantaa yhdessä. Simulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samanaikaisesti, jolloin opittuja menetelmiä harjoitellaan heti käytännössä. Simulaatio tuottaa myös dataa reaaliajassa. Osallistujat oppivat analysoimaan dataa sekä myös miettimään miten parantaa prosessia vähälläkin datalla tai jos dataa on liikaa. Pelisimulaatiota pelataan lähes joka koulutuspäivä. Se on samalla myös hauska tiimiharjoitus, joka mukavasti keventää koulutusta.

Koulutuksen päätteeksi pelisimulaation projekti on valmis ja saat siitä hyvän, itse koetun esimerkin jatkoon. Voit lukea lisää menetelmästä: Interaktiivinen simulaatio opetuksen tukena. 

2. Kouluttajana sertifioitu Master Black Belt

Kouluttajamme Suomessa on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt DI Marja Jaatinen. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Lean Six Sigman soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, eri palvelualoilla ja julkisella sektorilla.

3. Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali

Osallistujana saat suomenkielisen koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä (oppimisalusta). Materiaali oppimisympäristössä on jäsennetty koulutuksemme 12 askeleen ns. DMAIC-projektirakenteeseen. Teoria, mallit, videot, valmiit pohjat, tehtävät, keskustelut jne. on oppimisympäristössä integroitu tähän DMAIC-rakenteeseen. Oppimisalustan monipuolinen sisältö tukee kontaktiopetetusta, mahdollistaa osaltaan vaihtelevan oppimisen sekä vapauttaa aikaa lisäharjoitteluun ja syventävään oppimiseen koulutuspäivien aikana. Oppimisalusta helpottaa myös koulutukseen valmistautumista ja kertaamista koulutuksen jälkeen. Lue lisää oppimisalustastamme: Uusi teknologia kontaktiopetuksen tukena.

Käytämme koulutuksen aikana Minitab-tietokoneohjelmaa. Myös koulutuksen jälkeen ohjelma on olennainen apuväline Lean Six Sigma -projekteissa. Osallistujilla tulee olla mukana oma kannettava tietokone ja hankkia koneelle Minitab-ohjelma. Voit hankkia yksittäisen Minitab-lisenssin tai aloittaa ilmaisella 30 päivän koelisenssillä. Voit hankkia lisenssin linkistä: Minitab.com. Jos haluat hankkia lisenssin muutamaksi kuukaudeksi vain koulutuksen ajaksi, ota meihin yhteyttä edullisista vaihtoehdoista. Neuvomme tarvittaessa myös muissa ohjelman hankintaa ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

Voit tutustua koulutukseen osallistuneiden kokemuksiin alla sekä laajempiin referensseihimme linkissä: Asiakaskokemuksia

 

Kannattaa myös tutustua Green Belttien tekemiin projekteihin eri aloilla: Lean Six Sigma -projektiesimerkkejä

Koulutuksen kesto, aika ja koulutuspaikat

Koulutus kestää yhteensä 9 päivää ja on jaettu neljään koulutusjaksoon noin kolmen kuukauden aikana. Lisäksi tarjoamme neljä tuntia valmennusta projektien ohjaamiseen ja sertifiointiin. 

Voit valita itsellesi sopivimman koulutusmuodon. Järjestämme koulutuksen kolmessa eri muodossa: lähipäivä-, etä- ja hybridikoulutuksena, jossa kontaktiopetuspäivistä osa on lähipäivämuodossa (Espoo) ja osa etäkoulutuksena. Jos valitset koulutusryhmän, jossa on lähipäiviä, suosittelemme oppimisen kannalta olemaan lähipäivinä läsnä paikalla, mutta voit esteen sattuessa osallistua lähipäiviin myös etäyhteydellä.

Kevään 2023 Green Belt -koulutukset järjestetään:

Ryhmä I: Hybridikoulutus, Espoo, Leppävaara + etänä
TÄMÄ RYHMÄ ON TÄYNNÄ.
 • Osa 1: 30. - 31. maaliskuuta 2023, lähiopetus, Espoo*
 • Osa 2: 12. - 13. huhtikuuta 2023, etäopetus
 • Osa 3: 10. - 12. toukokuuta 2023, etäopetus
 • Osa 4: 23. - 24. toukokuuta 2023, lähiopetus, Espoo*
Ryhmä II: Hybridikoulutus, Espoo, Leppävaara + etänä
 • Osa 1: 03. - 04. toukokuuta 2023, lähiopetus, Espoo*
 • Osa 2: 01. - 02. kesäkuuta 2023, etäopetus
 • Osa 3: 13. - 15. kesäkuuta 2023, etäopetus
 • Osa 4: 30. - 31. elokuuta 2023, lähiopetus, Espoo*

Syksyn 2023 Green Belt -koulutukset järjestetään:

Ryhmä III: Lähipäiväkoulutus, Espoo, Leppävaara*
 • Osa 1: 06. - 08. syyskuuta 2023, lähiopetus
 • Osa 2: 12. - 13. lokakuuta 2023, lähiopetus
 • Osa 3: 02. - 03. marraskuuta 2023, lähiopetus
 • Osa 4: 11. - 12. joulukuuta 2023, lähiopetus
Ryhmä IV: Hybridikoulutus, Espoo, Leppävaara* + etänä
 • Osa 1: 09. - 10. lokakuuta 2023, lähiopetus
 • Osa 2: 09. - 10. marraskuuta 2023, etäopetus
 • Osa 3: 22. - 24. marraskuuta 2023, etäopetus
 • Osa 4: 13. - 14. joulukuuta 2023, lähiopetus
Ryhmä V: Etäkoulutus
 • Osa 1: 06. - 07. marraskuuta 2023, etäopetus
 • Osa 2: 27. - 28. marraskuuta 2023, etäopetus
 • Osa 3: 18. - 19. joulukuuta 2023, etäopetus
 • Osa 4: 10. - 12. tammikuuta 2024, etäopetus

* Voit tarvittaessa osallistua lähipäiviin etäyhteydellä.

Jos sinua mietityttää, mikä koulutusmuoto olisi sinulle sopivin, kannattaa tutustua tutkimukseemme asiakaskokemuksista: Etä-, lähi- vai hybridikoulutus?

Lisätietoja koulutuspaikasta 

Lähiopetuspäivien koulutuspaikat ovat hyvien kulkuyhteyksien äärellä, tulet sitten autolla, junalla, linja-autolla tai lentäen. Espoon koulutuksessa lähipäivien hintaan sisältyy autoparkki parkkihallissa koulutuspaikan yhteydessä. Lisätietoja koulutuspaikoista ja majoituksesta: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisinä koulutuksina. 

Koulutuksen hinta

Lähipäivä- ja hybridikoulutus:

 • Ryhmät I-II: 2.950,- € + alv. / osallistuja
 • Ryhmät III-IV: 3.250,- € + alv. / osallistuja

Etäkoulutus:

 • Ryhmä V: 2.950,- € + alv. / osallistuja

Hinta sisältää tarjoilut (lähipäivät), koulutuksen materiaaleineen (ei kuitenkaan Minitab-lisenssiä), neljä tuntia etätukea ja projektin tarkastuksen Green Belt -sertifiointia varten sekä sertifikaatin kaikki vaatimukset läpäisseille.

Green Beltistä Black Beltiksi?

Haluatko jatkaa koulutuksen jälkeen Black Beltiksi? Voit koulutuksen jälkeen jatkaa, joko heti tai myöhempänä ajankohtana, 4 päivän lisäkoulutuksella Black Beltiksi. Lue lisää: Green Belt to Black Belt -koulutus.

Ilmoittautuminen koulutukseen

Avoimeen Green Belt -koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa. Varmista paikkasi ilmoittautumalla:

 

 

Mikäli haluat lisätietoja koulutuksesta tai olet kiinnostunut mahdollisuuksista järjestää koulutus yrityksesi sisäisenä koulutuksena tai esim. paikkakunnallasi yhdessä muiden yritysten kanssa:

 

 
Jos olet kiinnostunut muista koulutuksistamme, katso tarjontamme: Lean Six Sigma -koulutus ja Johdon Lean Six Sigma -koulutus.