Kaizen: Mitä se tarkoittaa?

Yksi tehokkaimmista Lean-työkaluista, kun tuloksia halutaan saavuttaa erittäin lyhyessä ajassa jopa vain muutamassa päivässä, on Kaizen-työpaja (ns. Kaizen Event). Kaizen perustuu Lean-ajatteluun ja tarkoittaa jatkuvaa parantamista pienissä askeleissa. Kaizen-menetelmää on jo kauan sovellettu teollisuudessa ja viime aikoina yhä useammin menestyksellisesti myös muilla aloilla. Kaizen-työpaja soveltuu tilanteisiin, joissa halutaan parantaa prosessia yhdessä työntekijöiden kanssa ja saavuttaa pysyviä tuloksia. Edellytyksenä onnistuneeseen Kaizeniin on johdon riittävä tuki, työntekijöiden 100 % läsnäolo Kaizen Event’n aikana sekä parannettavan prosessin syklisyys lyhyellä aikavälillä, jotta prosessia voidaan seurata mahdollisimman nopeasti.

Kaizen 300 v4

Kaizenilla saavutettavia tuloksia

Kaizen-työpajoissa tyypillisiä, usein yhtäaikaisia tuloksia ovat:

  • prosessin tehostuminen 30-50 %,
  • läpimenoaikojen lyheneminen 90 % ja
  • työtyytyväisyyden paraneminen 30 %.

Kaizenin muita etuja ovat: Ratkaisujen välitön implementointi, johdon ja työntekijöiden sitoutuminen, vähäinen aikainvestointi, vastarinnan nopea hallinta sekä työntekijöiden valmiuksien parantaminen.

Kaizenin vaiheet

Tyypillinen Kaizen koostuu kolmesta vaiheesta:

1. Valmistelu

  • Johdon tuki, ongelman ja tavoitteen määrittäminen, resurssit, kommunikointi, data-analyysi, logistiikka yms.
  • Vaihe kestää yleensä 1-2 viikkoa ja tiimin työpanos tässä vaiheessa on n. 10% heidän ajastaan.

2. Kaizen Event

  • Prosessin analysointi, juurisyiden määrittäminen ja ratkaisujen kehittäminen juurisyiden poistamiseksi. Alla on esimerkki 5 päivän Kaizen-työpajan vaiheista.
  • Vaihe kestää 3-5 päivää ja on tärkeää, että tiimi osallistuu Kaizen-päiviin 100%.
Kaizen Agenda esimerkki

3. Lean Implementaatio ja jatkuva parantaminen (15-20 päivää):

  • Kaizen Event’n jälkeen tulokset implementoidaan välittömästi ja seurataan tulosten pysyvyyttä kriittisillä tulosmittareilla. Kaizeninissa opittujen tekniikoiden avulla työntekijät pystyvät myös parantamaan prosessiaan edelleen jatkuvasti pienissä askeleissa.
  • Vaihe kestää 15-20 päivää, tiimin panos tässä vaiheessa on n. 10-25 % heidän ajastaan.

Lean ja Kaizen-koulutus

Kouluttaudu Lean ja Kaizen -muutosohjaajaksi. Opi prosessien tehostaminen, Lean-fasilitointi, Kaizen-työpajat ja jatkuva parantaminen tehokkaassa ja hauskassa 5 päivän koulutuksessa: Lean-muutosohjaaja.

Jos sinulle heräsi kysyttävää, ota yhteyttä.

Lean Six Sigman merkeissä,

Marja Jaatinen

Sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt

Ota yhteyttä

4.6/5 Perustuu 413 arviointiin

Lue muita viestejä