engels kl

icon-linkedin

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus ja -sertifiointi

 

Päivitys 04/2023: Olemme saaneet kansainvälisen tunnustuksen Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksellemme ja sertifioinnillemme! The Council for Six Sigma Certification, CSSC, on myöntänyt meille akkreditoinnin - ainoana Suomessa.

Koulutus valmentaa sinut Lean Six Sigma Black Belt -pätevyyteen ja sertifiointiin. Tutustu tehokkaaseen ”Leanattuun” koulutukseen:

 • Kompakti, akkreditoitu 13 päivän koulutus ilman esitietovaatimuksia
 • Parannusprojekti jo koulutuksessa yhdessä muiden osallistujien kanssa
 • Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali oppimisalustalla
 • Kouluttajana sertifioitu Master Black Belt
 • Hyvät asiakaspalautteet
 • Henkilökohtainen projektivalmennus
 • Voit hankkia akkreditoidun Black Belt -sertifikaatin
 • Voit valita etä- tai hybridikoulutuksen

Tutustu koulutuksen sisältöön, uniikkiin opetusmenetelmään, asiakkaiden kokemuksiin, koulutuskalenteriin ja ilmoittautumiseen:

Black Belt koulutus

Mitä Lean Six Black Belt -koulutus tarjoaa?

 • Hallitset Lean Six Sigman työvälineet ja menetelmät, jotka mahdollistavat toimimisen projektin vetäjänä vaativissa parannusprojekteissa.
 • Olet saanut ensimmäisen projektisi päätökseen tai pystyt päättämään projektin ennakoitavissa olevassa aikataulussa.
 • Sinulla on mahdollisuus hyväksyttää projektityösi ja saada akkreditoitu Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti. 
 • Voit myös liittyä koulutuksiin osallistuneiden ilmaiseen vertaistukiryhmään Webinaareissa, joissa käymme läpi projektiesimerkkejä ja keskustelemme ajankohtaisista teemoista. Lue lisää Webinaarista...

Kenelle koulutus soveltuu?

CSSC-akkreditoitu Lean Six Sigma Black Belt -koulutus ja -sertifiointi soveltuu projektien vetäjille, jotka parantavat komplekseja yritysprosesseja ja haluavat oppia uusia, tehokkaita menetelmiä huomattavien parannusten (50-90 %) aikaansaamiseksi lyhyessä ajassa. Koulutuksemme on hyvä valinta, jos etsit koulutusta, jossa Lean, Six Sigma ja Muutoksen hallinta on yhdistetty tehokkaaksi koulutuspaketiksi.

Jos haluat vielä lisätietoja, onko Black Belt -koulutus sinulle sopiva koulutus, ota meihin yhteyttä viestin lopussa olevasta linkistä tai lue lisää eri Six Sigma Belttien rooleista klikkaamalla Blogiin: ”Lean Six Sigma Belt tasot: Mikä taso on tarpeen?”

Koulutuksen sisältö ja Black Belt -sertifikaatti

Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksessa opit ymmärtämään Lean Six Sigma -filosofian ja saat valmiudet soveltaa Lean 6 Sigmaa vaativien prosessinparannusprojektien onnistuneeseen läpiviemiseen. Koulutuksessa Lean ja Six Sigma on integroitu yhdeksi, joustavaksi lähestymistavaksi. Lisäksi opit runsaasti muutoksen hallintaan liittyviä menetelmiä (ns. "Soft Skills"). Koulutukseen sisältyy myös mahdollisuus Black Belt -sertifiointiin.

Koulutuksen sisältö:

Black Belt -koulutuksemme ja -sertifiointimme täyttävät/ylittävät CSSCn asettamat laatu- ja sisältövaatimukset. Noudatamme myös kansainvälisten standardien ASQn ja IASSCn BoK ("Body of Knowledge") sisältöjä harvinaisimpia menetelmiä ja työvälineitä lukuun ottamatta.

Voit tutustua standardien sisältövaatimuksiin tarkemmin linkissä: Black Belt -sertifikaatit ja vaatimukset.

Koulutus kattaa Black Belt -tasoisesti mm. seuraavat aiheet (klikkaa välilehtiä yksityiskohtaisempaan sisältöön):

 

Johdanto

 • Milloin, miksi ja miten käyttää Lean Six Sigmaa:
  • Johdanto Leanin ja Six Sigman tehokkaaseen hyödyntämiseen erityyppisissä projekteissa ja erilaisissa organisaatioissa.
 • Projektin hallinta: 12 askeleen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

 

Define

Define-vaiheessa valitaan ja rajataan Parannusprojekti erilaisien työkalujen avulla:

 • Asiakkaan ääni 
  • "Voice of the Customer" -VOC
  • "Critical to Quality" - CTQ
  • Proaktiivinen asiakastoiveiden määritys
  • CTQ-puu
  • KANO-malli
  • "Quality Function Deployment" – QFD
 • Projektisopimus
 • Riskimatriisi

 

Measure

Measure-vaiheessa projektin tavoite operationalisoidaan ja testataan mittausten luotettavuus mm. seuraavien menetelmien avulla:

 • Prosessin kuvaus ("SIPOC")
 • Operationaalinen mittausyksikön määrittäminen
 • Mittausjärjestelmän analysointi eri tyyppisille datoille ("GR&R", "Kappa")
 • Riittävän näytekoon määrittäminen erilaisissa tilanteissa

 

Analyze

Analyze-vaiheessa mitataan prosessin suorituskyky:

 • Erilaisia graafisia analyysimenetelmiä, sis. Minitabin uusimman työkalun: "Graph Builder"
 • Prosessin kyvykkyysanalyysit eri datatyypeille
 • Prosessin ohjauskortit eri datatyypeille
 • Normaalisuustesti
 • Prosessin hukan muodot
 • Juurisyyanalyysi prosessin parantamiseksi arvovirtakuvauksen ja hypoteesitestauksen avulla

 

Improve

Improve-vaiheessa kehitetään ja testataan optimaalinen ratkaisu juurisyiden eliminointiin statistisilla analyysimenetelmillä ja Lean-ratkaisumenetelmillä:

 • Hypoteesitestejä laajasti eri tilanteisiin
 • Erilaisia regressioanalyysejä
 • Uusia työvälineitä tilanteisin, joissa dataa on paljon ja/tai se on osittain puutteellista
 • Monimuuttujakokeet (Factorial, Conjoint ja Response Surface Design of Experiments)
 • Lean menetelmiä: mm. Push/Pull -prosessit, 5S, Kanban, Poka-Yoke, Kaizen, SMED, Jidoka, Andon, Tahdistin ja Heijunka
 • Erilaisia menetelmiä ratkaisujen priorisointiin
 • Ratkaisun validointi

 

Control

Control-vaiheessa ratkaisut jalkautetaan niin, että tulokset implementoidaan pysyvästi ja samalla luodaan jatkuvan parantamisen kulttuuri.

Käytämme mm. seuraavia menetelmiä:

 • Standardisoidut työohjeet
 • Kriittiset suoritusindikaattorit
 • Työn visuaalinen ohjaus
 • Toiminnan tarkkailu
 • "Out of Control Action Plan" (OCAP)
 • Lean-päivittäisjohtaminen ja datalla johtaminen
 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin sykli

 

Muutoksen hallinta

Muutoksen hallinta kuuluu koulutuksissamme oleellisena osana kaikkiin DMAIC-vaiheisiin:

 • Projektikarikkojen tunnistaminen ja estäminen Lean 6 Sigma -johtamismallin avulla
 • Black Beltin rooli ryhmän muodostuksen eri vaiheissa
 • Ryhmänjäsenien eri roolit ja niiden tehokas hyödyntäminen
 • Sidosryhmäanalyysi
 • Kommunikoinnin eri tasojen käyttö
 • Vastarinnan hallinta erilaisilla vaikuttamistavoilla
 • Rakentavan palautteen antaminen
 • Fasilitointi DMAIC-projektissa

Koulutus jakautuu kuuteen koulutusosaan useamman kuukauden aikajaksolla. Jotta saisit koulutuksesta mahdollisimman paljon irti, suosittelemme että sinulla olisi oma parannusprojekti kurssin aikana. Projektissasi voit soveltaa opittua heti käytäntöön omassa työympäristössäsi. Voit valita projektisi myös ensimmäisen koulutusosan oppien jälkeen. Voit tutustua blogissamme vinkkeihin projektin valinnassa: Neuvoja projektin valinnassa

Akkreditoitu Lean Six Sigma Black Belt -sertifiointi

Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus sertifioitua hyväksyttämällä projektityösi. Vaatimukset läpäistyäsi saat arvostetun, the Council for Lean Six Sigma Certification -akkreditoidun, Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin. Sertifiointi ja henkilökohtainen sertifiointivalmennus sisältyvät koulutuksen hintaan.

Council for Six Sigma Certification Logo 150

Uniikki, vaihteleva koulutustapa 

Hyödynnämme Black Belt -koulutuksessa moderneja opetusmenetelmiä, uusimpia digitaalisia tekniikoita ja uniikkia pelisimulaatiota. Panostamme erityisesti koulutuksen vaihtelevuuteen, interaktiivisuuteen ja erilaisiin opetusmenetelmiin, jotta oppimiskokemus olisi miellyttävä, tehokas ja erilaiset oppimistavat huomioiva. Muutama esimerkki koulutuksemme vahvuuksista:

1. Tee Lean Six Sigma -projekti jo koulutuksessa

Olemme kehittäneet, yhteistyössä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa, uudenlaisen oppimistavan korvaamalla yleisesti käytetyt manuaaliset simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla digitaalisella simulaatiolla.

Pelisimulaatiossa koulutusryhmällä on yhteinen yritys, jonka prosessia pitää parantaa. Pelisimulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samanaikaisesti, jolloin opittuja menetelmiä voidaan harjoitella käytännössä. Simulaatio tuottaa myös dataa reaaliajassa. Opit analysoimaan dataa sekä toimimaan tyypillisissä tilanteissa, joissa dataa on liikaa tai liian vähän. 

Simulaatiota pelataan lähes joka koulutuspäivä. Se on samalla hauska tiimiharjoitus, joka mukavasti keventää koulutusta. Koulutuksen päätteeksi simulaation projekti on valmis ja saat siitä dokumentoidun, itse koetun esimerkin jatkoon. Voit lukea lisää simulaatiosta blogissa: Interaktiivinen simulaatio.

2. Sertifioitu Master Black Belt kouluttaja, akkreditoitu koulutus ja sertifiointi

Kouluttajamme Suomessa on sertifioitu  Master Black Belt DI Marja Jaatinen. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Lean Six Sigman soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, julkisella sektorilla ja eri palvelualoilla. 

Olemme ainoa suomenkielinen CSSC-akkreditoitu Black Belt -kouluttaja ja -sertifiointiorganisaatio.

3. Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali

Opetus sisältää kontaktipäivien lisäksi laajan suomenkielisen koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä (oppimisalusta). Koulutuksen teoria, mallit, valmiit pohjat, videot ja tehtävät on integroitu oppimisympäristössä koulutuksemme selkeään rakenteeseen. Oppimisalustan monipuolinen sisältö tukee kontaktiopetetusta, mahdollistaa osaltaan vaihtelevan oppimisen eri lähestymistavoilla sekä vapauttaa aikaa lisäharjoitteluun ja syventävään oppimiseen koulutuspäivien aikana. Oppimisalusta helpottaa myös koulutukseen valmistautumista ja kertaamista koulutuksen jälkeen. Lue lisää oppimisalustastamme: Uusi teknologia kontaktiopetuksen tukena.

Koulutuksen aikana käytetään Minitab–tietokoneohjelmaa. Ohjelma on myös koulutuksen jälkeen olennainen apuväline Lean Six Sigma -projekteissa. Koulutuksessa sinulla tulisi olla mukana oma kannettava tietokone ja hankkia koneelle Minitab-ohjelma. Voit hankkia yksittäisen Minitab-lisenssin tai aloittaa 30 päivän ilmaisella koelisenssillä hankkimalla lisenssin linkistä: Minitab.com. Jos haluat hankkia lisenssin muutamaksi kuukaudeksi vain koulutuksen ajaksi, ota meihin yhteyttä edullisista vaihtoehdoista. Neuvomme mielellämme myös muissa ohjelman hankintaa liittyvissä kysymyksissä.

4. Koulutuksen toteutustapa Lean-oppien mukaan

Koulutamme ”Leanisti”. Koska keskitymme vain oleelliseen, käytämme tehokkaita opetusmenetelmiä, laajaa tukimateriaalia oppimisympäristössä ja kokeneita Master Black Belt -sertifioituja kouluttajia, voimme järjestää akkreditoidun Black Belt -koulutuksen ainoana Suomessa tehokkaasti 13 päivässä.

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

Voit tutustua Black Belt -koulutukseemme osallistuneiden kokemuksiin alla sekä laajemminkin referensseihimme linkissä: Asiakaskokemuksia

 

Kannattaa myös tutustua sertifioitujen Black Belttien koulutuksemme aikana tekemiin projekteihin eri aloilla: Lean Six Sigma -projektiesimerkkejä

Koulutuksen kesto, aika ja paikka

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus kestää yhteensä 13 päivää ja järjestetään 6 osassa. Lisäksi koulutukseen sisältyy 4 tuntia kouluttajan henkilökohtaista projektivalmennusta.

Järjestämme koulutusta etä- sekä hybridikoulutuksena, jossa osa kontaktiopetuspäivistä on etänä ja osa lähipäivämuodossa Espoossa. Tiimidynamiikan kannalta suosittelemme olemaan lähipäivinä paikalla läsnä, mutta voit esteen sattuessa osallistua myös etäyhteydellä.

Kevään 2024 Black Belt -koulutukset:

Ryhmä I, hybridikoulutus, Espoo, Leppävaara + etänä:
 • Osa 1: 11. - 12. maaliskuuta 2024, lähiopetus*
 • Osa 2: 04. - 05. huhtikuuta 2024, etäopetus
 • Osa 3: 24. - 26. huhtikuuta 2024, etäopetus
 • Osa 4: 06. - 07. kesäkuuta 2024, lähiopetus*
 • Osa 5: 12. - 13. syyskuuta 2024 etäopetus
 • Osa 6: 26. - 27. syyskuuta 2024 etäopetus
Ryhmä II, etäkoulutus:
 • Osa 1: 20. - 21. maaliskuuta 2024
 • Osa 2: 04. - 05. huhtikuuta 2024
 • Osa 3: 24. - 26. huhtikuuta 2024
 • Osa 4: 16. - 17. toukokuuta 2024
 • Osa 5: 12. - 13. syyskuuta 2024
 • Osa 6: 26. - 27. syyskuuta 2024
Ryhmä III, hybridikoulutus, Espoo, Leppävaara + etänä:
 • Osa 1: 11. - 12. huhtikuuta 2024,  lähiopetus*
 • Osa 2: 06. - 07.toukokuuta 2024,  lähiopetus*
 • Osa 3: 29. - 31. toukokuuta 2024,  lähiopetus*
 • Osa 4: 12. - 13. kesäkuuta 2024,  lähiopetus*
 • Osa 5: 12. - 13. syyskuuta 2024 etäopetus
 • Osa 6: 26. - 27. syyskuuta 2024 etäopetus
* Voit tarvittaessa osallistua lähipäiviin etäyhteydellä.

Lisätietoja koulutuspaikasta

Koulutuspaikkamme ovat hyvien kulkuyhteyksien äärellä, tulet sitten junalla, linja-autolla, autolla, tai lentäen. Espoon koulutuspaikassa lähipäivien hintaan sisältyy autoparkki koulutuspaikan yhteydessä. Lisätietoja koulutuspaikoista ja majoituksesta linkissä: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Koulutuksen hinta

 • Ryhmä I, hybridikoulutus: 5.450,- € + alv. / osallistuja
 • Ryhmä II, etäkoulutus: 4.950,- € + alv. / osallistuja
 • Ryhmä III, hybridikoulutus: 5.600,- € + alv. / osallistuja

Hinta sisältää tarjoilut (lähipäivät), koulutuksen materiaaleineen (ei kuitenkaan Minitab-lisenssiä), neljä tuntia henkilökohtaista valmennusta, projektin tarkastuksen Lean Six Sigma Black Belt -sertifiointia varten sekä sertifikaatin vaatimukset läpäisseille.

Ilmoittautuminen

Avoimeen koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa. Varmista paikkasi ilmoittautumalla: 
 
 
Mikäli haluat lisätietoja koulutuksesta tai olet kiinnostunut Black Belt -koulutuksesta yrityksesi sisäisenä koulutuksena: