Black Belt -sertifikaatti

Päivitys: Jaatinen B.V. on saanut ainoana suomenkielisiä koulutuksia järjestävänä organisaationa kansainvälisen tunnustuksen Lean Six Sigma Black Belt -koulutukselleen. The Council for Six Sigma Certification, CSSC, on hyväksynyt koulutuksen akkreditoinnin.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutukseeni osallistuja vinkkasi idean tarpeesta selventää Black Belt -sertifikaattien kirjoa. Tämä auttaisi koulutuksen valinnassa.

Lean Six Sigma Black Belt (BB) -sertifikaatti on arvostettu osoitus henkilön osaamisesta ja siksi haluttu ja suosittu sertifikaatti Lean Six Sigma -osaajien keskuudessa. Sertifikaatin voi hankkia usean organisaation kautta. Sertifikaattien erojen ymmärtäminen on usein kuitenkin haastavaa, tiedon etsiminen työlästä ja törmään usein myös väärinkäsityksiin.

Listaan bogissani yleisimmät BB-sertifikaatit, vaatimukset ja sertifikaattien erot. Blogissani on myös muutama ajatus, miten tietoa voisi hyödyntää itselle sopivan BB-koulutuksen löytämisessä.

Jos haluat tutustua vastaavaan yhteenvetoon Green Belt -sertifikaateista, lue blogini: Lean Six Sigma Green Belt-sertifikaatti.

Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti

Mikä Lean Six Sigma Black Belt on?

Jos aihe on sinulle uusi, selvennyksenä mikä Lean Six Sigma Black Belt on:

 • Lean Six Sigma Black Belt tuntee ja hallitsee Lean Six Sigma -metodologian ja sen menetelmät laajasti ja johtaa monimutkaisia parannusprojekteja. Lean Six Sigma Black Belt ymmärtää, kuinka Lean Six Sigmaa voidaan toteuttaa ja osaa soveltaa Lean Six Sigmaa edistyneellä taitotasolla.

Miten hankkia Black Belt -sertifiointi?

Yleisin tapa hankkia Black Belt -sertifikaatti, on suorittaa koulutuksen jälkeen koulutusjärjestäjän vaatimusten mukaiset tehtävät ja sertifioitua sitä kautta Black Beltiksi. Koulutuksen jälkeen voi myös hankkia sertifikaatin riippumattomalta organisaatiolta.

Sertifiointivaatimukset vaihtelevat, organisaatiosta riippuen:

 1. Teoria testi: yl. 1-4 tunnin kirjallinen, valvottu monivalintatesti (open tai closed book)
 2. Yhden tai useamman Lean Six Sigma -projektin suorittaminen
 3. Kohtien 1 ja 2 yhdistelmä

Erilaiset Black Belt -sertifikaatit

Black Belt -sertifikaatti ei ole suojattuja, periaatteessa kuka tahansa voi sertifioida. Sertifikaatin arvon selvittäminen voikin olla vaikeaa. Sertifikaatin todellinen arvo kannattaa arvioida sertifikaatin luovuttajan tunnettavuuden, luotettavuuden ja tämän itse saamien sertifikaattien ja tunnustuksien perusteella.

Alla lista tunnetuimmista BB-sertifikaatin tarjoajista:

 • ASQ (American Society of Quality)
  • Tämä on Suomessa nimenä ehkä tunnetuin Lean Six Sigma -sertifiointi. Sertifiointivaatimuksiin kuuluu projektin hyväksytty suorittaminen ja kirjallinen monivalintakoe. Sertifikaatti on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen sen voi uusia. Lue lisää vaatimuksista: ASQ Black Belt -sertifikaatti
  • Kannattaa huomioida, ettei ASQ akkreditoi koulutustarjoajia vaan sertifioi henkilöitä. Koulutusten järjestäjät eivät siis voi luovuttaa ASQ-sertifikaatteja. ASQn sivuilta löytyy lista organisaatiosta, jotka tarjoavat lisensoitua ASQ-koulutusta ASQ-validoitujen ohjaajien toimesta. Blogin kirjoitushetkellä ei Euroopassa ole ASQn rekisteröimiä kouluttajia.
 • IASSC (The International Association for Six Sigma Certification)
  • IASSC on Suomessa vähemmän tunnettu, mutta Euroopassa toinen tunnettu kansainvälinen sertifiointiorganisaatio. IACSSn sertifiointivaatimuksiin kuuluu kirjallinen monivalintakoe. Sertifikaatti on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen sen voi uusia. Lue lisää vaatimuksista: IASSC Black Belt -sertifikaatti
  • IASSC akkreditoi myös koulutuksien tarjoajia. Akkreditoinnin saa, jos koulutusmateriaali on IASSCn validoima ja ainakin yksi kouluttajista on IASSCn sertifioima. Suomalaisia Black Belt -koulutuksien tarjoajia ei ole IASSCn akkreditoitujen kouluttajien listalla, eurooppalaisia jonkun verran (kts. edellisen linkin kohta ”Accredited Provider”).
 • CSSC, The Council for Six Sigma Certification
  • CSSC on kolmas iso Black Belt -sertifikaattien tarjoaja. Sertifikaatteja on kolmea eri tasoa. Tasossa I vaatimuksena on kirjallinen monivalintakoe, tasossa II ja III vaaditaan myös tietyt vaatimukset täyttävä Lean Six Sigma -projekti. Sertifikaatti ei vanhene.  Lue lisää vaatimuksista: CSS Black Belt -sertifikaatti
  • CSSC akkreditoi myös koulutuksien tarjoajia. Akkreditoinnissa CSSC validoi koulutusmateriaalin ja kouluttajan riittävän kokemustason. Jaatinen B.V. on suomenkielisiä koulutuksia järjestävistä organisaatioista ainoa, joka on CSSCn akkreditoima, kts. lista hyväksytyistä organisaatioista linkissä: CSSCn akkreditoimat organisaatiot
 • Kouluttajat ja yritykset: Näiden kolmen suuren organisaation lisäksi monella koulutuksien tarjoajilla ja yrityksillä, jotka ovat jalkauttaneet Lean Six Sigman laajasti, on oma sertifiointi. Toisissa vaaditaan testi, toisissa yksi tai useampi projekti, johdon hyväksyntä ja joissakin organisaatioiden sisäisissä sertifikaateissa vaaditaan myös osoitus tiettyjen yritykselle tärkeiden kykyjen hallitsemisesta. Vaatimukset ja taso vaihtelevat paljonkin.

Mikä sertifikaatti kannattaisi hankkia?

Koska sertifikaattikenttä on aika kirjava, alla muutamia ajatuksia ja ideoita sertifikaatin valinnasta kokemukseni perusteella:

 • ASQ ja IASSC -sertifikaatit testaavat todella laajasti statistista osaamista. Syvä statistinen osaaminen on tietyissä työympäristöissä tarpeen, mutta monessa organisaatiossa yliosaamista. IASSC ei vaadi projektia, mikä on mielestäni puute. Onnistunut projekti osoittaa hyvin, että Belt osaa hyödyntää menetelmiä riittävästi ja saa pysyviä muutoksia aikaan. BB-sertifioinnin uusiminen molemmissa sertifikaateissa joka 3 vuosi on kohtuullisen suuri investointi.
 • CSSCn sertifioinnin teoriatestin sisältö keskittyy mielestäni hyvin testaamaan menetelmiä, joita käytännössä tarvitaan. Sertifikaatin etu on mielestäni myös, ettei se vanhene. Tunnustusta oman kokemuksen kartuttamiseen Black Belt voi sen sijaan saada hankkimalla sertifiointitason I lisäksi myös tason II ja III. CSSC-sertifikaatti on tosin vähemmän tunnettu Suomessa.
 • Eri kouluttajien sertifikaatit: Koska edellä mainittujen organisaatioiden tarjoamiin sertifikaattitesteihin valmistautuminen vie paljon aikaa, kannattaa miettiä, kuinka tärkeä tällaisen sertifikaatin hankkiminen on. Jos BB-koulutukseen sisältyy mahdollisuus sertifioitua tekemällä projekti, on se yleensä jo riittävä osoitus osaamisesta.

Vinkkejä BB-koulutuksen valintaan

Sertifikaatit eivät kuvaa kovinkaan hyvin, mikä Black Belt -koulutus olisi sinulle sopiva. Voit hankkia halutessasi ASQn, IASSCn tai CSSCn sertifikaatin koulutusvalinnasta riippumatta. Suomalaisilta BB-koulutuksen järjestäjiltä ei näitä sertifikaatteja tällä hetkellä saa lukuun ottamatta Jaatinen BV:n  CSSC:n akkreditoimia Black Belt -koulutuksia. Miten koulutuksia voisi kuitenkin sertifikaattien perusteella arvioida? Tässä muutama vinkki:

 • ASQn Body of Knowledge, BoK: BB-koulutuksien sisältöesittelyissä viitataan usein ASQn BoK -sisältöön, koska se on yleisesti tunnettu, julkinen lista. Toinen vaihtoehto on IASSCn BoK, joka kattaa paljolti samoja aiheita kuin ASQn BoK. Lista antaa alustavaa kuvaa koulutuksesta, mutta listan kattaminen ei vielä kerro kovinkaan paljon koulutuksen tai kouluttajan tasosta.
 • Kokemukseni perusteella ASQn lista on laaja ja kattaa paljon menetelmiä, joita ei käytännössä tarvitse. Jotta kaikki listatut menetelmät voidaan koulutuksessa opettaa niin, että perehdytys on riittävää ja sisältö vastaa osallistujien tarpeeseen, venyvät koulutukset todella pitkiksi (20+ päivää). Olemme omissa koulutuksissamme päätyneet valitsemaan toisen polun: Rajattu määrä työkaluja, jolloin koulutus voidaan järjestää kompaktina ja pääpaino pysyy kehittämisessä ja projektinhallinnassa, ei liiallisessa tilastotieteessä.
 • Black Belt -koulutuksemme ovat Suomen lyhyimpiä, 13 päivää. Katamme 100 % CSSCn BoKn sisällöstä sekä n. 80 % ASQn ja IASSCn sisällöstä, mutta olemme Leananneet koulutuksemme karsimalla turhaa, etenkin eksoottisempia statistisia menetelmiä. Koulutamme Euroopassa eri maissa ja tekemämme markkinavertailun perusteella BB-koulutukset kestävät tyypillisesti 10-16 päivää. Vertailun ja kokemuksemme perusteella, tämä lähestymistapa sopii Black Belt -kandidaattien tarpeisiin ja työtilanteeseen yleensä parhaiten.
 • Koulutuksen sisällön lisäksi kannattaa myös tutustua koulutuksen oppimisympäristöön ja kouluttajan kokemukseen. Miten erilaiset oppimistavat on huomioitu koulutuksessa, mitä opetusmenetelmiä käytetään, miten kokenut kouluttaja on jne.

Meidän valinta BB-sertifiointiin

Sertifiointivaatimuksena meillä on onnistunut projekti. Olemme luopuneet teoriakokeista, koska huomasimme koulutuksien aikana, että osallistujat stressasivat liikaa testin kysymyksien hallinnasta parannettavien prosessien sijaan. Huomio meni liikaa testin läpäisyyn prosessinparannuksen sijaan.

CSSCn akkreditoiman Black Belt -koulutuksemme jälkeen osallistuja voi siis hankkia meillä Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin saatuaan projektin onnistuneesti päätökseen.

Jos olet kiinnostunut hankkimaan Back Belt -sertifikaatin itsellesi ja etsit sopivaa koulutusta, tutustu meidän Lean Six Sigma -koulutukseen, opetusmenetelmiin ja kouluttajaan. Järjestämme säännöllisesti avoimia koulutuksia sekä yrityksille räätälöityjä koulutuksia.

Lue lisää: Lean Six Sigma Black Belt -koulutus ja -sertifiointi

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai muita ajatuksia ja kokemuksia sertifioinnista.

Lean Six Sigman merkeissä,

Marja Jaatinen

Sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt

Ota yhteyttä

4.6/5 Perustuu 413 arviointiin

Lue muita viestejä