engels kl

icon-linkedin

0
0
0
s2smodern

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus ja sertifiointi

Jatkamme suosittua etäkoulutusmuotoa myös keväällä 2021. Järjestämme Black Belt -koulutuksia jälleen myös lähipäivämuotoisena huhtikuusta 2021 lähtien. Koronatilanteen niin vaatiessa, voimme muuttaa myös suunnitellut lähipäiväkoulutukset nopeasti etäkoulutukseksi, jotta osallistumisesi kaikissa olosuhteissa voi toteutua turvallisesti. Lue eri vaihtoehdoista lisää alla.

Haluatko parantaa komplekseja yritysprosesseja tehokkaasti ja saada valmiudet hallita vaativia Lean Six Sigma projekteja? Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksemme kattaa laajasti Lean Six Sigma -menetelmiä ja valmentaa osallistujat LSS Black Belt -pätevyyteen ja -sertifiointiin ISO 18404 standardin mukaisesti. Järjestämme koulutuksen ainoana Suomessa kansainvälisen käytännön mukaisesti tehokkaasti 13 päivässä. Kouluttajana on kokenut, sertifioitu Master Black Belt (General Electric, US), joka kouluttaa nyt myös Suomessa suomeksi. Koulutuksen ohessa kouluttaja ohjaa osallistujia myös sertifioinnin saavuttamisessa. Avoimien koulutusten koulutuspaikkakunnat ovat Espoo ja Oulu sekä etäkoulutusmuoto. 

Kuvan alla lisätietoja koulutuksesta ja linkki ilmoittautumiseen. 

Kuvakooste aikaisemmista koulutuksistamme:

Black Belt 2

Kenelle koulutus soveltuu?

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus soveltuu projektien vetäjille, jotka parantavat komplekseja yritysprosesseja ja haluavat oppia uusia, tehokkaita menetelmiä huomattavien parannusten (50-90 %) aikaansaamiseksi lyhyessä ajassa. Koulutuksemme on hyvä valinta, jos etsit koulutusta, jossa Lean, Six Sigma ja Muutoksen hallinta on yhdistetty tehokkaaksi koulutuspaketiksi. Opit koulutuksessa valmiudet, jotka tuottavat mitattavia tuloksia yrityksessä. 

Jos haluat vielä lisätietoja, onko Black Belt -koulutus sinulle sopiva koulutus, ota meihin yhteyttä viestin lopussa olevasta linkistä tai lue lisää eri Six Sigma Belttien rooleista klikkaamalla Blogiin: ”Lean Six Sigma Belt tasot: Mikä taso on tarpeen?”

Mitä Lean Six Black Belt -koulutus tarjoaa?

 • Hallitset Lean Six Sigman työvälineet ja menetelmät, jotka mahdollistavat toimimisen Black Belttinä vaativissa parannusprojekteissa.
 • Olet saanut ensimmäisen projektisi päätökseen tai pystyt päättämään projektin ennakoitavissa olevassa aikataulussa.
 • Osaat identifioida ja määrittää uusia parannusprojekteja organisaatiossa.
 • Projektityön suorittaneilla on mahdollisuus hyväksyttää projektityö ja ja saada sertifioidun Master Black Beltin hyväksymän, ISO 18404 sisältöön pohjautuvan, Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin.

Koulutuksen sisältö ja Black Belt -sertifikaatti

Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksessa opit ymmärtämään Lean Six Sigma -filosofian ja saat valmiudet soveltaa Lean 6 Sigmaa vaativien prosessinparannusprojektien onnistuneeseen läpiviemiseen. Koulutuksessa Lean ja Six Sigma on integroitu yhdeksi, joustavaksi lähestymistavaksi. Lisäksi opit runsaasti muutoksen hallintaan liittyviä menetelmiä (ns. "Soft Skills"). Koulutukseen sisältyy myös mahdollisuus Black Belt -sertifiointiin.

Koulutuksen sisältö:

Olemme valinneet koulutukseen menetelmiä kansainvälisiä standardeja noudattaen sovellettuna suomalaiseen (kansainväliseen) yritysympäristöön:

 • Milloin, miksi ja miten käyttää Lean Six Sigmaa: Johdanto Leanin ja Six Sigman tehokkaaseen hyödyntämiseen erityyppisissä projekteissa ja erilaisissa organisaatioissa.
 • Projektin hallinta: 12 askeleen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
 • Define-vaiheessa valitaan ja rajataan Parannusprojekti erilaisien työkalujen avulla: Asiakkaan ääni ("Voice of the Customer" -VOC, "Critical to Quality" - CTQ , Proaktiivinen asiakastoiveiden määritys, KANO, "Quality Function Deployment" – QFD), projektisopimus ja riskimatriisi.
 • Measure-vaiheessa projektin tavoite operationalisoidaan ja testataan mittausten luotettavuus mm. seuraavien menetelmien avulla: Prosessin kuvaus (SIPOC), operationaalinen mittausyksikön määrittäminen ja mittausjärjestelmän analysointi (GR&R, Kappa), riittävän näytekoon määrittäminen.
 • Analyze-vaiheessa mitataan prosessin suorituskyky prosessin ohjauskorteilla ja kyvykkyysanalyyseillä sekä määritetään juurisyyt prosessin parantamiseksi arvovirtakuvauksen (hukan eliminointi) ja hypoteesitestauksen avulla.
 • Improve-vaiheessa kehitetään ja testataan optimaalinen ratkaisu juurisyiden eliminointiin statistisilla analyysimenetelmillä (hypoteesitestaus), Design of Experiments (Factorial, Conjoint ja Response Surface DOE), Lean ratkaisumenetelmillä (Push/Pull, 5 S, Kanban, Poka-Yoke, Kaizen, SMED, Jidoka, Andon, Tahdistin, Heijunka) ja ratkaisun validoinnilla.
 • Control-vaiheessa ratkaisut jalkautetaan niin, että tulokset implementoidaan pysyvästi ja samalla luodaan pysyvän parantamisen kulttuuri. Käytämme mm. seuraavia menetelmiä: Standardisoidut työohjeet, kriittiset suoritusindikaattorit, työn visuaalinen ohjaus, KATA-Coahing, toiminnan tarkkailu ja Out of Control Action Plan (OCAP).
 • Muutoksen hallinta kuuluu koulutuksissamme oleellisena osana kaikkiin DMAIC-vaiheisiin: Projektikarikkojen tunnistaminen ja estäminen Lean 6 Sigma -johtamismallin avulla, Black Beltin rooli ryhmän muodostuksen eri vaiheissa, ryhmänjäsenien eri roolit ja niiden tehokas hyödyntäminen, sidosryhmäanalyysi, kommunikoinnin eri tasojen käyttö, vastarinnan hallinta erilaisilla vaikuttamistavoilla, rakentavan palautteen antaminen sekä fasilitointi DMAIC-projektissa.
 • Opitun soveltaminen käytäntöön: Koska ihmiset oppivat asioita eri tavoilla, käsittelemme aiheet oppimisen tehostamiseksi usealla eri tasolla: teoreettinen tarkastelu, sovellukset käytäntöön, osallistuminen ja reflektointi. Koulutus on hyvin interaktiivista ja sisältää paljon konkreettisia malleja, esimerkkejä ja simulaatioita sekä "Lessons Learned"-esimerkkejä muista organisaatioista. Lue referensseistämme lisää, miten aikaisemmat osallistujat ovat kokeneet koulutuksemme.

Koulutuksen sisältö perustuu ISO 18404 normiin, joka määrittää avainhenkilöstön valmiudet Leanin ja Six Sigman toteuttamisessa. Jos haluat yksityiskohtaisen kuvauksen koulutuksesta, pyydä lisätietoja Black Belt -koulutuksen sisällöstä.

Koulutus jakautuu eri koulutusosiin useamman kuukauden aikajaksolla. Jotta koulutuksesta saisi mahdollisimman paljon irti, suosittelemme että osanottajilla on oma parannusprojekti kurssin aikana. Projekti olisi hyvä valita yhdessä oman esimiehen kanssa. Lue Blogistamme neuvoja projektin valinnassa. Koulutusjaksojen välillä on tarkoitus soveltaa opittua heti käytäntöön projekteissa, jotka etenevät koulutuksen teorian kanssa samaan tahtiin. Omia projekteja käytetään myös koulutuksen aikana harjoituksissa ja interventioissa.

Black Belt -sertifiointi

Koulutuksen jälkeen osallitujilla on mahdollisuus sertifioitua hyväksyttämällä projektityö. Vaatimukset läpäisseet saavat arvostetun Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin. Sertifiointi sisältyy koulutuksen hintaan.

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

Arvioinnit:

Black Belt Minna:

Sertifioitu Black Belt Minna Parkko

Minna Parkko osallistui Black Belt -koulutukseemme ja on nyt myös sertifioitu Lean Six Sigma Black Belt. Kysyimme häneltä kokemuksia Black Belt -koulutuksesta, projektituesta ja sertifioinnista.

Kerrotko itsesstäsi? 

"Olen koulutukseltani kasvatustieteen tohtori. Työskentelen Lean-muutosohjaajana koulutusorganisaation kehittämistehtävissä, tutkintovastaavana ja opintojen henkilökohtaistamisen hoks-tukihenkilönä. Toimiminen samaan aikaan koulutus- ja kehittämistehtävissä pitää näkökulmani parannettaviin asioihin realistisina ja moninaisina. Kehittämisideoita ja -tehtäviä saan kollegoilta, johdolta ja myös itse niitä havaitsen. Työskentelen työparin kanssa."

Miksi valitsit Lean Six Sigma Black Belt -koulutukseen?

"Organisaationi valitsi kaksi henkilöä ydinprosessien kehittäjiksi ja tehtävään liittyi Lean-menetelmien käyttäminen. Kouluttauduin ensin Lean muutos-ohjaajaksi, joka vastasi odotuksiani Lean Kaizen-pajojen fasilitoinnin suhteen ja siten voitiin parantaa monta prosessia. Sen jälkeen kouluttauduin Lean Six Sigma Black Beltiksi, koska halusin kehittää taitojani parannusprojektien vetäjänä ja hankkia arvostetun sertifikaatin."

Mitkä ovat kokemuksesi BB-koulutuksesta?

"Koulutuksessa keskityttiin oleelliseen, eli prosessin parantamiseen ja siinä käytettäviin keskeisiin menetelmiin, mutta myös Soft Skillseihin, jotka ohjaavat ihmisten lähestymistapaa elämään, työhön ja toisiin ihmisiin. Osallistuin sekä lähi- että etäopetukseen. Lähiopetuksessa oli hyvää se, että asioita kerrattiin runsaasti yhdessä opiskelijoiden kanssa erilaisin menetelmin. Molemmissa toteutustavoissa ajankäyttö oli tehokasta - ei minuuttiakaan hukkaa. Parasta kuitenkin oli se, että oppeja sovellettiin heti käytäntöön. Hyvät sähköiset materiaalit tekevät mahdolliseksi asioihin palaamisen tarvittaessa. Työparini kanssa olemme parantaneet kahdeksaa keskeistä koulutuksen ydinprosessia, josta voidaan päätellä, että työnantaja on hyötynyt kouluttaessaan minua ja työpariani Lean Six Sigma Black Belteiksi laadunhallinnan tueksi. Lean sopii myös asiantuntijaorganisaatioon."

Mitkä ovat kokemuksesi koulutuksen ohessa järjestetystä projektivalmennuksesta?

"Koulutuksen alussa valittiin työnantajan kanssa yhdessä projekti, jota aloin parantaa, ja jonka avulla minua valmennettiin. Opitut asiat siirrettiin omaan projektiin, ja eteneminen dokumentoitiin tarkasti vaihe vaiheelta mittaussysteemin määrityksestä prosessin ohjaukseen. Viimeiset työvaiheet olivat erityisen tärkeitä, jotta parantamisen hyvät käytänteet siirtyvät arkeen ja itse voi siirtyä uusiin projekteihin. Sertifikaattia varten tehty parantamistyö oli pitkäjänteistä ja järjestelmällistä. Nyt sertifikaatin eteen tehty työ tuntuu arvokkaalta."

Suosittelisitko tätä koulutusta muille ja miksi?

"Suosittelisin koulutusta sellaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tilastollisista menetelmistä, ja joilla on luovuutta ja sinnikkyyttä, ja jotka ovat järjestelmällisiä, ongelmanratkaisutaitoisia ja yhteistyökykyisiä. Koulutus antaa mahdollisuuden hyödyntää näitä taitoja työssä kaikkien osapuolien eduksi. Koulutus antaa valmiuksia ja rohkeutta parantaa haasteellisempiakin projekteja."

Voit myös tutustua tutkimukseemme, minkä koulutusmuodon asiakkaamme ovat kokeneet toimivimmaksi, aktiivisen verkkokoulutuksemme, lähipäiväkoulutuksen vai niiden yhdistelmän: Lue lisää asiakaskokemuksista...

Miksi valita Jaatinen B.V. kouluttajaksi?

Black Belt -koulutuksessa toimii kouluttajana sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt: DI Marja Jaatinen. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Lean Six Sigma soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, julkisella sektorilla ja eri palvelualoilla.

Esimerkkejä vahvuuksistamme:

 • Selkeys: Koulutuksen kaikki opit on kytketty selkeisiin askeleisiin, miten edetä prosessien parannuksessa, jotta materiaalin käyttäminen koulutuksen jälkeen helpottuu.
 • Käytännönläheisyys: Koulutuksen oppeja sovelletaan heti osallistujien omaan ympäristöön.
 • Tehokkuus: Koska keskitymme vain oleellisimpaan ja harjoittelemme paljon voimme tarjota tehokkaita ja kompakteja koulutuksia edullisesti.
 • Suomessa uniikki koulutustapa: Olemme kehittäneet kansainvälisen pelitoimittajan kanssa uuden tavan vetää Black Belt -koulutuksia. Lue lisää menetelmästä... 

Lue meistä lisää: Koulutustapamme.

Koulutuksen kesto, aika ja paikka

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus kestää yhteensä 13 päivää. Lisäksi koulutukseen sisältyy 4 tuntia kouluttajan etätukea osallistujan oman projektin ohjaamiseen.

Syksyn 2020 koulutukset ovat jo käynnistyneet. Alla kevään 2021 avoimien Black Belt -koulutuksien päivämäärät ja linkki koulutuspaikkojen yhteystietoihin (koulutuspaikka Espoo / Oulu / etäkoulutus).

Kevät 2021 I (etäkoulutus): TÄYNNÄ

Tämä koulutus on täynnä, mutta voit kysyä peruutuspaikkoja.

 • Osa 1: 14. - 15. tammikuuta 2021
 • Osa 2: 21. - 22. tammikuuta 2021
 • Osa 3: 02. - 03. helmikuuta 2021 
 • Osa 4: 15. - 16. helmikuuta 2021
 • Osa 5: 15. maaliskuuta 2021
 • Osa 6:  27. - 28. toukokuuta 2021
 • Osa 7: 21. - 22. kesäkuuta 2021

Kevät 2021 II (etäkoulutus):

 • Osa 1: 18. - 19. maaliskuuta 2021
 • Osa 2: 25. - 26. maaliskuuta 2021
 • Osa 3: 21. - 23. huhtikuuta 2021 
 • Osa 4: 10. - 11. toukokuuta 2021
 • Osa 5:  27. - 28. toukokuuta 2021
 • Osa 6: 21. - 22. kesäkuuta 2021

Kevät 2021 III (lähipäiväkoulutus, Espoo, Leppävaara):

 • Osa 1: 12. - 14. huhtikuuta 2021
 • Osa 2: 19. - 21. toukokuuta 2021
 • Osa 3: 02. - 04. kesäkuuta 2021 
 • Osa 4: 15. - 18. kesäkuuta 2021

Lisätietoja koulutuspaikasta ja majoitusvaihtoehdoista alla kohdassa Lisätietoja koulutuspaikoista. Jos koulutusta ei voida koronatilanteen vuoksi järjestää lähiopetuksena, järjestetään se etänä.

Koulutukset Oulussa:

Seuraava koulutus järjestetään Oulussa syksyllä 2021. Koulutuspäivät julkaistaan keväällä 2021. Ota yhteyttä, jos haluat, että lähetämme sinulle päivät heti, kun ne julkaistaan.  

Lisätietoja koulutuspaikoista

Lisätietoja koulutuspaikasta ja majoituksesta Espoossa ja Oulussa linkissä: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisenä, tarvittaessa räätälöitynä koulutuksena. 

Koulutusmateriaali

Osallistujille jaetaan digitaalisena suomenkielinen koulutusmateriaali, joka on jäsennetty 12 DMAIC -projektiaskeleen mukaan: Tarvittavat aktiviteetit, menetelmät ja työkalut on kytketty askeleisiin, jotta materiaalin käyttäminen kurssin jälkeen omissa projekteissa helpottuu. 

Koulutuksen aikana käytetään Minitab–tietokoneohjelmaa. Ohjelma on myös koulutuksen jälkeen olennainen apuväline Lean Six Sigma -projekteissa. Osallistujilla tulee olla mukana oma kannettava tietokone ja hankkia koneelle Minitab-ohjelma (mielellään versio 20 tai 19). Voit hankkia yksittäisen Minitab-lisenssin tai aloittaa 30 päivän ilmaisella koelisenssillä hankkimalla lisenssin linkistä: Minitab.com. Jos haluat hankkia lisenssin muutamaksi kuukaudeksi vain koulutuksen ajaksi, ota meihin yhteyttä edullisista vaihtoehdoista. Neuvomme mielellämme myös muissa ohjelman hankintaa liittyvissä kysymyksissä.

LSS Black Belt -koulutuksen hinta

Hinta avoin koulutus: 4.950,- € + alv. / osanottaja

Hinta sisältää tarjoilut (lähipäivät), koulutuksen materiaaleineen (ei kuitenkaan Minitab-lisenssiä), neljä tuntia etätukea ja projektin tarkastuksen Lean Six Sigma Black Belt sertifiointia varten sekä Lean Six Sigma Black Belt - sertifikaatin kaikki vaatimukset läpäisseille.

Ilmoittautuminen LSS Black Belt -koulutukseen

Avoimeen koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa. Varmista paikkasi ilmoittautumalla: 

 

 

Mikäli  haluat lisätietoja koulutuksesta tai olet kiinnostunut Black Belt -koulutuksesta yrityksesi sisäisenä koulutuksena: