engels kl

icon-linkedin

0
0
0
s2smodern

Interaktiivinen verkkokoulutus Lean Six Sigma Green Belt / Black Belt: digitaalinen simulaatio etäkoulutuksessa

 

Viimeaikaisen koronatilanteen vuoksi tarve Lean Six Sigma -verkkokoulutuksiin on kasvanut niin paljon, että Green Belt ja Black Belt -etäkoulutuksien järjestäminen Suomessa aikaistettiin jo keväälle 2020. Myös jo aloitetut koulutukset jatkuvat etänä toistaiseksi. Digitaalinen Lean Six Sigma -simulaatio ”Del-Sim” (© PI-SIMS) tukee interaktiivista oppimista myös etäkoulutuksessa.

Lean Six Sigma simulaation verkkokoulutus intro v2

Uniikki koulutustapa Suomessa

Jaatinen B.V. on mullistanut oppimistavan Lean Six Sigma -koulutuksissa korvaamalla tyypillisesti käytetyt manuaaliset simulaatiot todellisuutta enemmän vastaavalla digitaalisella simulaatiolla. Suomenkielinen simulaatio kattaa kaikki Lean ja Six Sigma -pelien näkökohdat digitaalisessa muodossa, tuottaen KPI:t, dataa ja P&L -laskelmat reaaliajassa. Simulaatio tukee erinomaisesti myös verkkokoulutusta. Eri pelaajat voivat pelata simulaatioita kukin omalla etäyhteydellä.

Kansainvälinen pelitoimittaja on kehittänyt uuden simulaation, jota Jaatinen B.V. on testannut Alankomaissa. Asiakaspalaute on ollut todella positiivista. Tarve Lean Six Sigma -verkkokoulutuksiin on kasvanut niin paljon, että simulaation lanseeraus verkkokoulutuksissa Suomessa päätettiin aikaistaa. Ensimmäiset suomenkieliset Green ja Black Belt -verkkokoulutukset, joissa simulaatiota käytetään, aloitetiin Suomessa jo maaliskuussa 2020. Jaatinen B.V. tarjoaa simulaatiota yksinoikeudella Suomessa.

” Del-Sim -simulaatioon on rakennettu eri osia niin, että sekä Lean että Six Sigma -työkalujen harjoittelu on mahdollista simulaation eri vaiheissa. Del-Sim on ainoa markkinoilla näkemäni simulaatio, jossa osallistujat joutuvat todella miettimään, onko mielekästä edetä hukkaa poistavilla Lean-menetelmillä ja milloin kannattaa hyödyntää enemmän dataa ja käyttää Six Sigma -menetelmiä. Tämä on tyypillinen haaste, jonka Black ja Green Beltit joutuvat kokemaan yleensä vasta omassa projektissaan. Nyt he voivat harjoitella työvälineitä ja valintoja jo koulutuksen aikana, jopa verkkokoulutuksessa.” - Marja Jaatinen, kouluttaja, Lean Six Sigma Master Black Belt

Green Belt ja Black Belt -koulutuksia järjestetään tällä hetkellä verkkokoulutuksena yhdistettynä lähipäiviin koulutuksen päätteeksi. Lue lisää molemmista koulutuksista: Lue lisää…

”Del-Sim”-simulaatio oppimisen tukena myös verkkokoulutuksessa

”Del-Sim” (© PI-SIMS) on usean pelaajan verkkotyökalu, jossa simuloidaan yrityksen toimitusprosessia. Jokaiselle osallistujalla on oma roolinsa Del-Sim-yrityksessä. Simulaation aikana prosessissa ilmenee virheitä, hukkaa, ulkoisia häiriöitä jne. Tehottomuuksia on paljon ja tiimin on askel askeleelta parannettava prosessia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Simulaatiossa osallistujat oppivat mm. miten tehdä Value Stream Mapping (VSM) sekä miten dataa hyödynnetään prosessin parannuksen eri vaiheissa. Osallistujat oppivat analysoimaan dataa, mutta myös miettimään, miten parantaa prosessia vähälläkin datalla ja toisaalta miten toimia, kun dataa on liikaa.

Simulaatio on jaettu useaan kierrokseen. Jokaisen kierroksen jälkeen tilanne analysoidaan VSMn sekä rekisteröityneen datan perusteella. Tiimin päättämät parannukset voidaan implementoida heti. Kierrosten välissä opetellaan myös lisää Lean Six Sigma -menetelmiä, joita harjoitellaan simulaatiossa.
Osallistujat kokevat simulaatiossa tyypillisiä ”todellisen elämän” haasteita:

  • Lean ja Six Sigma haasteet: Prosessissa paljon hukkaa; konkreettisen tavoitteen määrittäminen hankalaa; dataa liikaa/liian vähän; miten valita oikeaa dataa; miten vetää Value Steram Mappingia; milloin tehdä parannukset nopeasti Leanillä ja miten; milloin tarvitaan Six Sigmaa ja mitä tekniikoita silloin käyttää; miten parantaa kontrolloidusti jne.
  • Muutoksen hallinta: Simulaation edetessä osallistujat oppivat myös muutoksen hallintaa; miten pysytään tavoitteessa; milloin joustaa; miten saadaan kaikki mukaan; miten fasilitoida Value Stream Mapping –sessiota jne.

Lean Six Sigma -etäkoulutus

Jos haluat tutustua koulutusvaihtoehtoihin, jotka tällä hetkellä järjestään etänä:

Tai ota yhteyttä: