engels kl

icon-linkedin

Koulutus Lean 2: Kaizen-fasilitaattori

 

Kaizen-työpaja, ns. Kaizen Event, on yksi tehokkaimmista Lean-työkaluista, jos tuloksia halutaan saavuttaa nopeasti, jopa muutamassa päivässä, hukkaa vähentämällä. Työntekijöiden panos, johdon tuki, työpajan hyvä valmistelu ja hallinta yllättävissäkin tilanteissa auttavat työpajan onnistumisessa, mutta miten ohjata tätä prosessia?

Kouluttaudu kolmessa päivässä Lean Kaizen -fasilitaattoriksi. Opi ohjaamaan erilaisia ryhmiä saavuttamaan nopeasti parannuksia. Kansainvälisesti kokenut Lean-sertifioitu kouluttajamme jakaa runsaasti käytännön vinkkejä, miten motivoida tiimiä ja saavuttaa tuloksia, joista koko tiimi innostuu.

Tutustu myös muihin Lean-koulutuksiimme klikkaamalla: Lean-koulutukset, erilaisia vaihtoehtoja.

Kuvan alla lisää tietoa koulutuksesta ja aikaisempien osallistujien kokemuksista. 

Kuvakooste interaktiivisista koulutuksistamme:

Lean Ajattelu ja Kaizen v2

Mitä Kaizen tarkoittaa?

Kaizen perustuu Lean ajatteluun ja tarkoittaa jatkuvaa parantamista pienissä askeleissa. Kaizen-menetelmä tulee alun perin Japanista ja sitä on jo kauan sovellettu teollisuudessa ja viime aikoina menestyksellisesti myös muilla aloilla. Kaizen-työpaja (Kaizen Event) soveltuu tilanteisiin, joissa halutaan muutamassa viikossa tehostaa prosessia ja saavuttaa pysyviä tuloksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Parannettava prosessi pilkotaan pieniin osiin ja "järjestetään uudelleen" paremmalla tavalla. Menetelmä sopii toistuviin prosesseihin, joissa dataa on helposti saatavilla.

Kaizen-menetelmän tavoitteina on yleensä toimitusluotettavuuden parantaminen hukkaa vähentämällä ja prosessia standardisoimalla. Olemme esim. aikaisemmissa työpajoissa parantaneet tehokkuutta 30-50 % läpimenoaikojen lyhentyessä samalla jopa 90 %. Koska lähestymistavassa jokaisen työntekijän panos on tärkeä, parantuu myös työntekijöiden tyytyväisyys huomattavasti työpajan aikana ja sen jälkeen.

Kaizenin etuja ovat mm.: Tulosten nopeus, vähäinen aikainvestointi, vastarinnan nopea hallinta, päätösten nopeus, johdon sitoutuminen, välitön implementointi sekä työntekijöiden valmiuksien parantaminen.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii toimialasta riippumatta henkilöille, jotka haluavat oppia fasilitoimaan ryhmiä ja saavuttamaan tuloksia Leanin ja spesifisesti Kaizen-metodiikan avulla. Koulutus soveltuu myös kokeneemmille Leanin käyttäjille, jotka kaipaavat lisäkokemusta Kaizen-työpajojen vetämisessä, mutta aikaisempi kokemus fasilitoinnista tai Leanistä ei ole välttämätöntä. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmius vetää Kaizen-työpajoja omassa organisaatiossaan koulutuksen aikana tehdyn yksityiskohtaisen suunnitelman mukaan. 

Lue alla lisää koulutuksesta ja osallistujien kokemuksista. Esittelyn lopussa olevasta linkistä voit ilmoittautua koulutukseen.

Koulutuksen sisältö ja koulutusmateriaali

Koulutus on käytännönläheinen paketti Lean-ajattelua ja Kaizen-fasilitointia, jossa teoria ja käytännön harjoittelu vuorottelevat koulutuspäivien aikana. Koulutuksen 2 ensimmäistä päivää on rakennettu ison Lean-simulaation ympärille. Simulaation edetessä osallistujat oppivat lisää Lean, Kaizen ja fasilitointi -työkaluja ja voivat harjoitella niitä heti käytäntöön. Kolmantena päivänä opettelemme fasilitointia vielä syvemmin kehittämässämme Fasilitaattori-karusellissa.

 • Lean-ajattelu ja Kaizen: Lean-periaatteet (Arvo, Arvoketju, Virtaus, Imuohjaus ja Täydellisyyteen pyrkiminen) ja Lean-parannus vaiheittain (Kaizen Event) sekä Lean työkalut ja käsitteet, jotka ovat oleellisia Kaizen-työpajan vetämisessä (esim. 5S, arvovirta-analyysi "VSM", hukka-analyysi, pullonkaulat, tahti-aika, prosessin balansointi, WIP, Kanban, prosessisyklin tehostaminen, Poka-Yoke, A3 ja visuaalinen prosessiohjaus).
 • Fasilitointi: Erilaisia fasilitointitekniikoita, fasilitaattorin rooli eri vaiheissa ja eri tilanteissa, tiimin motivointi, kommunikaatio eri tasoilla, ongelmatilanteiden hallinta sekä yleisimmät ratkaisumallit tulosten saavuttamiseksi nopeasti.
 • Kaizen-simulaatio: Lean ja fasilitointi -tekniikoiden soveltaminen käytäntöön, simulaation analysointi ja ”lessons learned”.
 • Fasilitaattori-karuselli: Harjoittelemme fasilitointia vielä syvemmin ns. Fasilitaattori-karusellissa, jossa opitaan fasilitoimaan tekemällä, kokemalla, reflektoimalla pienessä ryhmässä sekä toisilta oppimalla.

Ohjelma:

Päivä 1:

09.00 Avaus ja aamukahvi

09.30 Lean-ajattelu I: Lean-ajattelun perusperiaatteet, Lean-malli prosessien parannukseen, tavoitteet, nykytilan kuvaus ja analysointi

 • Leanin perusteet: Mitä, miksi, milloin?.
 • 5-vaiheinen toimintamalli ja erilaisia Lean-työkaluja, miten omia prosesseja voi parantaa 
 • Lean-parannusprojektin tavoitteen määrittäminen ja projektin rajaaminen
 • Prosessin arvoketjun kuvaus ja prosessin hukka-analyysi
 • Videoesimerkki prosessin parantamisesta video

11.30 Lounas

12.15 Simulaatio, osa 1

 • Osallistujat harjoittelevat yhdessä aamupäivän Lean-ajattelu I -oppeja käytännössä: Prosessin nykytila, suorituskyky, prosessin kuvaus ja arvovirta-analyysi.

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean-ajattelu II: Prosessin parantaminen

 • ”Jatkuva virta” prosessin parantamisessa (esim. pullonkaula-analyysi, Work in Process, tahti-aika, prosessin balansointi)
 • Miten parantaa prosessia imuohjauksen avulla (esim. Kanban-kortit, syklin tehokkuuden mittaaminen ja prosessin hallitseminen)

15.15 Simulaatio, osa 2

 • Lean-ajattelu II soveltaminen käytäntöön prosessin paranuksessa: Jatkuvan virran luominen ja imuohjaus.

16.00 Lopetus

Päivä 2:

08.30 Aamukahvi ja kertausharjoitus

09.30 Simulaatio, osa 3:

 • Parannuksien testaaminen ja jatkuva parantaminen

10.30 Lean-ajattelu III: Täydellisyyteen pyrkiminen

 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen (Virhemahdollisuuksien eliminointi ns. ”Mistake Proofing”, prosessin suorituskyvyn mittaaminen ja seuraaminen, visuaalinen johtaminen, Lean päivittäisjohtamisessa)

11.30 Lounas

12.15 Kaizen

 • Lean nopeasti käytäntöön: Kaizen – tuloksia muutamassa päivässä
 • Kaizen–esimerkki: Miten läpimenoaikaa parannettiin toimistoympäristössä 90 % viidessä päivässä samalla kun työ- ja asiakastyytyväisyys paranivat

14.00 Kahvitauko

14.15 Lean omassa työympäristössä

 • Interaktiivinen sessio, miten soveltaa koulutuksen oppeja konkreettisesti osallistujien omissa yrityksissä

15.30 Valmistautuminen 3. päivän Fasilitaattori-karuselliin 

 • Johdanto ja tehtävänanto ns. Fasilitaattori-karuselliin, jossa osallitujat oppivat fasilitoimaan tekemällä, kokemalla, reflektoimalla pienessä ryhmässä sekä toisilta oppimalla.

16.00 Lopetus

Päivä 3:

08.30 Aamukahvi ja kertausharjoitus

09.00 Fasilitaattori-karuselli, valmistelu

 • Osallistujat valmistelevat kouluttajan ohjauksella, miten fasilitoida menestyksekkäästi eri tilanteissa ja tekevät yksityiskohtaisen suunnitelman fasilitoinnista loppupäivän harjoitukseen.  

10.00 Fasilitaattori-karuselli, osa 1-3

 • Käytännön harjoittelu & Neuvoja & Ohjeita

11.30 Lounas

12.15 Fasilitaattori-karuselli, osa 4-6

 • Käytännön harjoittelu & Neuvoja & Ohjeita

14.00 Kahvitauko

14.15 Fasilitaattori-karuselli, osa 7-8

 • Käytännön harjoittelu & Neuvoja & Ohjeita

15.30 Yhteenveto ja Kaizen-sertifikaattien jako 

16.00 Lopetus

Osallistujille jaetaan suomenkielinen koulutusmateriaali, jossa on myös toimintamallin Lean-työpajojen vetämiseen koulutuksen jälkeen.

Jos haluat ilmoittautua koulutukseen, valitse sopiva koulutusajankohta alta ja ilmoittaudu artikkelin lopussa olevasta linkistä.  

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

  

Kokemuksia

 • Satu Sainila: "Kaksi huippua koulutuspäivää LEANin parissa, Marja Jaatisen opastuksessa! On laputettu, fasilitoitu, mietitty, puserrettu, menty metsään ja vissiin tultu sieltä poiskin, koska nauru, oivallus ja oppimisen ilo ovat päällimmäisinä mielessäni. Nyt vain voi toivottaa hyvää kotimatkaa meidän Gurulle takaisin Hollantiin ja kiitokset koulutuksesta! Pian nähdään uudestaan!"
 • Jarkko Tervo: "Hyvä koulutus. Osaavat kollegat ja ehkä maailman paras kouluttaja. Mukava huomata kuinka pulmat ovat monesti samoja toimialasta riippumatta."

Miksi valita Jaatinen B.V. kouluttajaksi?

Kouluttajana toimii sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt: DI Marja Jaatinen. Marjalla on vuosien kokemus Leanin soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, eri palvelualoilla ja julkisella sektorilla.

Esimerkkejä vahvuuksistamme:

 • Selkeys: Koulutuksen kaikki opit on kytketty selkeisiin askeleisiin, miten edetä prosessien parannuksessa, jotta materiaalin käyttäminen koulutuksen jälkeen helpottuu.
 • Käytännönläheisyys: Koulutuksen oppeja sovelletaan heti osallistujien omaan ympäristöön.
 • Tehokkuus: Koska keskitymme vain oleellisimpaan ja harjoittelemme paljon voimme tarjota tehokkaita ja kompakteja koulutuksia edullisesti.

Tutustu koulutustyyliimme tarkemmin: Koulutustapamme.

 

Kesto, aika ja paikka

Järjestämme Kaizen-koulutusta yrityksen sisäisenä koulutuksena, jolloin rakennamme koulutuksen mittatilauksena asiakkaan tarpeiden mukaan. Voimme myös vetää Kaizen-työpajoja tai ohjata teidän omia fasilitaattoreita. Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoja näistä vaihtoehdoista, ota yhteyttä alla olevasta linkistä. Lisätietoja muista Lean-koulutuksistamme: Lue lisää Lean-koulutuksista...